Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27 marca 2014 JAK ZACZĄĆ? RMA Portal MOTOROLA SOLUTIONS 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27 marca 2014 JAK ZACZĄĆ? RMA Portal MOTOROLA SOLUTIONS 1."— Zapis prezentacji:

1 27 marca 2014 JAK ZACZĄĆ? RMA Portal MOTOROLA SOLUTIONS 1

2 SPIS TREŚCI Zalety Nawigacja po RMA Portalu Zgłaszanie nowej naprawy
Warunki naprawy Informacje dot. wysyłki Informacje kontaktowe Informacje dot. faktury Potwierdzenie szczegółów RMA Szczegóły zgłoszonego RMA Sprawdzanie statusu naprawy Organizowanie odbioru przesyłki Statystyki naprawy Zatwierdzanie wyceny naprawy płatnej Gwarancja & Warunki naprawy

3 ZALETY Dostęp 24x7 Możliwość zgłaszania napraw online
Możliwość drukowania dokumentów przesyłki Sprawdzanie statusu naprawy Informacje śledzenia przesyłki Usługa odbioru przesyłki Statystyki naprawy Akceptania wyceny naprawy płatnej Sprawdzanie gwarancji oraz warunków naprawy Wielojęzyczny interfejs Dostęp do dokumentacji o produktach oraz innych źródeł informacji Motorola

4 NAWIGACJA PO PORTALU RMA
RMA Portal jest dostępny pod adresem: Nowych klientów prosimy o kliknięcie na link “PSION” pod “Rejestracja zgłaszania napraw online (RMA)”, a następnie po wypełnieniu formularza rejestracji nowego użytkownika o potwierdzenie przyciskiem „Potwierdź”. Po otrzymaniu potwierdzenia o aktywacji Państwa konta, mogą Państwo zgłaszać naprawy przez “PSION” przez kliknięcie “Logowanie do Portalu RMA” Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o kontakt poprzez na adres

5 NAWIGACJA PO PORTALU RMA
Przydatne linki Inne przydatne linki i informacje Menu główne Portalu RMA Menu startowe, ważność hasła oraz informacje o ostatnim logowaniu

6 ZATWIERDZANIE GWARANCJI I WARUNKÓW NAPRAWY
Proszę kliknąć na „Zatwierdzanie gwarancji / warunków naprawy” Proszę wprowadzić tutaj numer seryjny Proszę kliknąć na „Sprawdź” Wyniki

7 ZGŁASZANIE NOWEJ NAPRAWY
Proszę kliknąć na „Zgłoś nową naprawę”

8 SZCZEGÓŁY WNIOSKU NOWEJ NAPRAWY
Proszę wprowadzić numer seryjny Proszę kliknąć na „Znajdź produkt” Jeśli numer seryjny nie zostanie znaleziony, proszę wybrać rodzinę produktów z menu rozwijanego Państwa zgłoszenie wyświetli się tutaj zanim je Państwo zaakceptują. Proszę wybrać problem Proszę wybrać opis problemu Proszę dodać dodatkowy opis usterki Jeśli chcą Państwo zalogować kolejną naprawę, proszę powtórzyć wszystkie kroki. Gdy wszystkie numery seryjne zostanę wprowadzone, proszę kliknąć „Kontynuuj” Proszę kliknąć na „Dodaj Produkt” Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

9 INFORMACJE DOT. WYSYŁKI
Aby zmienić obecny adres na inny, istniejący w naszej bazie danych, proszę wybrać “Użyj istniejącego już adresu zwrotnego” Proszę wybrać “Stwórz nowy adres zwrotny” jeśli pożądany adres nie znajduje się w menu rozwijanym. Można teraz wprowadzić ręcznie szczegóły adresowe. Po wybraniu “Użyj istniejącego już adresu zwrotnego” w poprzednim kroku, można wybrać poprawny adres z menu rozwijanego. Po wybraniu“Stwórz nowy adres zwrotny”, można wprowadzić tutaj szczegóły adresowe. Na stronie z informacjami dot. wysyłki proszę sprawdzić czy podany adres zwrotny jest poprawny. System wyświetla domyślnie “Użyj już obecnego” wraz ze szczegółami domyślnego adresu Państwa konta. Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

10 INFORMACJE KONTAKTOWE
Aby wybrać inny kontakt z listy istniejących kontaktów, proszę wybrać “Użyj istniejącej już osoby kontaktowej”. Aby wprowadzić nowe dane kontaktowe, proszę wybrać “Dodaj nową osobę kontaktową”. Na stronie informacji kontaktowych dot. wysyłki, proszę sprawdzić osobę kontaktową, numer telefonu, faksu oraz adres osoby kontaktowej w wybranym wcześniej adresie zwrotnym. Domyślnie osobą kontaktową jest właściciel konta na Portalu RMA - Wyświetla się “Użyj obecnej osoby kontaktowej”. Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

11 INFORMACJE O WARUNKACH NAPRAWY
Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyświetlonym typem naprawy, proszę wybrać„Tak” z menu rozwijanego, aby zmienić rodzaj naprawy. Następnie proszę wybrać prawidłowy typ serwisu z powyższego menu rozwijanego. Po wybraniu naprawy kontraktowej (Kontrakt bronze), proszę wpisać numer kontraktu do pola poniżej. W przypadku naprawy powtórnej, proszę wpisać numer RMA poprzedniej naprawy w polu „Numer oryginalnej naprawy” Wycena naprawy: Dla naprawy płatnej (Time&Material), wycena za naprawę pojedynczego urządzenia wyświetlana jest klientom z bezpośrednim kontem serwisowym u Motorola Solutions. Jeśli nie posiadają Państwo bezpośredniego konta serwisowego, wyświetlona zostanie następująca wiadomość: “Proszę wysłać urządzenie do naszego centrum napraw. Po otrzymaniu urządzenia, wycena naprawy płatnej zostanie wysłana do Pańskiego partnera biznesowego. Pole informacji o warunkach naprawy pokazuje rodzaj naprawy połączony z konkretnym numerem seryjnym urządzenia. Numer referencyjny klienta #: Proszę wprowadzić wewnętrzny numer referencyjny, jeśli go Państwo posiadają. Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

12 Proszę kliknąć na „Kontynuuj”
DANE DO FAKTURY Jeśli domyślne dane do faktury są nieprawidłowe, proszę wybrać “Nie” z menu rozwijanego oraz kliknąć „Kontynuuj”. Dział Obsługi Klienta Motorola Solutions skontaktuje się z Państwerm z dalszymi instrukcjami. Jeśli nie mają Państwo bezpośredniego konta serwisowego w Motorola Solutions, zostaną wyświetlone domyślne dane do faktury Państwa partnera biznesowego, których nie będzie można zmienić. Proszę sprawdzić adres do faktury na stronie danych do faktury. Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

13 ZATWIERDZANIE SZCZEGÓŁÓW RMA
ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA: Na stronie zatwierdzania szczegółów naprawy RMA proszę sprawdzić szczegóły produktu, adres zwrotny oraz informacje kontaktowe. Proszę kliknąć na „Dodaj zgłoszenie naprawy (RMA).

14 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA RMA
Na stronie ze szczegółami numeru naprawy, proszę kliknąć na „Drukuj zgłoszenie” na dole strony aby wydrukować dokumenty do wysyłki dla Państwa urządzeń. Proszę wysłać uszkodzone urządzenie do Motorola Solutions wraz z formularzem naprawy RMA. Jeśli na formularzu naprawy RMA znajduje się wycena naprawy, proszę zauważyć, iż może być on użyty jako potwierdzenie wyceny naprawy płatnej, jeśli znajduje się na nim pieczątka firmowa oraz podpis. Dotyczy to wszystkich państw oprócz Wielkiej Brytanii, Rosji oraz RPA, gdzie potwierdzenie wyceny wymagane jest na oficjalnym papierze firmowym.

15 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO RMA ZGŁOSZENIE KILKU URZĄDZEŃ
ZGŁASZANIE KILKU URZĄDZEŃ – wyświetlanie/ drukowanie formularza naprawy RMA: Na stronie szczegółów naprawy numeru RMA: Aby zobaczyć kompletny formularz RMA ze wszystkimi numerami seryjnymi, proszę kliknąć na “Wydrukuj wszystkie RMA”. Wyświetli się formularz naprawy RMA ze wszystkimi zalogowanymi numerami seryjnymi. W celu wyświetlenia / wydrukowania szczegółów naprawy osobno dla każdego zgłoszenia : Proszę przejść do “Sprawdź status naprawy”, następnie kliknąć w numer “RMA#” zgłoszenia naprawy, które życzą sobie Państwo zobaczyć – zostaną wyświetlone szczegóły konkretnego zgłoszenia. Aby wydrukować formularz naprawy RMA osobno dla każdego zgłoszenia, proszę powtórzyć powyższe kroki i kliknąć na „Drukuj zgłoszenie”.

16 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW NAPRAWY
Proszę kliknąć na „Sprawdź status naprawy” Aby wyświetlić numery napraw RMA , które Państwo zgłosili w ciągu ostatnich 30 dni, proszę kliknąć na zakładkę “Sprawdź status naprawy” w menu głównym na stronie startowej Portalu. Na każdej stronie wyświetlanych jest do 10 numerów napraw RMA. Proszę wybrać przedział czasowy Proszę kliknąć na numer naprawy RMA w celu wyświetlenia wszystkich szczegółów każdego RMA Dla szybszego wyszukiwania proszę wprowadzić numer naprawy RMA, numer seryjny lub numer referencyjny klienta. Status naprawy

17 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI
Proszę kliknąć na „Sprawdź status przesyłki” Jeśli urządzenie jest objęte kontraktem uwzględniającym usługę odbioru, mogą Państwo zorganizować odbiór wysyłki na portalu RMA. W innym przypadku zostaną Państwo przekierowani na stronę przewoźnika po kliknięciu w pole „Zorganizuj odbiór (Pickup Collection) , na której mogą Państwo zorganizować odbiór (płatny przez klienta). Proszę kliknąć na link przewoźnika aby przejść do jego strony.

18 Proszę kliknąć na “Zorganizuj odbiór”
ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI – urządzenie na kontrakcie z usługą odbioru Proszę wyszukać adres odbioru wysyłki lub wybrać go z listy adresów zapisanych w systemie oraz wypełnić następujące pola Proszę kliknąć na “Zorganizuj odbiór”

19 Proszę kliknąć przycisk w celu wydrukowania etykiety przewozowej.
ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI – urządzenie na kontrakcie z usługą odbioru Proszę kliknąć przycisk w celu wydrukowania etykiety przewozowej.

20 STATYSTYKI NAPRAWY Proszę sprecyzować typ naprawy przez wybranie pola naprawy płatnej, kontraktowej lub gwarancyjnej. Proszę kliknąć w ”Statystyki naprawy” Proszę wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia. Proszę wybrać produkt z listy, dla którego życzą sobie Państwo wygenerować wykres. Proszę kliknąć na „Wybierz wszystko” w celu wybrania wszystkich produktów oraz „Wyczyść wszystko” w celu wyczyszczenia listy. Proszę wybrać wygląd wykresu przez dobranie szerokości (mała, średnia, duża) oraz typu (kolumna lub wiersz). Proszę wybrać rodzaj wykresu Z listy stron proszę wybrać stronę dla której życzą sobie Państwo wygenerowanie wykresu Proszę kliknąć „Wygeneruj wykres”

21 STATYSTYKI NAPRAWY przykład

22 Zatwierdzanie wyceny naprawy
Proszę wybrać „Zatwierdzanie wyceny RMA” Proszę kliknąć „Zatwierdź” aby zatwierdzić wycenę naprawy Proszę wprowadzić numer wyceny naprawy ”PO number” Proszę kliknąć „Odrzuć” w celu odrzucenia wyceny naprawy. Proszę zaznaczyć pole w celu potwierdzenia warunków regulaminu. Proszę przeczytać „Warunki regulaminu”

23 Zatwierdzanie wyceny naprawy
W przypadku odrzucenia wyceny mają Państwo dwie opcje „Odrzuć/Zwróc”, aby posłać urządzenie bez naprawy na podany przez Państwa adres zwrotny oraz „Odrzuć/Zutylizuj”, aby zutylizować urządzenia w centrum napraw Motorola Solutions. Proszę kliknąć OK, aby potwierdzić

24 WSKAZÓWKI Jeśli wybiorą Państwo “Nie” podczas logowania
Jeśli podczas logowania naprawy RMA wskazali Państwo, iż warunki naprawy lub dane do faktury są nieprawidłowe, skontaktuje się z Państwem Dział Obługi Klienta PSIONu. Wsparcie potrzebne z obsługą Portalu RMA Jeśli mają Państwo jakiekolwiek trudności związane z użytkowaniem Portalu RMA, proszę skonaktować się z Działem Obsługi Klienta PSIONu drogą ową. W przypadku, gdy na Portalu RMA wyświetli się komunikat z błędem, uprzejmie prosimy o posłanie poprzez zrzutu ekranu wraz ze szczegółowym opisem występującego problemu.

25 PRZYDATNE LINKI Support admin_rma@motorolasolutions.com
Online RMA - Europa, Środkowy Wschód & Afra

26 DZIĘKUJEMY… 26 iProtect Classification as Appropriate
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2010 Motorola, Inc. All rights reserved. 26


Pobierz ppt "27 marca 2014 JAK ZACZĄĆ? RMA Portal MOTOROLA SOLUTIONS 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google