Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such."— Zapis prezentacji:

1 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems BOSCH Rozwiązania Video IP BVMS 5.5 Blok 1- Moduł 2: BVMS Informacje Ogólne 1

2 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Zagadnienia Przegląd systemu BVMS Funkcjonalność Centralnego Serwera Komponenty BVMS Kompatybilność systemu oraz parametry progowe Opcje instalacji – wymagania sprzętowe Architektura systemu i usługi Komunikacja BVMS 2

3 BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Skalowalność 256 512 Rozmiar (Kanały) Złożoność Systemu BVMS Professional BVMS Lite 32/64 BVMS Pro BVMS Lite 32/64 BVMS Enterprise Systems Divar IP 10.000 BVMS Pro 200.000 BVMS Pro ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 3

4 BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Elementy systemu wizyjnego 4  BVMS Serwer Centralny  Serwer VRM  Macierz iSCSI  VSG Video Streaming Gateway (ONVIF Driver + natywne)  EMS Enterprise Management Server  Mobile Service  Operator Client  Configuration Client

5 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Funkcjonalność Centralnego Serwera Centralny Serwer Konfiguracja Monitorowanie Stanu Zdarzenia Konfiguracja Logbook (SQL) Zarządzanie Alarmami Profile Użytkowników Priorytety Użytkowników Licencje VRM Konfiguracja Monitorowanie Stanu Logowanie, Alarmy Prawa użytkowników Konfiguracja Operator Client Configuration Client 5

6 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Aplikacje Configuration Client: Zapewnia pełną konfigurację systemu, zarządzanie użytkownikami oraz urządzeniami Tylko pojedyncza instancja może być aktywna Operator Client: Zapewnia zarządzanie sygnałem wizyjnym, przegląd archiwum, obsługę zdarzeń i alarmów Wiele instancji – w zależności od licencji 6

7 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Podstawowa Architektura BVMS OP Client Online / Offline VRM X 2000 Macierze iSCSI / Scentralizowane lub Rozproszone Zapis do formatu bloków Video / Audio/ Meta Dane RCP+ Nagrywanie Podgląd na żywo BVMS CS Odtwarzanie 7

8 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Architektura / MVS BVMS OP Client x100 BVMS CS VRM X 2000 Macierze iSCSI / Scentralizowane lub Rozproszone MVS Urządzenia Mobilne 8

9 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems BVMS - Skalowalność If this is not sufficient go Enterprise…...... Kamery: 2000 VRMy: 125 (podstawowy, drugorzędny, nadmiarowy VRMs)... Zalecenia iSCSI: 40 targetów do jednego VRMa Centralny Serwer Operator Client: 100 Klawiatury CCTV : 100 Mobile Video Service: 5 9

10 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Architektura Enterprise Lokalizacja 1Lokalizacja 2Lokalizacja 3 EMS 10

11 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems BVMS Enterprise - Skalowalność Max. 100 OP-Client 10 Podsystemów 10.000 Kamer System Enterprise Skalowalne rozwiązanie dla dużych systemów Serwer Zarządzający Enterprise : 10 Centralnych Serwerów dla 1000 kamer w jednym serwerze 30 Centralnych Serwerów dla <100 kamer w jednym serwerze 10.000 kamer IP/nadajników jednocześnie per grupa użytkowników 20 group użytkowników dla 10.000 kamer per grupa użytkowników : 200.000 kamer IP per enterprise system 100 Enterprise Operator Client Centralny Serwer 1Centralny Serwer 10 Max. 100 OP-Client 1.000 kamer 125 VRM Max. 100 OP-Client 1.000 kamer 125 VRM 11

12 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems Poziom podstawowy  BVMS Lite 32/64  BVMS Professional  Połączone MS + VRM < 500 kamer < 500 zdarzeń oraz < 10 alarmów < 50 klientów  Większa ilość klientów w porównaniu do systemów bazujących na DIVAR IP  Łatwa możliwość rozbudowy: Do 2000 kamer po rozszerzeniu o dodatkowy serwer dla dedykowanego VRM 12

13 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems Scentralizowany Zapis (BVMS Pro)  Max. 2000 Kamer  Połączenie sieciowe o wysokiej przepustowości (min. 1Gbit/s)  Dedykowany Serwer dla MS i VRM  Wiele targetów iSCSI: Rekomendowane: Max. 40 targetów per VRM Tryb Automatyczny dla uzyskania redundancji w przypadku awarii targetu iSCSI  Tryby pracy VRM (Podstawowy, Drugorzędny, Nadmiarowy) 13

14 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems Rozproszony Zapis (BVMS Pro) Centralny Serwer + VRM  Max. 2000 Kamer  Połączenie sieciowe o wysokiej przepustowości (min. 1Gbit/s) Dedykowany Serwer dla MS i VRM  Wiele targetów iSCSI w budynkach: Rekomendowane: Max. 40 targetów per VRM Tryb Automatyczny dla uzyskania redundancji w przypadku awarii targetu iSCSI Zapis materiału wizyjnego na macierzach w poszczególnych budynkach 14

15 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems Rozproszony Zapis (BVMS Pro) + Lokalne VRMy  Serwer Centralny  Macierze umieszczone lokalnie w budynkach  VRMy umieszczone lokalnie w poszczególnych budynkach  Zalety: Niezależne zarządzanie materiałem wizyjnym w poszczególnych budynkach Utrata połączenia z Centralnym Serwerem nie wpływa na przerwy w zapisie nagrań 15

16 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BVMS Approvals Security Systems Enterprise System  Połączenie sieciowe o wysokiej przepustowości (min. 1Gbit/s)  Niezależne systemy BVMS w poszczególnych lokalizacjach  Max. 2.000 kamer per MS  Max. 10.000 kamer dla Grupy Użytkowników Enterprise  Ograniczenia dla Systemów Enterprise (zobacz broszura sprzedaży)  Projektowanie Systemu (kalkulacja powierzchni dyskowej, VRM etc.) w odniesieniu do lokalizacji 16

17 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Opcje instalacji System Operacyjny oraz Specyfikację Sprzętową należy sprawdzić w aktualnych Kartach katalogowych Należy sprawdzić Release notes z odpowiednimi wersjami firmware do kamer IP/ nadajników Wstępnie żadna Opcja nie jest aktywna, należy wybrać odpowiednią opcję podczas instalacji BVMS 5.5: opcja instalacji NVR nie jest już dostępna 17

18 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Połączenie funkcjonalności  MS + VRM < 500 kamer < 500 zdarzeń i < 10 alarmów < 50 klientów  VRM + VSG < 128 kamer  All in One (Divar IP) Wyjątkowo - MVS oraz VRM mogą być zainstalowane na tej samym urządzeniu Różne porty używane przez VRM Monitor  Nie ma możliwości instalacji MVS oraz VRM na tym samym urządzeniu (wyjątek – DIVAR IP)  Obciążenie zasobów (CPU/RAM) dla MS, VRM, VSG, MVS  W środowisku BVMS, MVS jest zawsze instalowane oddzielnie (transkoding generuje wysokie obciążenie CPU) 18

19 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems Usługi systemu BOSCH IP Video Solutions Technical Training 19

20 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems Usługi Systemu – Serwer Zarządzający BOSCH Rozwiązania Video IP BVMS Central Server: Zapewnia zarządzanie urządzeniami i użytkownikami, alarmami, monitoring działania oraz konfigurację BVMS Web Service Host : Usługa transferu plików dla Operator Client, ustawienia preferencji użytkowników 20 BVMS DVR Adapter: Interface komunikacyjny umożliwiający podłączenie oraz monitoring dla rejestratorów DVR serii: 400, 600 oraz 700 20

21 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Usługi Systemu Video Streaming Gateway (VSG) : Umożliwia podgląd na żywo oraz nagrywanie obrazów z kamer zgodnych z ONVIF oraz Bosch MPEG 4 Mobile Video Service : Zapewnia interface pomiędzy IIS (Internet Information Services) dla klienta Web oraz połączenie Mobile App, jak również programowy Transkoding Video Recording Manager (VRM) : Zarządzanie zapisem oraz ruchem video. Ułatwia zapis „direct to storage” oraz balans obciążenia systemu. VSG Worker Instance 1-7: Każda instancja obsługuje 32 kamery 21

22 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Kompatybilność Systemu Centralny Serwer Nadajniki i Kamery IP VRM/VSG/ ISCSI DLA/ Divar IP Krosownice Allegiant DVR 400/600/700 BVMS może współpracować z następującymi produktami Bosch Dibos/ BRS Panele B Series 22

23 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Komunikacja: VRM/Edge Dekodery Enkodery Centralny Serwer Stacja Operatora Rozwiązania innych producentów RCP+ SDK Uses the Following Ports: VRM Serwer Centraly Serwer5392 Web Service Host5393 23

24 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems BVMS Komunikacja pomiędzy punktami ZDoPortType Serwer Centralny Stacje robocze TCP 5390.NET Usługa zdalna Serwer CentralnyDiBosTCP/UDP 135DCOM Serwer Centralny NVRy Backup i FailOver TCP 5391.NET Usługa zdalna Serwer CentralnyIntegracja SDKTCP 5394 ( 5390 do stacji roboczej).NET Usługa zdalna VRMiSCSIiSCSI TCP 3260TCP Enkodery iSCSI iSCSI TCP 3260TCP Enkodery: Transmisja VIDEO (TCP 1756) Dekoder, Stacje robocze NVR UDP 1024-65535 TCP 80 or 100000-101000 Multicast UDP Selectable UDP Tunelowanie UPD Multicast 24

25 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Pytania ? 25

26 ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. BOSCH IP Video Solutions Technical Training Security Systems Ćwiczenie Zainstaluj komponenty zgodnie z widocznym schematem Wykorzystaj przydzieloną adresację IP Zaloguj się na serwerze poprzez zdalny pulpit Installation files on USB stick Zweryfikuj usługi BVMS z poziomu OS Uruchom Configuration Client 26


Pobierz ppt "ST-ESS/MKK | 04.2015 | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such."

Podobne prezentacje


Reklamy Google