Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADSZEDŁ CZAS PODSUMOWAĆ NASZE ZMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADSZEDŁ CZAS PODSUMOWAĆ NASZE ZMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III."— Zapis prezentacji:

1

2 NADSZEDŁ CZAS PODSUMOWAĆ NASZE ZMAGANIA

3 SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III

4 NAJLEPSI UCZNIOWIE KL. IKL. IIKL. III Kamil Kąpiela Hanna Kiełczewska Łukasz Staniszewski Wiktor Ulanowski Oskar Frejda Radosław Matuszak Aleksandra Płatek Wiktoria Franczak Mikołaj Gierlotka Kamil Kinecki Ewelina Nowacka Patryk Pławski

5 FREKWENCJA Klasa I - 95,62% Klasa II - 92,84% Klasa III - 91,14% Osoba ze 100% frekwencją: Wiktoria Franczak

6 SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV – VI (62 uczniów)

7 * Średnia ocen uczniów szkoły podstawowej: 3,78 * Średnia frekwencja uczniów szkoły podstawowej: 93,37%

8 LICZBA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYSTAWIONYCH W KL. IV – VI SP

9 ŚREDNIA OCEN Z POSZCEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

10

11 ŚREDNIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

12 WAGA PRZEDMIOTÓW Matematyka J ę z. polski J ę z. angielski Przedmioty z najwy ż szej szalki: Przedmioty z niskiej szalki:

13 NASZE ŚREDNIE kl. IVkl. Vkl. VIrazem Liczba uczniów ze średnią poniżej 3,5 571123 Liczba uczniów ze średnią powyżej 3,5 12161139

14 Uczniowie ze średnią 4,5 i powyżej KLASA IV SPKLASA V SPKLASA VI SP Amanda Dobrychłop Grzegorz Nowaczyk Dawid Patrzek Magdalena Pietryga Anna Ziółkiewicz Jagoda Juchacz Łukasz Kubacki Magdalena Piechocka Julia Słowińska Szymon Słowiński Natalia Patrzek Anna Płatek Marcelina Rogacka Mateusz Włodarczyk GRATULUJEMY!!!

15 ŚREDNIA OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ Kl. IV - 3,90% KI. VI - 3,55% Kl. V - 3,86% WYGRA Ł A KI.IV

16 ZACHOWANIE Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom.

17 ŚREDNIE ZACHOWANIA WEDŁUG NASZYCH OBLICZEŃ (malejąco) KL. IV - 5,06 KL. VI – 4,86 KL. V - 4,61

18 FREKWENCJA DLA KL. IV – VI SP * Liczba godzin obecności uczniów – 29 412 * Liczba godzin nieobecności uczniów – 2087 * Liczba godzin nieobecności przypadających średnio na ucznia - 34

19 OSOBY ZE 100% FREKWENCJĄ Klasa IV Dawid Patrzek, Wiktoria Śmigielska Klasa V Szymon Błaszczyk Martyna Grabowska Klasa VI Natalia Patrzek Arkadiusz Strzelczyk

20 FREKWENCJA KL.V-94,52% KL.IV-93,60% KL.VI-91,95% Wygrała kl. V Wygrała kl. V

21 Osi ą gni ę cia klasy IV Wyró ż nienie dla Amandy Dobrych ł op w szkolnym konkursie kol ę d i pastora ł ek Czworo uczniów bra ł o udzia ł w konkursie matematycznym „ Ż abka” Udzia ł w gminnym konkursie „Tabliczki mno ż enia klas czwartych” w Witkowie (4 uczniów)

22 Osiągnięcia kl. V Szymon Słowiński został laureatem w wojewódzkim konkursie historycznym Gminne zawody ping-ponga stołowego - III miejsce Szymon Słowiński - IV miejsce Łukasz Kubacki

23 Osiągnięcia klasy VI Jednym z największych osiągnięć jest udział Patryka Nowaczyka w konkursie matematyczno-przyrodniczym zorganizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - etap rejonowy

24 Wykonali: Magdalena Marciniak Sebastian Kułaga Martyna Bruch


Pobierz ppt "NADSZEDŁ CZAS PODSUMOWAĆ NASZE ZMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google