Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Visual Basic for Applications Poziom podstawowy Zajęcia 2 SGH IT 2014 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Visual Basic for Applications Poziom podstawowy Zajęcia 2 SGH IT 2014 1."— Zapis prezentacji:

1 Visual Basic for Applications Poziom podstawowy Zajęcia 2 SGH IT 2014 1

2 Plan zajęć Zmienne Sposoby na odwołanie do komórek Funkcje Instrukcje warunkowe MsgBox Dużo przykładów SGH IT 2014 2

3 Definiowanie zmiennych SGH IT 2014 3 Pisząc funkcję lub procedurę w języku VBA należy pamiętać o zdefiniowaniu typów zmiennych

4 Podstawowe typy zmiennych SGH IT 2014 4 Boolean – zmienna logiczna (prawda/fałsz) Integer – wartości całkowite od -32 768 do 32 767 Double – wartości rzeczywiste od -1,79*10^308 do 1,79*10^308 Currency – kwoty pieniężne String – zmienna tekstowa Date – analogicznie jak w Excelu

5 Nazwy zmiennych Zasady nazywania zmiennych: – Pierwszy znak musi być literą – Nazwy nie mogą zawierać spacji i kropek – Mogą zawierać znak podkreślenia (interest_fate) – Litery mogą być różnej wielkości (InterestRate) – Nie mogą zawierać znaków specjalnych (#,$,%,!) – Maksymalna długość –254 znaki SGH IT 2014 5

6 Zmienne tablicowe Służą do przechowywania dużych ilości podobnych do siebie danych (tego samego typu) i automatyzacji ich przetwarzania. Deklarowanie zmiennych tablicowych: Dim nazwa (, ) AS UWAGA: indeksowanie tablicy standardowo zaczyna się od 0! Aby ustawić indeksowanie od innej liczby, należy wpisać: Option Base SGH IT 2014 6

7 Sposoby odwoływania do komórek Range(A1) – Range("A:A"), Range("1:1") Cells(1,1) – Range(Cells(1, 1), Cells(2, 3)) [A1] Activecell Range(total) SGH IT 2014 7

8 Przykład Kopiowanie zawartości aktywnej komórki do komórki A1 Sub Makro1() ActiveCell.Copy Range("A1").Select ActiveSheet.Paste End Sub Zadanie 1(Excel): Wyciąć zawartość komórek A1:C2 i wkleić w E2:G4 SGH IT 2014 8

9 Rozwiązanie 1 Sub Wycinanka() Range("A1", "C2").Cut Range("E2", "G4").Select ActiveSheet.Paste End Sub SGH IT 2014 9

10 Funkcje Function (funkcje) – zwracają wartość – są uruchamiane identycznie jak formuły wbudowane w Excela Przykład: Zadanie 2: Napisać funkcję liczącą objętość (tzn. mnożącą trzy wymiary) ze zmiennymi w formacie Integer i wynikiem funkcji w formacie Single SGH IT 2014 10

11 Rozwiązanie 2 Function Objetosc (X As Integer, Y As Integer, Z As Integer) As Single Objetosc = X * Y * Z End Function SGH IT 2014 11

12 Instrukcje warunkowe Pozwalają na wykonywanie czynności w zależności od określonej sytuacji (położenia kursora, wartości zmiennej itp.) Najczęściej używane – If … Then … – If … Then … Else – Select case SGH IT 2014 12

13 Instrukcje warunkowe - przykłady SGH IT 2014 13

14 Zadanie 3 Procedura (Sub) sprawdzająca czy liczba w zaznaczonej komórce jest równa 0 – Jeśli tak to w komórce A1 pojawia się napis wartość wynosi zero – Jeśli nie to w A2 pojawia się wartość jest różna od zera Przydatne wyrażenia: – Activecell.Value – Range(XX").Value – If … Then… Else SGH IT 2014 14

15 Rozwiązanie 3 Sub Makro1() If ActiveCell.Value = 0 Then Range("A1").Value = "wartość wynosi zero" Else Range("A2").Value = "wartość jest różna od zera" End If End Sub SGH IT 2014 15

16 Message Box Służy do komunikowania użytkownikowi wybranych informacji Przykład: Zadanie 4: zmienić poprzedni kod tak, aby wiadomość pojawiała się w Message Box, a nie w komórkach A1 i A2 SGH IT 2014 16

17 Rozwiązanie 4 Sub Makro1() If ActiveCell.Value = 0 Then MsgBox ("Liczba równa 0") Else MsgBox ("Liczba różna od 0") End If End Sub SGH IT 2014 17

18 Zadanie Napisz funkcje prowizja, która będzie obliczała wartość prowizji jaką otrzyma handlowiec biorąc pod uwagę jego staż oraz jego wynik sprzedażowy Staż 0 : premia 0% Staż 1 : premia 1% Staż 2 : premia 3% Staż 3 : premia 4% Staż 4 i więcej : premia 5% Sprzedaż 0- 10k premia 2% Sprzedaż 10k- 20k premia 4% Sprzedaż 20k- 35k premia 5% Sprzedaż 35k- premia 8%

19 Function prowizja(sprzedaz As Double, staz As Double) As Double Dim premia As Double premia = 0 If staz < 1 Then premia = premia + 0 ElseIf staz < 2 Then premia = premia + 0.01 ElseIf staz < 3 Then premia = premia + 0.03 ElseIf staz < 4 Then premia = premia + 0.04 Else premia = premia + 0.05 End If Select Case prowizja Case 0 To 10000 premia = premia + 0.02 Case 10000 To 20000 premia = premia + 0.04 Case 20000 To 35000 premia = premia + 0.05 Case Else premia = premia + 0.08 End Select prowizja = sprzedaz * premia End Function Rozwiązanie, przekopiuj do edytora vba


Pobierz ppt "Visual Basic for Applications Poziom podstawowy Zajęcia 2 SGH IT 2014 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google