Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 marca 2014 MOTOROLA SOLUTIONS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 marca 2014 MOTOROLA SOLUTIONS."— Zapis prezentacji:

1 JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 marca 2014 MOTOROLA SOLUTIONS

2 PAGE 2 SPIS TREŚCI Zalety Nawigacja po RMA Portalu Zgłaszanie nowej naprawy Warunki naprawy Informacje dot. wysyłki Informacje kontaktowe Informacje dot. faktury Potwierdzenie szczegółów RMA Szczegóły zgłoszonego RMA Sprawdzanie statusu naprawy Organizowanie odbioru przesyłki Statystyki naprawy Zatwierdzanie wyceny naprawy płatnej Gwarancja & Warunki naprawy

3 ZALETY Dostęp 24x7 Możliwość zgłaszania napraw online Możliwość drukowania dokumentów przesyłki Sprawdzanie statusu naprawy Informacje śledzenia przesyłki Usługa odbioru przesyłki Statystyki naprawy Akceptania wyceny naprawy płatnej Sprawdzanie gwarancji oraz warunków naprawy Wielojęzyczny interfejs Dostęp do dokumentacji o produktach oraz innych źródeł informacji Motorola PAGE 3

4 NAWIGACJA PO PORTALU RMA RMA Portal jest dostępny pod adresem: http://www.motorolasolutions.com/US- EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa http://www.motorolasolutions.com/US- EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa Nowych klientów prosimy o kliknięcie na link PSION pod Rejestracja zgłaszania napraw online (RMA), a następnie po wypełnieniu formularza rejestracji nowego użytkownika o potwierdzenie przyciskiem Potwierdź. Po otrzymaniu potwierdzenia o aktywacji Państwa konta, mogą Państwo zgłaszać naprawy przez PSION przez kliknięcie Logowanie do Portalu RMA Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o kontakt poprzez email na adres admin_rma@motorolasolutions.com. admin_rma@motorolasolutions.com PAGE 4

5 NAWIGACJA PO PORTALU RMA PAGE 5 Przydatne linki Menu główne Portalu RMA Menu startowe, ważność hasła oraz informacje o ostatnim logowaniu Inne przydatne linki i informacje

6 ZATWIERDZANIE GWARANCJI I WARUNKÓW NAPRAWY PAGE 6 Proszę kliknąć na Zatwierdzanie gwarancji / warunków naprawy Proszę wprowadzić tutaj numer seryjny Proszę kliknąć na Sprawdź Wyniki

7 ZGŁASZANIE NOWEJ NAPRAWY PAGE 7 Proszę kliknąć na Zgłoś nową naprawę

8 SZCZEGÓŁY WNIOSKU NOWEJ NAPRAWY PAGE 8 Proszę wprowadzić numer seryjny Proszę kliknąć na Znajdź produkt Jeśli numer seryjny nie zostanie znaleziony, proszę wybrać rodzinę produktów z menu rozwijanego Proszę wybrać problem Proszę kliknąć na Dodaj Produkt Proszę kliknąć na Kontynuuj Proszę dodać dodatkowy opis usterki Proszę wybrać opis problemu Państwa zgłoszenie wyświetli się tutaj zanim je Państwo zaakceptują. Jeśli chcą Państwo zalogować kolejną naprawę, proszę powtórzyć wszystkie kroki. Gdy wszystkie numery seryjne zostanę wprowadzone, proszę kliknąć Kontynuuj

9 INFORMACJE DOT. WYSYŁKI PAGE 9 Na stronie z informacjami dot. wysyłki proszę sprawdzić czy podany adres zwrotny jest poprawny. System wyświetla domyślnie Użyj już obecnego wraz ze szczegółami domyślnego adresu Państwa konta. Proszę kliknąć na Kontynuuj Po wybraniuStwórz nowy adres zwrotny, można wprowadzić tutaj szczegóły adresowe. Aby zmienić obecny adres na inny, istniejący w naszej bazie danych, proszę wybrać Użyj istniejącego już adresu zwrotnego Po wybraniu Użyj istniejącego już adresu zwrotnego w poprzednim kroku, można wybrać poprawny adres z menu rozwijanego. Proszę wybrać Stwórz nowy adres zwrotny jeśli pożądany adres nie znajduje się w menu rozwijanym. Można teraz wprowadzić ręcznie szczegóły adresowe.

10 INFORMACJE KONTAKTOWE PAGE 10 Na stronie informacji kontaktowych dot. wysyłki, proszę sprawdzić osobę kontaktową, numer telefonu, faksu oraz adres email osoby kontaktowej w wybranym wcześniej adresie zwrotnym. Domyślnie osobą kontaktową jest właściciel konta na Portalu RMA - Wyświetla się Użyj obecnej osoby kontaktowej. Proszę kliknąć na Kontynuuj Aby wybrać inny kontakt z listy istniejących kontaktów, proszę wybrać Użyj istniejącej już osoby kontaktowej. Aby wprowadzić nowe dane kontaktowe, proszę wybrać Dodaj nową osobę kontaktową.

11 INFORMACJE O WARUNKACH NAPRAWY PAGE 11 Pole informacji o warunkach naprawy pokazuje rodzaj naprawy połączony z konkretnym numerem seryjnym urządzenia. Wycena naprawy: Dla naprawy płatnej (Time&Material), wycena za naprawę pojedynczego urządzenia wyświetlana jest klientom z bezpośrednim kontem serwisowym u Motorola Solutions. Jeśli nie posiadają Państwo bezpośredniego konta serwisowego, wyświetlona zostanie następująca wiadomość: Proszę wysłać urządzenie do naszego centrum napraw. Po otrzymaniu urządzenia, wycena naprawy płatnej zostanie wysłana do Pańskiego partnera biznesowego. Numer referencyjny klienta #: Proszę wprowadzić wewnętrzny numer referencyjny, jeśli go Państwo posiadają. Proszę kliknąć na Kontynuuj Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyświetlonym typem naprawy, proszę wybraćTak z menu rozwijanego, aby zmienić rodzaj naprawy. Następnie proszę wybrać prawidłowy typ serwisu z powyższego menu rozwijanego. Po wybraniu naprawy kontraktowej (Kontrakt bronze), proszę wpisać numer kontraktu do pola poniżej. W przypadku naprawy powtórnej, proszę wpisać numer RMA poprzedniej naprawy w polu Numer oryginalnej naprawy

12 DANE DO FAKTURY PAGE 12 Proszę sprawdzić adres do faktury na stronie danych do faktury. Jeśli domyślne dane do faktury są nieprawidłowe, proszę wybrać Nie z menu rozwijanego oraz kliknąć Kontynuuj. Dział Obsługi Klienta Motorola Solutions skontaktuje się z Państwerm z dalszymi instrukcjami. Jeśli nie mają Państwo bezpośredniego konta serwisowego w Motorola Solutions, zostaną wyświetlone domyślne dane do faktury Państwa partnera biznesowego, których nie będzie można zmienić. Proszę kliknąć na Kontynuuj

13 ZATWIERDZANIE SZCZEGÓŁÓW RMA PAGE 13 ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA: Na stronie zatwierdzania szczegółów naprawy RMA proszę sprawdzić szczegóły produktu, adres zwrotny oraz informacje kontaktowe. Proszę kliknąć na Dodaj zgłoszenie naprawy (RMA).

14 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA RMA PAGE 14 Na stronie ze szczegółami numeru naprawy, proszę kliknąć na Drukuj zgłoszenie na dole strony aby wydrukować dokumenty do wysyłki dla Państwa urządzeń. Proszę wysłać uszkodzone urządzenie do Motorola Solutions wraz z formularzem naprawy RMA. Jeśli na formularzu naprawy RMA znajduje się wycena naprawy, proszę zauważyć, iż może być on użyty jako potwierdzenie wyceny naprawy płatnej, jeśli znajduje się na nim pieczątka firmowa oraz podpis. Dotyczy to wszystkich państw oprócz Wielkiej Brytanii, Rosji oraz RPA, gdzie potwierdzenie wyceny wymagane jest na oficjalnym papierze firmowym.

15 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO RMA ZGŁOSZENIE KILKU URZĄDZEŃ PAGE 15 ZGŁASZANIE KILKU URZĄDZEŃ – wyświetlanie/ drukowanie formularza naprawy RMA: Na stronie szczegółów naprawy numeru RMA: Aby zobaczyć kompletny formularz RMA ze wszystkimi numerami seryjnymi, proszę kliknąć naWydrukuj wszystkie RMA. Wyświetli się formularz naprawy RMA ze wszystkimi zalogowanymi numerami seryjnymi. W celu wyświetlenia / wydrukowania szczegółów naprawy osobno dla każdego zgłoszenia : Proszę przejść do Sprawdź status naprawy, następnie kliknąć w numer RMA# zgłoszenia naprawy, które życzą sobie Państwo zobaczyć – zostaną wyświetlone szczegóły konkretnego zgłoszenia. Aby wydrukować formularz naprawy RMA osobno dla każdego zgłoszenia, proszę powtórzyć powyższe kroki i kliknąć na Drukuj zgłoszenie.

16 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW NAPRAWY PAGE 16 Proszę wybrać przedział czasowy Proszę kliknąć na Sprawdź status naprawy Dla szybszego wyszukiwania proszę wprowadzić numer naprawy RMA, numer seryjny lub numer referencyjny klienta. Status naprawy Proszę kliknąć na numer naprawy RMA w celu wyświetlenia wszystkich szczegółów każdego RMA Aby wyświetlić numery napraw RMA, które Państwo zgłosili w ciągu ostatnich 30 dni, proszę kliknąć na zakładkę Sprawdź status naprawy w menu głównym na stronie startowej Portalu. Na każdej stronie wyświetlanych jest do 10 numerów napraw RMA.

17 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI PAGE 17 Proszę kliknąć na Sprawdź status przesyłki Proszę kliknąć na link przewoźnika aby przejść do jego strony. Jeśli urządzenie jest objęte kontraktem uwzględniającym usługę odbioru, mogą Państwo zorganizować odbiór wysyłki na portalu RMA. W innym przypadku zostaną Państwo przekierowani na stronę przewoźnika po kliknięciu w pole Zorganizuj odbiór (Pickup Collection), na której mogą Państwo zorganizować odbiór (płatny przez klienta).

18 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI – urządzenie na kontrakcie z usługą odbioru PAGE 18 Proszę wyszukać adres odbioru wysyłki lub wybrać go z listy adresów zapisanych w systemie oraz wypełnić następujące pola Proszę kliknąć naZorganizuj odbiór

19 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI – urządzenie na kontrakcie z usługą odbioru PAGE 19 Proszę kliknąć przycisk w celu wydrukowania etykiety przewozowej.

20 STATYSTYKI NAPRAWY PAGE 20 Proszę kliknąć w Statystyki naprawy Proszę wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia. Z listy stron proszę wybrać stronę dla której życzą sobie Państwo wygenerowanie wykresu Proszę wybrać rodzaj wykresu Proszę wybrać wygląd wykresu przez dobranie szerokości (mała, średnia, duża) oraz typu (kolumna lub wiersz). Proszę kliknąć Wygeneruj wykres Proszę sprecyzować typ naprawy przez wybranie pola naprawy płatnej, kontraktowej lub gwarancyjnej. Proszę wybrać produkt z listy, dla którego życzą sobie Państwo wygenerować wykres. Proszę kliknąć na Wybierz wszystko w celu wybrania wszystkich produktów oraz Wyczyść wszystko w celu wyczyszczenia listy.

21 STATYSTYKI NAPRAWY przykład PAGE 21

22 Zatwierdzanie wyceny naprawy PAGE 22 Proszę wybrać Zatwierdzanie wyceny RMA Proszę przeczytać Warunki regulaminu Proszę zaznaczyć pole w celu potwierdzenia warunków regulaminu. Proszę wprowadzić numer wyceny naprawy PO number Proszę kliknąć Zatwierdź aby zatwierdzić wycenę naprawy Proszę kliknąć Odrzuć w celu odrzucenia wyceny naprawy.

23 Zatwierdzanie wyceny naprawy PAGE 23 W przypadku odrzucenia wyceny mają Państwo dwie opcje Odrzuć/Zwróc, aby posłać urządzenie bez naprawy na podany przez Państwa adres zwrotny oraz Odrzuć/Zutylizuj, aby zutylizować urządzenia w centrum napraw Motorola Solutions. Proszę kliknąć OK, aby potwierdzić

24 WSKAZÓWKI Jeśli wybiorą Państwo Nie podczas logowania Jeśli podczas logowania naprawy RMA wskazali Państwo, iż warunki naprawy lub dane do faktury są nieprawidłowe, skontaktuje się z Państwem Dział Obługi Klienta PSIONu. Wsparcie potrzebne z obsługą Portalu RMA Jeśli mają Państwo jakiekolwiek trudności związane z użytkowaniem Portalu RMA, proszę skonaktować się z Działem Obsługi Klienta PSIONu drogą emailową. W przypadku, gdy na Portalu RMA wyświetli się komunikat z błędem, uprzejmie prosimy o posłanie poprzez email zrzutu ekranu wraz ze szczegółowym opisem występującego problemu. PAGE 24

25 PRZYDATNE LINKI Support admin_rma@motorolasolutions.com Online RMA - Europa, Środkowy Wschód & Afra http://www.motorola.com/Business/US-EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa PAGE 25

26 DZIĘKUJEMY… MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2010 Motorola, Inc. All rights reserved. iProtect Classification as Appropriate


Pobierz ppt "JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 marca 2014 MOTOROLA SOLUTIONS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google