Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

YOUNGSTER 2013/2014 Teenagers in action!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "YOUNGSTER 2013/2014 Teenagers in action!"— Zapis prezentacji:

1 YOUNGSTER 2013/2014 Teenagers in action!

2 Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli
Gmina Miedźna Grupa WOLA_13_A1_G1

3 Projekt „Cicha woda brzegi rwie…” „Still waters run deep…”
Constant dropping wears away a stone.

4 We started from collecting information about local plants and animals.
Zaczęliśmy od zebrania informacji na temat flory i fauny naszych okolic. We started from collecting information about local plants and animals.

5 Chcąc dowiedzieć się więcej odwiedziliśmy Pana Bogdana Taranowskiego, wójta gminy Miedźna.
We wanted to know more about the nature here in Wola, so we visited Mr Bogdan Taranowski.

6 Pan Bogdan Taranowski – wójt gminy Miedźna

7 Porozmawialiśmy o tym z osobami najbardziej zaangażowanymi w ochronę przyrody w naszej gminie.
We talked about it with the most important people in our municipality. They are involved in environmental protection.

8 Pani Anna Noga – prezes OSP w Woli
Mrs Anna Noga- chairwoman of fairfighters

9 Pan Wojciech Wyleżuch – prezes leśnictwa Wola
Mr W. Wyleżuch- chairman of forestery in Wola

10 Pan Grzegorz Czembor – dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów
Mr G. Czembor- manager of corrals for bisons

11 Proces wyszukiwania i analizy informacji, dobór źródeł
1. Odwiedziliśmy szkolną bibliotekę, szukając literatury na temat naszej miejscowości. 2. Szukaliśmy informacji również w miejscowych portalach: (http://www.miedzna.pl/, oraz powiatowym portalu pl The process of searching and analysing of information, the selection of sources 1. We visited the school library, searching for literature about our village. 2. We were looking for information also in local networks: website of the municipality and county agencies.

12 Naszym pierwszym krokiem było zebranie podstawowych informacji o naszej miejscowości – Woli. Pomogła nam w tym Pani Łarisa Doniecka, nasz youngsterowy opiekun. Opowiedział nam też o tym wójt naszej gminy, Pan Bogdan Taranowski. Najważniejsze z tych informacji umieściliśmy w tej prezentacji. Our first step was collecting basic information about our village – Wola. Our teacher, Mrs Łarisa Doniecka helped us doing this. Mr Bogdan Taranowski told us about it too. The most important of them are in this presentation.

13 Wola – nasza miejscowość
Wola leży w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej. Wschodnią granicę miejscowości wytycza rzeka Wisła. Za rzeką znajduje się miejscowość Harmęże, nieco dalej rozciąga się Brzezinka, gdzie w okresie okupacji hitlerowskiej istniała część obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. Za rzeczką Pszczynką, jest wioska Jedlina, która także graniczy z Wolą. Od zachodu rozciąga się wieś Międzyrzecze, a naszym południowym sąsiadem jest nieduża miejscowość Gilowice.

14 Wola – nasza miejscowość
Wola jest największym sołectwem w Gminie Miedźna - zajmuje ponad 16 km2 powierzchni. Ma charakter osiedlowo-wiejski i podzielona jest na 3 jednostki pomocnicze: sołectwo Wola, osiedle Wola I i osiedle Wola II. Oba osiedla górnicze wraz z sołectwem liczą mieszkańców (wg stanu na r.). Wola jest jedną z najludniejszych wsi w Polsce. Niegdyś największym ośrodkiem przemysłowym na terenie Woli była Kopalnia Węgla Kamiennego „Czeczott”. Przez Wolę przebiegają również trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS, Wiślana Trasa Rowerowa i Lokalna Trasa Rowerowa.

15 Wola – our village Wola is located in the Raciborsko-Oświęcimska Basin. The east border of our village is the Vistula River. Behind the river is a place called Harmęże. The next village is Brzezinka, which is famous from Auschwitz – Birkenau. Behind the Pszczynka River is terythory called Jedlina and it bordages with Wola too. On our west side is Miedzyrzecze and our south neighbour is Gilowice. Wola is the biggest place in our majority – it takes 16km². Population is people. It's one of the biggest villages in our country. Some time ago in Wola there was the mine called “Czeczott”.

16 Najbardziej znanym zagrożonym gatunkiem, który mieszka w pobliżu naszej miejscowości jest żubr. Udaliśmy się na wycieczkę do Pszczyny, żeby dowiedzieć się o nich czegoś więcej. The most known endangered spieces, which lives near us is bison. We went on a trip to Pszczyna to get to know something more about them.

17 Żubry Niedaleko naszej miejscowości jest Pszczyna, w której znajduje się Pokazowa Zagroda Żubrów. Na blisko 10 hektarach wybudowano dwie zagrody. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą. W Zagrodzie można również poznać inne zwierzęta zamieszkujące tereny południowej Polski m. in.: muflony, jelenie, sarny i daniele.

18 Bisons Near our village is Pszczyna, where bisons are located. On nearly 10 hectars was built two corrals for those animals. We can see them from bridge on which you can get by stairs or lift. There are also other animals as deer and daniel.

19 Zebraliśmy też informacje o innych gatunkach zwierząt mieszkającym nieopodal. Pan leśniczy Wojciech Wyleżuch, opowiedział nam co nieco o tych najbardziej zagrożonych. We gathered also information about other kind of animals living near our village. The forester Mr Wojciech Wyleżuch told us which of them are endangered.

20 Film z Panem leśniczym https://www.youtube.com/watch?v=ilgLGrlXpPg

21 Ślepowron zwyczajny Ptak o krępej sylwetce i stosunkowo krótkich nogach. Ubarwienie dorosłego ptaka niebieskawo popielate z czarnym grzbietem i wierzchem głowy. Czoło i policzki białe. Tęczówka czerwona. Dziób czarny. W szacie godowej z tyłu głowy wyrastają 3 długie, białe pióra. Prowadzi nocny tryb życia, a w ciągu dnia przebywa w ukryciu. Ożywia się o zmierzchu, gdy ptaki wylatują na żer. Gatunek objęty ochroną ścisłą. Jest symbolem Ziemi Oświęcimskiej, gdzie gniazduje. Ślepowron is a strong build bird and short legs. It has blue and grey feathers with black back and head, white forehead and cheeks, red eyes and black beak. On back of the head it has 3 long, white feathers. It leads a nocturnal life and spends days on hiding. ślepowron is a spicies strictly protected. It's a symbol of Ziemia Oswięcimska, where it mainly lives.

22 Derkacz Jest bardzo skrytym ptakiem. Przemieszcza się głównie na piechotę w bujnej trawie. Znacznie łatwiej jest go usłyszeć. W maju i czerwcu, często całymi godzinami, głównie nocą i wcześnie rano, słychać jednostajne dźwięki wydawane przez samców. Derkacz is almost an invisible bird, which often moves on foot in high grass. It's easier to hear it than see it. In May and June, often long hours, at night and early morning you can hear strange sounds, which this bird makes.

23 Bocian czarny Ptak leśny. Preferuje stepy i lasostepy. Otwartych przestrzeni unika. Lęgnie się zawsze w pobliżu wody. Z uwagi na nieliczne występowanie objęty ścisłą ochroną gatunkową. Black stork is a bird, which lives in forests and steps. It avoids open space. This bird often makes its house near to the water. It's protected, because there aren't many these birds like this in Poland.

24 Bąk Zamieszkuje zbiorniki wodne. Jest brązowy i rdzawy, plamkowany, kreskowany i prążkowany na brunatno. Nogi stosunkowo krótkie o długich palcach. Prowadzi bardzo skryty tryb życia spędzając większość czasu w szuwarach. Swoją obecność wiosną zdradza donośnym buczącym głosem. W zagrożeniu wyciąga pionowo całe ciało stając słupka i zlewa się z otoczeniem, przez co staje się trudny do zauważenia nawet z bliska. Bąk lives near to the water. It has brown, ginger, spotted and patterned dark feathers. Legs are short with long toes. This bird is almost imperceptible in rushes, where it lives. In spring it hums its resonant voice. When Bąk's in danger, it stands straight and we aren't able to see it.

25 Co zagraża tym zwierzętom?
What threatens those animals?

26 CZŁOWIEK… HUMAN…

27 People don’t respect the importance of nature.
Ludzie nie doceniają tego, jak ważna jest natura. Wycinka drzew, zaśmiecanie, wyrzucanie trujących odpadów utrudnia życie zwierzętom żyjącym na wolności. People don’t respect the importance of nature. Deforestation, throwing away garbage or poisonous waste makes wild animals hard to survive.

28 Zaśmiecanie lasów

29 POWODZIE FLOODS

30 Floods are a big problem in our region, because of
Powodzie są na naszym terenie dużym problemem, ponieważ przez naszą miejscowość przepływa Wisła, najdłuższa rzeka w Polsce. Woda pokazała swoją niszczycielską siłę w 1997 i w 2010 r. Zostawiła po sobie ogromne zniszczenia. Nie tylko ludzie, ale i zwierzęta straciły swój dom. Floods are a big problem in our region, because of the Vistula, the longest river in Poland. Wola was flooded in 1997 and Lots of people and animals lost their homes.

31 Zapytaliśmy się Pani Anny Nogi o to, co robią strażacy, żeby pomóc zwierzętom i ludziom
We asked Mrs. Anna Noga about what do the firefighters do to help the animals and people.

32 Film z Panią prezes OSP Wola
https://www.youtube.com/watch?v=r3Z_o5WlqAY

33 Zapytaliśmy się uczniów szkoły podstawowej oraz Technikum co wiedzą o powodziach w naszej okolicy. Poprosiliśmy też przedszkolaków, żeby narysowały swoje wyobrażenie o niej. Prace były na bardzo wysokim poziomie  We asked pupils and students about the floods in our region. We also aksed children from kindergarden to draw it. The drawings were professional 

34

35 Relacja z wizyty w przedszkolu
https://www.youtube.com/watch?v=ZNMq3D-Ynbo

36 Gmina ściśle współpracuje z Leśnictwem. Organizują różne akcje m. in.
U Pana Wójta dowiedzieliśmy się dużo o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są zwierzęta i rośliny naszych okolic. Gmina ściśle współpracuje z Leśnictwem. Organizują różne akcje m. in. Sprzątanie świata czy też dokarmianie zwierząt. Wiemy też że co roku rodzi się coraz więcej nowych osobników danego gatunku. Dobrym przykładem jest ślepowron zwyczajny(o nim wspomnieliśmy wcześniej), który żyje na naszych terenach już od wielu lat i jego liczebność wciąż wzrasta. Ich gniazda są systematyczni kontrolowane.

37 Powstaną również ekrany tłumiące dźwięk.
Gdy droga ekspresowa S1 zostanie wybudowana-( kolejny problem naszej gminy), zwierzęta na pewno ucierpią, ale gmina obiecuje, że powstaną specjalne mosty i przejścia, by ułatwić im przemieszczenie się na drugą stronę. Powstaną również ekrany tłumiące dźwięk. Wójt zapewnia, że w razie kolejnych powodzi gmina jest przygotowana na szybkie działania ratownicze. Jednak nie ma nic przygotowanego do pomocy zwierzętom, ponieważ są zdane na własny instynkt. Co prawda będą miały zapewnione pożywienie lecz o schronienie muszą zadbać same.

38 In Mr Taranowski we found out about danger, on which animals and plants in our neighbourhood are exposed. The Mayor strictly cooperates with Forest Administration in Wola like cleaning world or feeding animals. We know that every year there are more and more spieces in our forests. The best example is ślepowron, which lives on our ground for many years and its population raises all the time. Their nests are systematically controlled.

39 When express road S1- (the another problem of our district) will be built in our village,
animals will suffer, but the leader of local government promises to build bridges for animals to go on the other side of the road. Suppressed sounds screens will be built too. Howerer the Mayor secures that in next floods our authority is ready to quickly take rescue actions, animals will have to cope with their shelter themselves. People will give them only food.

40 Film z Panem Wójtem https://www.youtube.com/watch?v=ilgLGrlXpPg

41 Co zmienił nasz projekt?
What did our project change?

42 Zaprezentowaliśmy tę prezentację na zebraniu z rodzicami
Zaprezentowaliśmy tę prezentację na zebraniu z rodzicami. Zaprosiliśmy na to spotkanie Pana Wójta, Panią Dyrektor, innych osób zaangażowanych w ten projekt oraz naszych rodziców. Chcemy, by nasza gmina przykładała jeszcze większą wagę do spraw związanych z ochroną środowiska. We presented our project on the parents' meeting. We invited Headmistress, our Mayor and other people, who were involved in making this project and of course, our parents. We want our municipality to pay more attention to protecting our envoirnment.

43 Zaproszeni goście

44 Dzięki temu projektowi zaczęliśmy zwracać większą uwagę na piękno naszego otoczenia. Staliśmy się bardziej wrażliwi na uroki natury. Częściej spacerujemy po lesie, chcemy też zaangażować się jakoś w pomoc przy zwierzętach. Due to this project we started paying more attention to the beauty of our neighbourhood. We go to forest more often and we want to involve in some kind of helping animals.

45 Podziękowania Greetings

46 4646 Chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi Bogdanowi Taranowskiemu, Panu Wojciechowi Wyleżuch , Pani Prezes OSP Annie Nodze, Panu Grzegorzowi Czembor oraz Przedszkolu nr 3 w Woli za poświęcenie nam swojego czasu. Jesteśmy wdzięczni też uczniom szkoły podstawowej nr 1 im B. Malinowskiego oraz uczniom Technikum, którzy zgodzili się odpowiedzieć na nasze pytania. Największe podziękowania należą się jednak Pani Łarisie Donieckiej, która przez cały czas koordynowała Naszą pracę.

47 4747 We want to thank Mr. Taranowski, Mr. Wyleżuch, Mrs. Noga and Mrs.G. Czembor for giving us their valuable time. We are also very greateful to pupils from primary school and students from Technical school for answering our questions. We want to say a massive „Thank you!” to our teacher, Mrs Łarisa Doniecka, for taking care of us and our project.

48 Co myślimy o naszym projekcie?
What do we think about our project?

49 Alicja Sikora https://www.youtube.com/watch?v=C0MpIujx3mo&feature=youtu.be

50 Kinga Skarboń https://www.youtube.com/watch?v=PsZbcvTaW08&feature=youtu.be

51 Małgorzata Honc https://www.youtube.com/watch?v=kApmjY0Iyi8&feature=youtu.be

52 Wioletta Ryszka https://www.youtube.com/watch?v=3xO3iHZeuMs&feature=youtu.be

53 Aleksandra Jankowska https://www.youtube.com/watch?v=RcuASJn7E1U&feature=youtu.be

54 Wiktoria Smolarz https://www.youtube.com/watch?v=Wb3RMQ9G2eg&feature=youtu.be

55 Bądźmy dumni z niepowtarzalnych skarbów Naszej przyrody!
We must be proud of incredible adventures of our nature!


Pobierz ppt "YOUNGSTER 2013/2014 Teenagers in action!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google