Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Im. prof. Jana Karskiego. Publiczne Gimnazjum nr 18 w Ł odzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Ł ód ź tel/fax 42-656-10-27 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Im. prof. Jana Karskiego. Publiczne Gimnazjum nr 18 w Ł odzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Ł ód ź tel/fax 42-656-10-27 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 im. prof. Jana Karskiego

2 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Ł odzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Ł ód ź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: gimn18.szkoly.lodz.pl Publiczne Gimnazjum nr 18 w Ł odzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Ł ód ź tel/fax 42-656-10-27 e-mail: gimn_ 18@wp.pl www: gimn18.szkoly.lodz.pl

3

4 Atuty szko ł y: Atuty szko ł y:

5

6 Czym mo ż emy si ę pochwali ć ? Czym mo ż emy si ę pochwali ć ?

7 ORGANIZUJEMY SPOTKANIA ZE ZNANYMI OSOBAMI ZE Ś WIATA KULTURY I SPORTU ORGANIZUJEMY SPOTKANIA ZE ZNANYMI OSOBAMI ZE Ś WIATA KULTURY I SPORTU

8 NATALIA LESZ

9 MARIUSZ WLAZ Ł Y

10 JUSTYNA STECZKOWSKA

11 JAREK BIENIUK UGO UKAH

12 REALIZUJEMY PROJEKT E - AKADEMIA PRZYSZ Ł O Ś CI REALIZUJEMY PROJEKT E - AKADEMIA PRZYSZ Ł O Ś CI Uczniowie korzystaj ą z kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów: (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j ę zyk angielski, informatyka, WOS), z wykorzystaniem 168 jednostek e - learningowych. Ka ż da z tych jednostek jest atrakcyjnym, multimedialnym programem zawieraj ą cym tre ś ci nauczania oraz ć wiczenia kszta ł tuj ą ce wybrane umiej ę tno ś ci i sprawdziany. Uczniowie korzystaj ą z kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów: (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j ę zyk angielski, informatyka, WOS), z wykorzystaniem 168 jednostek e - learningowych. Ka ż da z tych jednostek jest atrakcyjnym, multimedialnym programem zawieraj ą cym tre ś ci nauczania oraz ć wiczenia kszta ł tuj ą ce wybrane umiej ę tno ś ci i sprawdziany.

13

14 Zdobyli ś my wiele certyfikatów Zdobyli ś my wiele certyfikatów

15

16

17

18

19

20 Z dobyli ś my wiele pucharów za udzia ł y w konkursach ponadgimnazjalnych Z dobyli ś my wiele pucharów za udzia ł y w konkursach ponadgimnazjalnych

21

22 Organizujemy i uczestniczymy w imprezach i uroczysto ś ciach Organizujemy i uczestniczymy w imprezach i uroczysto ś ciach

23

24 Organizujemy konkursy dla szkó ł podstawowych Organizujemy konkursy dla szkó ł podstawowych

25

26 NALE Ż YMY DO SZKÓ Ł ODKRYWCÓW TALENTÓW N ALE Ż YMY DO SZKÓ Ł ODKRYWCÓW TALENTÓW

27

28 Sale lekcyjne w naszym gimnazjum Sale lekcyjne w naszym gimnazjum

29

30 W ka ż dym roku nasi uczniowie otrzymuj ą stypendium i odznaczenie szkolne „Wzorowy absolwent” W ka ż dym roku nasi uczniowie otrzymuj ą stypendium i odznaczenie szkolne „Wzorowy absolwent”

31

32 Mamy wysokie osi ą gni ę cia na egzaminach gimnazjalnych Mamy wysokie osi ą gni ę cia na egzaminach gimnazjalnych

33 ROK CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI GIMNAZJM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI G IMNAZJM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI GIMNAZJM NR 18 ŚREDNIA DLA ŁODZI 201032,9829,6930,9523,6139,4029,3432,9229,64 201132,6125,3432,6524,6039,7028,5636,6228,10

34 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW

35 2010/2011

36 Teraz ju ż wiesz Teraz ju ż wiesz

37 PO TAKIEJ SZKOLE JAK NASZA - KA Ż DE LICEUM ZAPRASZA PO TAKIEJ SZKOLE JAK NASZA - KA Ż DE LICEUM ZAPRASZA

38 Chcesz wiedzie ć wi ę cej ? Chcesz wiedzie ć wi ę cej ? Odwied ź nasz ą stron ę WWW i przyjd ź na drzwi otwarte Odwied ź nasz ą stron ę WWW i przyjd ź na drzwi otwarte

39 Zapraszamy na drzwi otwarte w naszej szkole 21 marca od godz. 16.00 – 18.00 Zapraszamy na drzwi otwarte w naszej szkole 21 marca od godz. 16.00 – 18.00

40 Dojazd do szko ł y D ojazd do szko ł y

41 Autobusy linii: 57,81,87,64, 85,88 Tramwaje linii: 1,6 Autobusy linii: 57,81,87,64, 85,88 Tramwaje linii: 1,6


Pobierz ppt "Im. prof. Jana Karskiego. Publiczne Gimnazjum nr 18 w Ł odzi im. prof. Jana Karskiego ul. Emilii Plater 34 91-473 Ł ód ź tel/fax 42-656-10-27 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google