Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laboratorium systemów operacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laboratorium systemów operacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Laboratorium systemów operacyjnych
Linux - TCP/IP Laboratorium systemów operacyjnych

2 IP adres 32-bitowa liczba (IPv4) Unikalna w ramach danej sieci
Jednoznacznie identyfikująca urządzenie (komputer, drukarkę, serwer, .... , pralkę, lodówkę, toster, itp.) Zapisywana w postaci 4 oktetów odseparowanych kropkami – np.: = = 0xA0A0A0A

3 IP adres + porty Z każdym IP-adresem związana jest pula „portów” identyfikowanych numerami (Pod niektórymi z nich nasłuchują procesu serwerów – np. WWW – port 80, telnet – port 23, ssh-port 22, ftp-port 21, smtp – port 25; Część pozostałych jest używana do nawiązywania połączeń jako klient) Porty w połączeniu z IP-adresem jednoznacznie identyfikują proces w sieci Każde połączenie w sieci jest identyfikowane przez 2 pary identyfikatorów: IP_adres_nadawcy:Port_nadawcy <-> IP_adres_odbiorcy:Port_odbiorcy

4 ID urządzenia w ramach podsieci
Zapis adresu IP adres Numer podsieci ID urządzenia w ramach podsieci 10 10. IP adres

5 255.255.255.0 lub /24 (liczba bitów ustawionych na „1”) =
Maska sieci 32-bitowa liczba WSPÓLNA w ramach danej podsieci „Rozstrzyga” o przynależności urządzenia odbiorcy do sieci lokalnej Możliwe dwie notacje lub /24 (liczba bitów ustawionych na „1”) = = 0xFFFFFF00

6 ID urządzenia w ramach podsieci
Tworzenie maski sieci IP adres Numer podsieci ID urządzenia w ramach podsieci Maska 255. Maska

7 Określanie numeru podsieci
IP adres AND Maska 10. Numer podsieci

8 Transmisja lokalna Numer podsieci nadawcy i odbiorcy są identyczne
Transmisja odbywa się bezpośrednio

9 Transmisja zdalna Numer podsieci nadawcy i odbiorcy są różne
Gateway/ Router Transmisja odbywa się pośrednio Konieczny jest GATEWAY/ROUTER

10 Metodyka weryfikacja połączenia
Internet Gateway Połączenie lokalne Łączność z routerem Łączność ze światem zewnętrznym

11 Śledzenie trasy pakietów
Serwer docelowy Internet Gateway/ router Gateway/ router Gateway/ router Gateway/ router Gateway/ router

12 Podstawowe protokoły ICMP – protokół kontrolny
TCP – protokół połączeniowy (kontrola stanu transmisji) UDP – protokół bezpołączeniowy (brak kontroli stanu transmisji) ARP – zamiana IP-adresu na numer karty sieciowej (adres MAC) DNS – konwersja nazwy domenowej na IP-adres (i odwrotnie)

13 Włączanie interfejsów sieciowych

14 Wyłączanie interfejsów sieciowych

15 Konfiguracja Konfiguracja urządzeń może odbyć się
w sposób statyczny (ręcznie) w sposób dynamiczny (DHCP)

16 Konfiguracja ręczna

17 Konfiguracja statyczna - startowa

18 Konfiguracja automatyczna
Konieczny jest serwer DHCP osiągalny w sieci lokalnej

19 Zamiast IP-adresów Nazwy proste – np. „serwer”, „Jasiu”, „cerber”
Używanie nazw domenowych – w pewien sposób grupujących urządzenia logicznie – np. „ „ „ftp.cyf-kr.edu.pl”

20 Kolejność wykorzystania definiowana w pliku /etc/nsswitch.conf – np.:
Konwersja nazw Jest możliwa w oparciu o: lokalne pliki hosts (%SystemRoot%\system32\drivers\etc) serwery DNS serwery NIS, NIS+ Kolejność wykorzystania definiowana w pliku /etc/nsswitch.conf – np.: hosts: files, nisplus, dns

21 Pytania ?


Pobierz ppt "Laboratorium systemów operacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google