Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryby − żuchwowce pierwotnie wodne. RYBY − ŚRODOWISKO ŻYCIA RYBY zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami występują we wszystkich typach zbiorników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryby − żuchwowce pierwotnie wodne. RYBY − ŚRODOWISKO ŻYCIA RYBY zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami występują we wszystkich typach zbiorników."— Zapis prezentacji:

1 Ryby − żuchwowce pierwotnie wodne

2 RYBY − ŚRODOWISKO ŻYCIA RYBY zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami występują we wszystkich typach zbiorników wodnych na Ziemi, z wyjątkiem zbiorników o skrajnie trudnych warunkach najstarsza grupa kręgowców (pojawiły się około 440 mln lat temu) najliczniejsza grupa współcześnie żyjących kręgowców

3 Przystosowania do życia w wodzie skóra pokryta łuskami i śluzem RYBY − PRZYSTOSOWANIA DO ŻYCIA W WODZIE występowanie linii nabocznej nieruchome połączenie głowy z tułowiem obecność pęcherza pławnego obecność płetw obecność skrzeli wyostrzone zmysły węchu i smaku

4 RYBY − KSZTAŁTY CIAŁA

5 Skóra zbudowana z wielowarstwowego naskórka i skóry właściwej RYBY − POKRYCIE CIAŁA − naga, gruba, z licznymi gruczołami śluzowymi i komórkami barwnikowymi (u niektórych gatunków) − pokryta łuskami, ułożonymi dachówkowato (u większości gatunków) ŁUSKI plakoidalne ganoidalne cykloidalnektenoidalne

6 RYBY − BUDOWA SZKIELETU płetwa piersiowa czaszka promienie płetw płetwa grzbietowa kręgosłup pas barkowy pas miednicowy płetwa brzuszna żebra płetwa odbytowa płetwa ogonowa

7 Płetwa piersiowa − Płetwa grzbietowa − Płetwa brzuszna − Płetwa odbytowa − Płetwa ogonowa − RYBY − RODZAJE PŁETW nieparzysta, zapewnia utrzymanie równowagi, wraz z płetwą odbytową pełni funkcję steru umożliwiającego nagłe zmiany kierunku ruchu parzysta, służy do utrzymywania równowagi i zmiany kierunku parzysta, u większości gatunków służy do utrzymywania wybranej pozycji ciała, u niektórych − do kroczenia po lądzie, a u ryb latających umożliwia wykonywanie lotów ślizgowych ponad powierzchnią wody nieparzysta, zapewnia utrzymanie równowagi nieparzysta, umożliwia wykonywanie ruchu postępowego

8 RYBY − BUDOWA WEWNĘTRZNA pęcherz pławny nerka gonada skrzela serce wątroba jelito

9 RYBY − DZIAŁANIE PĘCHERZA PŁAWNEGO postać worka nieprzepuszczalnego dla gazów zamknięty narząd hydrostatyczny, zmniejsza ciężar ciała ryb, pozwala regulować zanurzenie, może również brać udział w odbieraniu dźwięków, wydawaniu odgłosów TYPY PĘCHERZY PŁAWNYCH otwarty, jedna komora otwarty, dwie komory regulacja zawartości gazu w pęcherzu odbywa się za pomocą specjalnego gruczołu połączenie z przełykiem umożliwia zwierzęciu uzupełnianie gazów przez połykanie powietrza znad powierzchni wody oprócz regulacji ciężaru właściwego ryby bierze udział w odbieraniu dźwięków przekształcony uchyłek przewodu pokarmowego

10 RYBY − SKRZELA I UKŁAD KRWIONOŚNY Skrzela umieszczone są w jamie skrzelowej i składają się z łuków skrzelowych Pokrywy skrzelowe działają jak pompy ssąco-tłoczące, utrzymując jednokierunkowy przepływ krwi Na powierzchni każdego listka, znajdują się bogato unaczynione i unerwione poprzeczne fałdy blaszki skrzelowe zwiększające powierzchnię oddechową Na łukach skrzelowych osadzone są w dwóch szeregach listki skrzelowe Układ krwionośny ryb zamknięty, jeden obieg krwi naczynia włosowate skrzeli aorta brzuszna aorta grzbietowa naczynia włosowate narządów zatoka żylna przedsionek serca komora serca

11 RYBY − UKŁAD NERWOWY I NARZĄDY ZMYSŁÓW Linia naboczna jest najważniejszym narządem zmysłu ryb Kanaliki biegną wzdłuż całego ciała i rozgałęziają po obu stronach głowy Receptory ułożone są w jednej linii w kanalikach Oko jest dobrze rozwi- nięte, jego akomodacja następuje poprzez przemieszczanie się prawie kulistej soczewki względem siatkówki Mózgowie składa się z pięciu części ułożonych liniowo kresomózgowie międzymózgowie śródmózgowie móżdżek rdzeń przedłużony

12 RYBY − OSMOREGULACJA utrzymują w organizmie wysokie stężenie substancji osmotycznie czynnych, np. mocznika, przez co ciśnienie osmotyczne w płynach ustrojowych jest podobne do tego w wodzie morskiej. RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE

13 RYBY − OSMOREGULACJA MORSKIESŁODKOWODNE stale tracą wodę, ponieważ stężenie soli w wodzie jest większe niż w płynach ustrojowych ryby piją wodę morską w celu odzyskania utraconej wody nadmiar jonów soli mineralnych (Na +, K +, Cl - ) usuwają przez skrzela wydalają niewielkie ilości silnie stężonego moczu RYBY KOSTNOSZKIELETOWE są narażone na przenikanie wody do wnętrza ciała i straty jonów soli mineralnych, ponieważ stężenie soli w płynach ustrojowych ryby jest większe niż w wodzie stale usuwają nadmiar wody przez nerki uzupełniają ubytek jonów soli mineralnych, wychwytując je z wody za pomocą komórek solnych nabłonka skrzeli

14 RYBY − ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ zwierzęta rozdzielnopłciowe, u wielu gatunków z wyraźnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym okres rozrodu − tarło − odbywa się w określonych miejscach − tarliskach. Niektóre gatunki ryb wędrują na tarło ryby anadromiczne, np. łosoś, wędrują do wód słodkich ryby katadromiczne, np. węgorz, wędrują do mórz zapłodnienie zewnętrzne u ryb jajorodnych (większość ryb kostnoszkieletowych); samica składa w wodzie ikrę, która jest zapładniana przez samca zapłodnienie wewnętrzne u ryb jajożyworodnych lub żyworodnych (ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe ryby akwariowe)

15 RYBY − OPIEKA NAD POTOMSTWEM u konika morskiego jaja są przechowywane w specjalnej torbie lęgowej na spodniej stronie ogona u samców ryby pielęgnicowate, np. pyszczaki, przechowują ikrę, a później larwy w pysku w wypadku ciernika – samica buduje gniazdo i opiekuje się jajami i narybkiem sumy wentylują ogonem jaja złożone w gnieździe przez samicę

16 RYBY − PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY ogończa Podgromada: ryby chrzęstnoszkieletowe chimera rekin manta

17 RYBY − PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY Kostnoszkieletowe dorsz okoń płoćpstrąg

18 RYBY − SYSTEMATYKA CHRZĘSTNOSZKIELETOWEKOSTNOSZKIELETOWE szkielet zbudowany z chrząstek szkielet skostniały łuski plakoidalne łuski ganoidalne, cykloidalne lub ktenoidalne szczeliny skrzelowe brak pęcherza pławnego pęcherz pławny u wielu gatunków zapłodnienie wewnętrzne zapłodnienie zewnętrzne u większości gatunków jajorodne lub żyworodne jajorodne wydalanie mocznika wydalanie amoniaku skrzela okryte pokrywą skrzelową

19 RYBY − SYSTEMATYKA CHRZĘSTNOSZKIELETOWEKOSTNOSZKIELETOWE czaszka połączona nieruchomo z kręgosłupem skóra z licznymi gruczołami jeden obieg krwi płetwy skrzela

20 RYBY − OCHRONA ochrona zbiorników wodnych: powstrzymywanie dopływu zanieczyszczeń i substancji biogennych napowietrzanie, odmulanie, odchwaszczanie odtwarzanie zróżnicowanej strefy przybrzeżnej SPOSOBY OCHRONY RYB zapewnienie drożności rzek: usuwanie przeszkód i progów przebudowa koryt rzecznych przywracanie połączeń starorzeczy z rzekami ochrona gatunkowa ryb: przepisy wprowadzające limity połowów, okresy ochronne, wymiary ochronne ryb ochrona siedlisk i tarlisk

21 RYBY CHRONIONE W POLSCE różanka kiełb białopłetwy jesiotr zachodni piskorz


Pobierz ppt "Ryby − żuchwowce pierwotnie wodne. RYBY − ŚRODOWISKO ŻYCIA RYBY zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami występują we wszystkich typach zbiorników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google