Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013

2 najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 2

3 najważniejsze zmiany 3 ZAWÓD UJĘTY W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO K1. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia K2. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia Max. - K3. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 Egzamin potwierdzający kwalifikację K1

4 4 najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego

5 5 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Egzaminator będzie oceniał w obecności ZN: a)jakość rezultatu końcowego (wyrobu, usługi lub dokumentacji) pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym b)jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego c) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: - przestrzegania przepisów bhp - zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. najważniejsze zmiany

6 Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, jeżeli uzyska: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania Zdający, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie najważniejsze zmiany

7 Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 7 Dyplom w zawodzie kształconym w ZSZ Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Wykształcenie ogólne na poziomie ZSZ Dyplom w zawodzie kształconym w technikum i szkole policealnej Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Wykształcenie ogólne średnie najważniejsze zmiany


Pobierz ppt "1 Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google