Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(2/2) Współczesna diagnostyka w medycynie Diagnostyka laboratoryjna Analiza chemiczna  ilościowa  jakościowa  analiza moczu i krwi Biomateriały.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(2/2) Współczesna diagnostyka w medycynie Diagnostyka laboratoryjna Analiza chemiczna  ilościowa  jakościowa  analiza moczu i krwi Biomateriały."— Zapis prezentacji:

1 (2/2) Współczesna diagnostyka w medycynie Diagnostyka laboratoryjna Analiza chemiczna  ilościowa  jakościowa  analiza moczu i krwi Biomateriały

2 Skład krwi  Krew – płynna tkanka łączna, która jest jednocześnie płynem ustrojowym pełniącym następujące funkcje:  Transport substancji odżywczych, gazów oddechowych (tlenu, CO 2 ), regulacyjnych (hormony, witaminy, sole mineralne), produkty przemiany materii  Utrzymanie ciepłoty ciała, ciśnienia osmotycznego i pH  Reakcje obronne (antyciała i białe krwinki – leukocyty)

3 Skład morfologiczny krwi Elementy niemorfotyczne (osocze 55% krwi) Elementy morfotyczne (45% krwi) SurowicaFibrynogen Leukocyty (0,1% krwinek) Erytrocyty (97,7% krwinek) Trombocyty (0,2% krwinek) Woda – 90% Białka – 7% Sole mineralne, inne związki nieorganiczne i organiczne – 3% Białko powstające w wątrobie Bierze udział w krzepnięciu krwi

4 Skład krwi – hemoglobina  Hemoglobina – czerwony barwnik występujący w erytrocytach Budowa hemoglobiny:  Cztery łańcuchy białkowe  Każdy łańcuch zwiera jedną cząsteczkę hemu  W centrum cząsteczki hemu znajduje się kation żelaza(II) Fe 2+  Kation umożliwia wiązanie tlenu i jego transport do komórki

5 Skład chemiczny krwi  W skład krwi wchodzi ok 4000 związków chemicznych, do ważniejszych związków należą:  Związki organiczne zawierające azot: hemoglobina, białka, metabolity pośrednie i końcowe (aminokwasy, mocznik, amoniak)  Związki organiczne bezazotowe: glukoza i jej metabolity (pirogroniany, mleczany), lipidy (triglicerydy), cholesterol, barwnik (biliburina)  Związki nieorganiczne w formie zdysocjowanej: Kationy – Na + ; K + ; Ca 2+ ; Mg 2+ Aniony – HCO 3 - ; PO 4 3- ; Cl - ; SO 4 2-  Analiza diagnostyczna krwi obejmuje oznaczenie ok. 20 jej składników

6 Oznaczenie stężenia glukozy  Dzienne zapotrzebowanie mózgu na prawidłowe funkcjonowanie wynosi ok. 120g  Stężenie glukozy we krwi – poziom glukozy we krwi – glikemia, którą wyznacza się w jednostkach:  mg/dl – miligram/decylitr (10 -3 g/100cm 3 )  mmol/l – milimol/litr (10 -3 mol/dm 3 )  Mol (M) – miara liczności materii  Na mol związku chemicznego, pierwiastka, jonów, elektronów wchodzi N A = 6,02∙10 23 cząsteczek, atomów, jonów, elektronów (co odpowiada liczbie atomów węgla izotopu 12 C, która zawarta jest w próbce 12g tego izotopu)  Co do wartości liczbowej masa molowa jest równa masie cząsteczkowej lub atomowej, jednostką jest M = [g/mol]  Przykład: glukoza C 6 H 12 O 6 m cz = 6∙12u + 12∙1u+ 6∙16u=180u M = 6∙12g/mol + 12∙1g/mol+ 6∙16g/mol=180g/mol

7 Analiza wyników badania krwi  Analiza obejmuje składniki morfotyczne i niemorfotyczne krwi, analiza ilościowa i jakościowa jest źródłem informacji o stanie zdrowia organizmu, daje możliwość diagnozowania niektórych schorzeń  W określonych przypadkach analiza krwi może obejmować: pH (prawidłowe: pH = 7,35 – 7,45), ciśnienie cząsteczkowe tlenu [pO 2 ], tlenku węgla(IV) [pCO 2 ], wirusów [HIV], bakterii, pierwotniaków Badanie biochemiczne krwi (elektrolity – Na, K) + profil lipidowy Kreatynina i mocznik  Produkty metabolizmu komórkowego usuwane przez układ wydalniczy  Podwyższony poziom – stany zapalne nerek Cholesterol (HDL, LDL)  Zw. powstający w org. i pobierany z pokarmem  Podwyższony poziom wskazuje na duży udział w diecie tłuszczów nasyconych, obniżony – niedoczynność tarczycy Triglicerydy  Podwyższony poziom – ryzyko zmian miażdżycowych

8 Analiza wyników badania krwi Morfologia krwi Leukocyty  Krwinki odpowiedzialne za odporność organizmu  Podwyższony poziom wskazuje na: zakażenie drobnoustrojami, stany zapalne, chorobę nowotworową Erytrocyty+ hemoglobina+ hematokryt Hematokryt (stosunek objętości erytrocytów do całkowitej objętości krwi)  Podwyższony poziom – nadkrwistość (policytemia),  Obniżony poziom – niedokrwistość (anemia) Płytki krwi (trombocyty)  Poziom podwyższony – nadkrwistość  Poziom obniżony – zaburzenia funkcjonowania szpiku kostnego OB (odczyn Biernackiego)  Określa szybkość opadania erytrocytów (opad z dodatkiem odczynnika hamującego krzepnięcie)  Zwiększony opad – stany zapalne w organizmie

9 Biomateriały  Biomateriały – materiały biomedyczne: materiały do wyrobu elementów stałych lub czasowych zastępujących tkanki i narządy (np. implanty, rozruszniki, nić chirurgiczna)  Wymagania dla biomateriałów:  właściwości mechaniczne zbliżone do właściwości zastępowanego tkanki/organu/narządu  odporne chemiczne na działanie czynników chemicznych zawartych w płynach ustrojowych i tkankach  biokompatybilne – nie mogą wywoływać reakcji obronnych organizmu  scalające lub niescalające się z tkankami  rozkładające (wchłaniane) lub nierozkładające się w organizmie

10 Wybrane biomateriały Ceramika i szkło Metale i ich stopy Polimery NaturalneSyntetyczne Ceramika korundowa (zawiera Al 2 O 3 ) Materiały hydroksy- apatytowe (zaw. Ca 3 (PO 4 ) 2 Stal nierdzewna, Stopy chromowo- kobaltowe, Tytan, złoto, Nitinol (stop Ni i Ti) Kolagen Fibryna Chityna Silikony Poliuretany Poli(metakrylan metylu) Poliwinylopirolidon Endoprotezy kości, powlekanie implantów metalowych Endoprotezy stawów Implanty czasowe (wkręty, śruby) Implanty stałe (zastawki, rozruszniki Sztuczne zęby, aparaty ortodontyczne Uszczelnianie i zespalanie implantów z tkankami Implanty piesi Elementy protez ser


Pobierz ppt "(2/2) Współczesna diagnostyka w medycynie Diagnostyka laboratoryjna Analiza chemiczna  ilościowa  jakościowa  analiza moczu i krwi Biomateriały."

Podobne prezentacje


Reklamy Google