Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny Przemysł Nowoczesne Rozwiązania Biznesowo-Informatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny Przemysł Nowoczesne Rozwiązania Biznesowo-Informatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny Przemysł Nowoczesne Rozwiązania Biznesowo-Informatyczne
Dariusz Samól Architekt Rozwiązań Biznesowych SAP Polska Sp. z o.o.

2 ? Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji
Agenda 1 Czy można… i dzięki temu… …i jednocześnie ? Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji Działać Praktycznie

3 ? Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji
Agenda 2 Jak … i dzięki temu… …i jednocześnie ? Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji Działać Praktycznie

4 MYŚLEĆ STRATEGICZNIE

5 Czy można jeszcze konkurować zróżnicowaniem oferty dla klienta?
Poprzednia dekada, to: Deregulacja Globalizacja Masowość A oto skutki: Wzrost globalnych rynków i konkurencji Łatwość kopiowania technologii i modeli biznesowych Presja na obniżkę marży Destabilizacja tradycyjnych modeli biznesowych

6 Czy można tu mieć skuteczną strategię?
Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Lata Miesiące Tygodnie Dni Godziny Minuty Cykl Zmian Procesu Biznesowego Cykl życia produktu Cykl przetwarzania transakcji gospodarczej 30 lat 10 lat Źródło: Gartner

7 50 km/h

8 130 km/h

9 Potrzebna jest wizja ! Lata Miesiące Tygodnie Dni Godziny Minuty
Cykl Zmian Procesu Biznesowego Cykl życia produktu Cykl przetwarzania transakcji gospodarczej 30 lat 10 lat 5 lat 10 lat 20 lat

10 Zróżnicowanie oferty…
Następne 5 lat, to: Konsolidacja – zmieni strukturę wielu tradycyjnych rynków, kreując mniejszą ilość, ale znacznie większych graczy rynkowych Zdolność do szybkiej adaptacji nowych strategii i modeli biznesowych – będzie kluczowych źródłem przewagi rynkowej Szybkość wprowadzania innowacji i tworzenie długoterminowej wartości dla klienta – znajdzie się w centrum najwyższej uwagi wielu firm Opracowano na podstawie:

11 Zróżnicowanie oferty… Zróżnicowanie łańcucha wartości…
Zróżnicowanie strategii… - staje się podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej

12 Co jest źródłem zróżnicowania?
RDZEŃ STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU Każdy proces biznesowy, który bezpośrednio decyduje o zróżnicowaniu (oferty, łańcucha wartości) wpływającym na decyzje klientów KREACJA, INWENCJA INNOWACJA MODULARYZACJA OUTSOURCING Wszystkie inne procesy biznesowe, które są potrzebne do spełnienia wymagań klientów oraz innych interesariuszy KONTEKST STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU

13 Co jest źródłem zróżnicowania?
KONTEKST STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU RDZEŃ STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU Samobsługa klientów Utrzymywanie niskich kosztów wytwarzania Modułowe konstruowanie produktów KONTEKST STRATEGII - JAKO POMOCNICZY (NIE KRYTYCZNY) CZYNNIK BIZNESU

14 Co jest źródłem zróżnicowania?
KONTEKST STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU RDZEŃ STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU Samobsługa klientów Utrzymywanie niskich kosztów wytwarzania Modułowe konstruowanie produktów RDZEŃ STRATEGII JAKO INNOWACYJNA SZANSA STRATEGICZNA (ALE JESZCZE NIE KRYTYCZNA DLA BIZNESU KONTEKST STRATEGII - JAKO POMOCNICZY (NIE KRYTYCZNY) CZYNNIK BIZNESU

15 Co jest źródłem zróżnicowania?
Samobsługa klientów Innowacja: globalna kontrola dostępności produktu Utrzymywanie niskich kosztów wytwarzania Modułowe konstruowanie produktów

16 Alokacja produktu dla kluczowego klienta
Alokacja produktu dla niekluczowego klienta Przewidywany wzrost sprzedaży w lutym

17 Koszt spóźnionych dostaw
Koszt produkcji Koszt spóźnionych dostaw

18 Pomimo początkowego braku towaru, system szybko znajduje ofertę
Zamówienie Klienta Kod: CPF 10000 Pomimo początkowego braku towaru, system szybko znajduje ofertę alternatywną

19 Cykl życia innowacji KONTEKST STRATEGII
- JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU RDZEŃ STRATEGII - JAKO KRYTYCZNY CZYNNIK BIZNESU Ryzyko wysokie Duże zróżnicowanie Standardy branżowe RDZEŃ STRATEGII JAKO INNOWACYJNA SZANSA STRATEGICZNA (ALE NIE KRYTYCZNA DLA BIZNESU KONTEKST STRATEGII - JAKO POMOCNICZY (NIE KRYTYCZNY) CZYNNIK BIZNESU Ryzyko niskie

20 Strategia innowacyjności
Co się dzieje z kapitałem ludzkim? Strategia innowacyjności i wzrostu Strategia produktywności Pracownicy dedykowani do wdrożenia innowacji Twórczy pracownicy z wiedzą, inicjatywą i pomysłami Pracownicy kierowani do wsparcia eskploatacji Pracownicy serwisowi Talent Management Wdrożenie w pełnej skali Eksploatacja Uwolnione środki na potrzeby kolejnej innowacji Współpraca w ramach umowy serwisowej Labolatorium

21 Co się dzieje z procesami gospodarczymii związaną
z nimi infrastrukturą? Działania innowacyjne Osiąganie skali Konsolidowanie Centralizacja Standaryzacja Modularyzacja Wycofanie Outsourcing Działania kreatywne Komponowanie nowej infrastruktury i procesów Zasilanie nowymi zasobami

22 DOSTRZEGAĆ NOWĄ WARTOŚĆ TECHNOLOGII INFORMACJI
(IT)

23 Co się dzieje z procesami gospodarczymii związaną
z nimi infrastrukturą? Działania innowacyjne Konsolidowanie Centralizacja Komponowanie nowej infrastruktury i procesów Standaryzacja Modularyzacja Osiąganie skali Zasilanie nowymi zasobami Działania kreatywne Wycofanie Outsourcing

24 Zasilanie nowymi zasobami
Co się dzieje z procesami gospodarczymii związaną z nimi infrastrukturą? Konsolidowanie Centralizacja Standaryzacja Modularyzacja Zasilanie nowymi zasobami Wycofanie Outsourcing

25 redukcji kosztów i podniesienie
Jakie role może wypełnić Technologia Informacji? Wspomaganie redukcji kosztów i podniesienie wydajności stosowanych praktyk biznesowych

26 Działania innowacyjne
Co się dzieje z procesami gospodarczymi i związaną z nimi infrastrukturą? Działania innowacyjne Osiąganie skali Działania kreatywne

27 Jakie role może wypełnić Technologia Informacji?
Wspomaganie tworzenia strategicznego zróżnicowania

28 Komponowanie nowej infrastruktury i procesów
Co się dzieje z procesami gospodarczymi i związaną z nimi infrastrukturą? Komponowanie nowej infrastruktury i procesów

29 Co jest źródłem zróżnicowania?
Komponowanie nowej infrastruktury i procesów Innowacja: globalna kontrola dostępności produktu

30 Nowoczesne rozwiązania biznesowo-informatyczne
Komponowanie nowej infrastruktury i procesów Platforma Procesów Biznesowych Repozytorium usług Kompozycja usług Aktualnie eksploatowane systemy Portal Urządzenie mobilne Aplikacje biurowe RFID Innowacja: globalna kontrola dostępności produktu

31 Nowoczesne rozwiązania biznesowo-informatyczne
Platforma Procesów Biznesowych Repozytorium usług Kompozycja usług Aktualnie eksploatowane systemy Portal Urządzenie mobilne Aplikacje biurowe RFID Komponowanie nowej infrastruktury i procesów Innowacja: globalna kontrola dostępności produktu Enterprise Services Architecture Rozwiązanie branżowe System dziedzinowy

32 Gartner o Service Oriented Business Application (SOBA):
Co mówią analitycy? Gartner o Service Oriented Business Application (SOBA): W roku 2007, większość organizacji zaadoptuje SOBA wraz z nowymi aplikacjami do swoich niektórych działań (0.8 prawdopodobieństwa). Ponad 70% zastosowań SOBA pojawi się w środowisku opartym na platformach - końcem 2007 (0.8 prawdopodobieństwa). W roku 2008, 45% aplikacji CRM, 80% aplikacji SCM i 20% ERP będzie zorientowane na architekturę usług (0.7 prawopodobieństwa). ESA= SOBA + SAP

33 Sześć Elementów Enterprise Services Architecture
LUDZIE – Innowacyjność, Produktywność Talent Management RAPORTOWANIE/ANALITYKA BIZ. KOMPOZYCJA USŁUG SAP NetWeaver Repozytorium Usług Przedsię-biorstwa UDOSTĘPNIENIE USŁUG Usługi Standardowe SAP Usługi Partnerów Obiekty Biznesowe, Komponenty „Enginy” PLATFORMA PROCESÓW BIZNESOWYCH Systemy Partnera Stare Systemy ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA

34 Jakie role może wypełnić Technologia Informacji?
Rozprzestrzenienie nowych praktyk biznesowych w całym wymaganym obszarze organizacji i osiągnięcie ich strategicznie wymaganej efektywności

35 Jakie role może wypełnić Technologia Informacji?
Rozprzestrzenienie nowych praktyk biznesowych w całym wymaganym obszarze organizacji i osiągnięcie ich strategicznie wymaganej efektywności Wspomaganie redukcji kosztów i podniesienie wydajności stosowanych praktyk biznesowych Wspomaganie tworzenia strategicznego zróżnicowania

36 Jakie role może wypełnić Technologia Informacji?
Innowacja wartości Koszty Wartość dla klienta Innowacja wartości: Kamień węgielny strategii błekitnego oceanu W.Chan Kim, Renee Mauborgne Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press 2005 Rozprzestrzenienie nowych praktyk biznesowych w całym wymaganym obszarze organizacji i osiągnięcie ich strategicznie wymaganej efektywności Wspomaganie redukcji kosztów i podniesienie wydajności stosowanych praktyk biznesowych Wspomaganie tworzenia strategicznego zróżnicowania

37 W przyszłości – innowacje staną się standardowym działaniem w biznesie
Nasz Błękitny Ocean W przyszłości – innowacje staną się standardowym działaniem w biznesie 100% Rynku SAP 100% Rynku SAP Innowacje Innowacje Innowacje Innowacje ERP (R/3) Talent Management SCM, CRM, PLM, SRM mySAP Business Suite ESA mySAP Business Suite ERP 1999 2004/2005 2006 2004/2005 2010

38 Jakie role może wypełnić Technologia Informacji?
Trusted Advisor Rozprzestrzenienie Partner w innowacji Dostawca Rozwiązań Inwencja Optymalizacja

39 DZIAŁAĆ PRAKTYCZNIE

40 Pytanie Czy zgadzasz się z tezą: „Technologia Informacji będzie mieć krytyczne znaczenie dla zdolności organizacji do adaptacji modeli biznesowych i wdrażania nowych strategii działania?”

41 Rola IT ulegnie zmianie
IT postrzegane jest jako czynnik o najistotniejszym znaczeniu dla przyszłej zdolności organizacji do adaptacji modeli biznesowych oraz jako źródło przewagi konkurencyjnej 82% kadry kierowniczej z obszaru produkcji postrzega IT jako czynnik o krytycznym znaczeniu dla zdolności firm do zmiany sposobu działania w ciągu następnych pięciu lat 59% uważa, że IT staje się narzędziem do walki konkurencyjnej – o znaczeniu daleko wykraczającym poza zagadnienie zwiększania efektywności kosztowej Odpowiedzi „Tak” od sektorów Usługi finansowe 84% Usługi prof. 81% Produkcja 82% Sprzedaż detal. 78% Sektor publiczny 80% Tak 82% Nie 15% Nie wiem 3%

42 Co analitycy mówią na temat SAP
ESA jest koncepcją przyspieszonego wprowadzania innowacji biznesowych, dzięki której będzie można budować przewagę nad konkurencją Długoterminowe plany dotyczące architektury zorientowanej na usługi to wizja podzielenia tradycyjnych aplikacji na mniejsze procesy składowe i ostatecznego opracowania oprogramowania klasy ERP, które umożliwia elastyczne podejście do wymagań biznesowych (czyli osiągnięcie sprawności biznesowej).” Gartner Forrester, March 2005

43 Firmy z pierwszej setki wybierają SAP
Z roku na rok zwiększa się obecność SAP w pierwszej setce największych firm w Polsce: z 26 w 2001 roku do 44 w roku Wzrost obecności SAP wśród dużych firm będzie się utrzymywał Przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na uznane rynkowo aplikacyjne systemy zarządzania Źródło: Raport DiS „Analiza informatyzacji 100 największych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce” (firmy wg Listy 500 dziennika Rzeczpospolita), listopad 2005

44 Wybrane referencje ESA - tylko z sektora energetycznego i tylko z Europy…

45 Sieć partnerska dla ESA - rośnie bardzo szybko…

46 specyficzna dla każdej organizacji
Praktyczne działanie Droga do osiągania wartości z Technologii Informacji Eksploatacja Ocena Wdrożenie Odkrycie możliwości Tworzenie Wizji Własnej Mapy Drogowej Start Produktywny Generowanie Wartości Rozwiązania Wizja ESA i SAP Strategiczne szanse wynikające z ESA Analiza TCO Ocena roli ESA w działaniach organizacji Mapa drogowa (roadmap) ESA Planowanie usług Budowanie Repozytorium usług Uruchamianie usług Pielęgnowanie rozwoju Uczestniczenie w społeczności ESA / NetWeaver Dążenie do pozycji lidera ESA w branży Trusted Advisor Krok po kroku, powstaje mapa drogowa Enterprise Services Architecture (ESA) specyficzna dla każdej organizacji

47 ! Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji
Agenda 3 Warto i dzięki temu… …i jednocześnie ! Myśleć strategicznie Dostrzegać nową wartość Technologii Informacji Działać Praktycznie

48 Nowoczesny Przemysł Nowoczesne Rozwiązania Biznesowo-Informatyczne
SAP Polska Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę

49 Copyright 2006 SAP Polska. All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Nowoczesny Przemysł Nowoczesne Rozwiązania Biznesowo-Informatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google