Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY
PLUTONU, KOMPANII PIECHOTY I CZOŁGÓW WOJSK WŁASNYCH, NATO I ARMII OBCYCH

2 PODZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP
Siły zbrojne RP składają się z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych Wojska lądowe składają się z wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Zadaniem wojsk operacyjnych jest prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, a w okresie pokojowym realizowanie zadań związanych ze szkoleniem, pełnieniem misji pokojowych i humanitarnych. Zadaniem jednostek obrony terytorialnej jest wspieranie działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne oraz wspomaganie formacji obrony cywilnej i likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

3 WOJSKA OPERACYJNE Z organizowane są w dwa okręgi wojskowe / pomorski, śląski /. Dzielą się na korpusy, dywizje, brygady. Składają się z następujących rodzajów wojsk : Pancerne i zmechanizowane Aeromobilne Rakietowe i artylerii Obrony przeciwlotniczej Inżynieryjne Przeciwchemiczne Łączności

4 WOJSKA OPERACYJNE Stosując kryterium przeznaczenia i wykonywania zadań wojska te dzielimy na : Jednostki walczące -/ zmechanizowane, pancerne, aeromobilne, piechota górska; Jednostki wspierające- rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, obrony przeciwchemicznej; Jednostki wsparcia- dowodzenia, łączności, rozpoznania, walki elektronicznej; Jednostki logistyczne – zaopatrzenia, techniczne, medyczne, transportowe.

5 ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY ZMECHANIZOWANEJ NA BWP - 1
1.Dowodca drużyny – kbkAK 2.Kierowca mechanik – pm63/ rak / lub pm 84P/ Glauberyt/ 3. Operator działonowy broni pokładowej – pm63 lub pm84P 4.Celowniczy karabinu maszynowego – km PK / 3dr PKS 5. Pomocnik celowniczego km – kbkAK 6. Celowniczy pancerzownicy – RPG- 7, pm 63 lub pm84P 7. Pomocnik celowniczego pancerzownicy – kbkAK 8.Strzelec granatnika – kbkg lub kbkAK Pallad/ 40 mmm/ 9.Strzelec – kbkAK 10. Strzelec wyborowy- kbSWD – tylko w trzeciej drużynie

6 BWP-1 Dane : masa bojowa 13 T, zasięg 500 km, prędkość 65 km/ h,
Uzbrojenie : armata 73 mm, wyrzutnia ppk Malutka, km 7,62 mm Załoga 3 żołnierzy, desant 8 żołnierzy.

7 ORGANIZACJA DRUŻYNY ZMECHANIZOWANEJ NA KTO ROSOMAK- wprowadzana
1.dca drużyny – 5,56mm kbs/ beryl / 2. Kierowca – pm84p / glauberyt / 3.Działonowy – pm84P 4.Celowniczy karabinu maszynowego – PK i pm84P 5. Pomocnik celowniczego – 5,56mm kbs 6. Celowniczy pancerzownicy – RPG- 7 i pm84P 7.Pomocnik celowniczego – 5,56mm kbs 8. Strzelec – 5,56mm kbs strzelcy -5,56 mm kbs W plutonie występuje pojedyńczy strzelec wyborowy uzbrojony w karabin Sako lub wkw Tor

8 KTO ROSOMAK- Dane : masa bojowa 22T, zasięg 500 km, prędkość po Drodze 100 km, po wodzie- 10 km
Uzbrojenie : armata 30 mm Załoga 3 , desant 8

9 ORGANIZACJA I UZBROJENIE PLUTONU ZMECHANIZOWANEGO
> Dowódca plutonu – P-83, kbkAK > Pomocnik dowódcy plutonu – P83, kbkAK 1 - wsza drużyna zmechanizowana – 9 żołnierzy 2 - ga drużyna zmechanizowana żołnierzy 3 – cia drużyna zmechanizowana żołnierzy / w jej skład w chodzi strzelec wyborowy / Pluton liczy 30 żołnierzy i walczy pieszo lub z 3 wozów bojowych piechoty BWP – 1.

10 ORGANIZACJA I UZBROJENIE KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
Dowódca kompanii – P 83, kbkAK Sekcja dowodzenia - 8 żołnierzy technik kp. – P 83, kbkAK ; szef kp. - P 83, kbkAK mechanik kierowca – pm63 lub pm84P; operator broni pokładowej – pm63, pm84P;radiotelegrafista – kbkAK ; sanitariusz – kbkAK ;dwóch kierowców – kbkAK . Trzy plutony zmechanizowane – po 30 żołnierzy Stan kompanii żołnierzy , 10 BWP -1 , samochody ciężarowo terenowe.

11 ORGANIZACJA I UZBROJENIE ZAŁOGI CZOŁGU I PLUTONU CZOŁGÓW
Załoga czołgu T- 72, PT Leopard 2A 4 1.dowódca czołgu – pm 84P pm 84P 2.działonowy pm 84P pm 84P 3.mechanik kierowca – pm 84P pm 84 P 4. ładowniczy / automat / pm 84P Pluton czołgów składa się z trzech załóg czołgów. Dowódca pierwszej załogi jest dowódcą plutonu. Pluton liczy 9 lub 12 żołnierzy/ Leopard /

12 T Dane : masa bojowa 41 T, załoga 3 żołnierzy, prędkość po szosie -60 km/ h, w terenie 40 km/ h. Zasięg 650 km lub 420 – 600 km teren Uzbrojenie : armata 125 mm ładowana automatycznie, km 7,62 mm sprzężony z armatą, km 12,7 mm / plot/. Pokonuje przeszkody wodne do 5 m głębokości.

13 PT-91 - Dane : masa bojowa 45,3 T, załoga 3 żołnierzy.
Prędkość 60 km /h Uzbrojenie : armata 125 mm, km 7,62 mm sprzężony z armatą, km 12,7 mm / plot /, wyrzutnia granatów/ 12 sztuk Pokonuje przeszkody wodne do 5 m.

14

15 LEOPARD 2A - Dane : masa bojowa 42,4 T, zasięg 240 km, prędkość po Szosie – 25 km w terenie – 65 km/ h Uzbrojenie : armata 120 mm, 1 x km 7, 62 mm sprzężony z armatą, 1 x km 7,62 mm / plot /

16 ORGANIZACJA I UZBROJENIE KOMPANII CZOŁGÓW
1.Dowódca kompanii czołgów – P 83 2. Sekcja dowodzenia – szef kompanii – P 83 starszy elektromechanik – P 83, technik P 83, mechanik kierowca – pm 84P, działonowy –pm 84P, ładowniczy – pm 84P/ tylko w czołgu Leopard / , kierowca samochodu ct – kbkAK 3. Trzy plutony czołgów Stan kompanii czołgów 34 żołnierzy ( T- 72, PT 91 ) 44 żołnierzy ( Leopard ) 10 czołgów , 1 samochód ciężarowo terenowy.

17 SKŁAD , ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY, PLUTONU ZMECHANIZOWANEGO USA
Drużyna składa się z dowódcy drużyny, I grupy ogniowej / 3 żołnierzy /, II grupy ogniowej / 6 żołnierzy /. Drużyna liczy 11 żołnierzy i na polu walki porusza się bojowym wozem piechoty –M 3 Bradley, MCV – 80 Warior. Pluton składa się z dowódcy plutonu, grupy dowodzenia, trzy drużyny zmechanizowane, drużyna wsparcia ogniowego. Pluton liczy 47 żołnierzy ( 1 oficer,31 podoficerów, 15 szeregowych ).4 wozy bojowe,5 km, 6 granatników przeciwpancernych, 2 działa bezodrzutowe, 31akm, 8 pistoletów, 6 pm.

18 SKŁAD I ORGANIZACJA PLUTONU I KOMPANII CZOŁGÓW
USA – plcz - dowódca, grupa dowodzenia, 4 załogi czołgów. W plutonie jest 5 czołgów typu Abrams. kcz- dowódca kcz, grupa dowodzenia, trzy plcz. Liczy 92 żołnierzy,17 czołgów,1 bwp. NIEMCY – plcz- dowódca, 4 załogi /czołgi Leopard /.Liczy 16 żołnierzy kcz - dowódca, grupa dowodzenia, 3plcz. Liczy 60 żołnierzy, 13 czołgów. ROSJA- plcz – dowódca, 4 załogi czołgów / czołgi typu T- 72, T -80, T -88, T- 98/.Liczy 12 żołnierzy. Kcz- d-ca, grupa dowodz, 3 plcz. Liczy 42 żołn.13 czołgów.

19 ABRAMS - Dane : masa bojowa 57,1 T , zasięg 470 km, prędkość po szosie
68 km / h, w terenie 48 km/ h. Załoga 4 żołnierzy. Uzbrojenie : armata 120 mm, km 7,62 mm sprzężony z armatą , 7,62 mm Zamontowany w kadłubie, km 12,7 mm / plot /.Wyrzutnia granatów -6 sztuk

20 BWP BRADLEY- masa bojowa 22 tony
Uzbrojenie : działko 25 mm, ppk TOW/ 7 rakiet/ Prędkość -66 km/ h po drodze, 7,2 km /h po wodzie Zasięg 483 km. Załoga – 3 plus 7 żołnierzy

21 SKŁAD, ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY , PLUTONU, KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ NIEMIEC
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy i porusza się bwp Marder lub M- 113 Pluton zmechanizowany składa się z dowódcy plutonu , trzech drużyn zmechanizowanych. Pluton posiada na uzbrojeniu 4 bwp Marder lub M – 113. podstawowym środkiem przeciwpancernym jest wyrzutnia ppk. Milan. Pluton liczy 31 żołnierzy. Kompania zmechanizowana składa się z dowódcy kompanii, drużyny dowodzenia, czterech plutonów zmechanizowanych. Liczy 130 żołnierzy, 13 bwp, ppk Milan

22 BWP MARDER - dane : waga 33,5T, prędkość 65 km/h,
uzbrojenie – armata 20 mm, ppk MILAN, 2 km 7,62 mm załoga – 10 żołnierzy

23 SKŁAD I UZBROJENIE DRUŻYNY I PLUTONU KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ ROSJI.
Drużyna zmechanizowana ma taka samą organizacje jak polska – wynika to z faktu posiadania wozu bojowego BWP -1, BWP -2, BWP – 3. Pluton składa się z dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy, strzelca wyborowego, trzech drużyn zmechanizowanych. Pluton liczy 30 żołnierzy , 3 BWP/ wersja 1 lub 2,3 /, 1 km PKS, 2km PK, 1 karabin wyborowy kb SWD. Dowódca na polu walki porusza się z 1 dr w jej BWP. Kompania zmech. składa się z dowódcy kompanii, grupy dowodzenia, trzech plutonów zmech. Liczy 97 żołnierzy 10 bwp, 1 samochód ct.

24 UZBROJENIE WOJSK LĄDOWYCH / stan na 1.01.2007 /
Czołgi – T sztuk; PT sztuki , Leopard 2A sztuk Wozy bojowe BWP-1 – 1298 szt ; BWR- 38 szt . KTO Rosomak – 43szt wersja bojowa a 63szt. bazowa HMMWV -222 szt. BRDM2 – 323sz. Artyleria – 122mm HS Goździk – 532szt. 152 mm AHS Dana -111szt. 122mm wyrzut. Rakiet. BM21/ RM szt., PPK Spike-58szt; moździerz120mm -185szt ; 98mm 75szt Śmigłowce – W-3 Sokół -37szt; Mi szt ; Mi- 8 24szt ; Mi szt ; Mi 24 – 32szt .

25 122 mm haubica samobieżna GOŹDZIK Masa bojowa 15,7 T. Załoga
4 żołnierzy .Prędkość jazdy 65 km / h, pływania 4,5 km / h.

26 152 mm armato- haubica DANA / produkcja Czechosłowacja / Masa
bojowa 23 T. Prędkość 80 km / h. Załoga 4-5 żołnierzy Na uzbrojeniu jest również 12,7 mm karabin maszynowy.

27 BRDM 2 – 2M Wóz rozpoznania. Masa bojowa 7 T. Zasięg
750 km, prędkość 100 km / po wodzie 9 – 10 km Załoga 4 / dowódca , kierowca, zwiadowca , celowniczy. Uzbrojenie : 1 x 14,5 mm KPWT , 1 x 7,62 mm PKT

28 Zasadniczym przeznaczeniem ppk SPIKE – LR jest zwalczanie celów opancerzonych w odległości 200m m. Jest naprowadzany automatycznie, pocisk połączony jest z wyrzutnią światłowodem Przebijalność pancerza > 700 mm.

29 MI -2 Załoga 2, zabiera do 8 pasażerów.
Prędkość 210 km / h. Zasięg 580 km ./ max do 800 km /

30 MI- 8 Prędkość 250 km / h , pułap 4500m, zasięg 450 km
Liczba miejsc - 24

31 MI-17 Dane identyczne jak MI - 8

32 Śmigłowiec W – 3 Sokół. Załoga 2 osoby, zabiera do 12
osób. Prędkość -243 km / h, zasięg – 745 km / h. Pułap praktyczny – 6000 m.

33 MI-24 ciężki śmigłowiec bojowy. Prędkość 335 km / h. Pułap
5000m, zasięg 500 km. Zadanie : wsparcie z powietrza. Może przewieść 8 żołnierzy.

34 40 mm granatnik PALLAD /D/
7,62 mm PKM/S// 5,56 mm Karabinek BERYL 5,56 mm Karabinek BERYL 7,62 mm karabin wyborowy TRG-21/ 22 9 mm wz. 84P GLAUBERYT

35 HUMMER 2 – podstawowe uzbrojenie to : 7,62 mm karabin
maszynowy /km / lub 12,7 mm km lub 40 mm granatnik automatyczny.

36 Kbw SWD- M z celownikiem optycznym LD – 6 x 24

37 Kaliber wyrzutni 40 mm, kaliber pocisku od 85 – 105 mm
Przebijalność od 260 – 600 mm Waga 5,8 kg Długość 950 mm

38 Brytyjski czołg CHELLENGER. Masa 62 T Załoga 4
Uzbrojenie : armata 120 mm, 2 karabiny maszynowe 7,62 mm / jeden sprzężony z armatą /.

39 Francuski czołg LECLERC Masa 54 T Załoga 3 osoby.
Uzbrojenie : armata 120 mm, 1 karabin maszynowy 12,7 mm /sprzężony/, 1 km 7,62 mm /plot / FF

40 Izraelski czołg MERKAWA 3 .Masa 60 T Załoga 4 osoby.
Uzbrojenie : armata 120 mm, 3 x karabin maszynowy 7, 62 mm / dwa na wieży, jeden sprzężony z armatą, 60 mm moździerz.

41 Szwedzki czołg STRV 103 C Masa 39 T. Załoga 3 osoby
Uzbrojenie : armata 105 mm, karabin maszynowy 7,62 mm.

42 Rosyjski czołg T – 90 Masa 46,5 T Załoga 3 osoby
Uzbrojenie : armata 125 mm, 2 karabiny maszynowe 7,62 mm sprzężony z armatą , 12,7 mm plot.

43 Rosyjski BWP – 2. Załoga 3 + 8 żołnierzy.
Uzbrojenie : armata 30 mm, wyrzutnia ppk.

44 Rosyjski BWP – 3. Masa 18,7 T. Załoga 3+ 8 żołnierzy.
Uzbrojenie : 100 mm armata sprzężona z 30 mm armatą oraz 7,62 mm karabinem maszynowym. Z przodu zamontowane są 2 karabiny maszynowe 7,62 mm

45 Zestaw ppanc Spike-LR                                                 Zestaw ppanc Metys                                                 Przenośny zestaw plot GROM                                     Zestaw ppanc Fagot                                                 Zestaw ppanc Carl-Gustaf M3                                                 98 mm moździerz M-98                                                 60 mm moździerz LM-60KC "Commando"                                                 60 mm moździerz LM-60D


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I UZBROJENIE DRUŻYNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google