Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Ten scenariusz dotyczy działań realizowanych przez kontrolę jakości podczas procesu nabycia. Klient zamawia materiały u określonego dostawcy. Podczas przyjęcia materiałów tworzona jest partia kontrolna według zdefiniowanej specyfikacji materiału. Następnie na podstawie wyniku kontroli podejmowana jest decyzja użycia określająca, czy materiał zostanie zaakceptowany, czy odrzucony (w tym scenariuszu materiał zostanie odrzucony). Następnie wykonywane są kolejne procesy, takie jak zawiadomienie QM oraz ocena dostawcy. Korzyści Tworzenie partii kontrolnej podczas przyjęcia materiałów Kluczowe kroki procesu Kontrola jakości Rejestrowanie wyników/decyzja użycia Wady i zwroty Ocena dostawcy

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Magazynier Specjalista ds. jakości Pracownik działu zaopatrzenia ds. kontroli

4 Szczegółowy opis procesu
Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy Przyjęcie materiałów od dostawcy na podstawie zamówienia Raport kontroli / lista robocza partii kontrolnych Kontrola jakości podczas przyjęcia materiałów / rejestracja wad Decyzja użycia po kontroli Tworzenie i zamykanie zawiadomienia QM Przesunięcie ilości materiałów do odpowiedniego składu — zapasy nieograniczonego wykorzystania lub zablokowane ze względu na kontrolę jakości Zwrot materiałów do dostawcy z tworzeniem dostawy zwrotnej Proces oceny dostawcy

5 Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy
Zdarzenie Potrzeba nabycia generowana w MRP Pracownik działu zaopatrzenia Nabycie bez zarządzania jakością (130) Magazynier Pokwitowanie wydania materiałów Wydanie materiałów do dostawy zwrotnej Partia kontrolna Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy Pokwitowanie przyjęcia materiałów Specjalista ds. jakości Decyzja użycia & Tworzenie zawiadomienia QM Kontrola jakości Rejestracja wyników Pozytywny wynik kontroli? Nie Rejestracja wad Tworzenie dostawy zwrotnej Tak Decyzja użycia Drukowanie raportu kontroli Wywołanie listy roboczej partii kontrolnych Zamknięcie zawiadomienia Przesunięcie materiału do zapasów nieograniczonego wykorzystania Pracownik działu zaopatrzenia ds. kontroli Ocena dostawcy

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google