Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Linux - TCP/IP Laboratorium systemów operacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Linux - TCP/IP Laboratorium systemów operacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Linux - TCP/IP Laboratorium systemów operacyjnych

2 IP adres 32-bitowa liczba (IPv4) Unikalna w ramach danej sieci Jednoznacznie identyfikująca urządzenie (komputer, drukarkę, serwer,...., pralkę, lodówkę, toster, itp.) Zapisywana w postaci 4 oktetów odseparowanych kropkami – np.: 10.10.10.10= 00001010000010100000101000001010 = 0xA0A0A0A

3 IP adres + porty Z każdym IP-adresem związana jest pula portów identyfikowanych numerami 1..2 16 -1 (Pod niektórymi z nich nasłuchują procesu serwerów – np. WWW – port 80, telnet – port 23, ssh-port 22, ftp-port 21, smtp – port 25; Część pozostałych jest używana do nawiązywania połączeń jako klient) Porty w połączeniu z IP-adresem jednoznacznie identyfikują proces w sieci Każde połączenie w sieci jest identyfikowane przez 2 pary identyfikatorów: IP_adres_nadawcy:Port_nadawcy IP_adres_odbiorcy:Port_odbiorcy

4 Zapis adresu 1010. IP adres 00001010 IP adres Numer podsieciID urządzenia w ramach podsieci

5 Maska sieci 32-bitowa liczba WSPÓLNA w ramach danej podsieci Rozstrzyga o przynależności urządzenia odbiorcy do sieci lokalnej Możliwe dwie notacje 255.255.255.0 lub /24 (liczba bitów ustawionych na 1) = 11111111111111111111111100000000= 0xFFFFFF00

6 Tworzenie maski sieci 0000000011111111 Maska 00001010 IP adres Numer podsieciID urządzenia w ramach podsieci 0255. Maska

7 Określanie numeru podsieci 00001010 IP adres 0000000011111111 Maska AND 010. Numer podsieci

8 Transmisja lokalna Numer podsieci nadawcy i odbiorcy są identyczne Transmisja odbywa się bezpośrednio

9 Transmisja zdalna Numer podsieci nadawcy i odbiorcy są różne Transmisja odbywa się pośrednio Konieczny jest GATEWAY/ROUTER Gateway/ Router

10 Metodyka weryfikacja połączenia Internet Gateway Połączenie lokalne Łączność z routerem Łączność ze światem zewnętrznym

11 Śledzenie trasy pakietów Internet Gateway/ router Serwer docelowy

12 Podstawowe protokoły ICMP – protokół kontrolny TCP – protokół połączeniowy (kontrola stanu transmisji) UDP – protokół bezpołączeniowy (brak kontroli stanu transmisji) ARP – zamiana IP-adresu na numer karty sieciowej (adres MAC) DNS – konwersja nazwy domenowej na IP-adres (i odwrotnie)

13 Włączanie interfejsów sieciowych

14 Wyłączanie interfejsów sieciowych

15 Konfiguracja Konfiguracja urządzeń może odbyć się w sposób statyczny (ręcznie) w sposób dynamiczny (DHCP)

16 Konfiguracja ręczna

17 Konfiguracja statyczna - startowa

18 Konfiguracja automatyczna Konieczny jest serwer DHCP osiągalny w sieci lokalnej

19 Zamiast IP-adresów Nazwy proste – np. serwer, Jasiu, cerber Używanie nazw domenowych – w pewien sposób grupujących urządzenia logicznie – np. www.sun.com, www.nask.pl, ftp.cyf-kr.edu.pl

20 Konwersja nazw Jest możliwa w oparciu o: lokalne pliki hosts (%SystemRoot%\system32\drivers\etc) serwery DNS serwery NIS, NIS+ Kolejność wykorzystania definiowana w pliku /etc/nsswitch.conf – np.: hosts: files, nisplus, dns

21 Pytania ?


Pobierz ppt "Linux - TCP/IP Laboratorium systemów operacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google