Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE KARIERA ZAWODOWA CZY WIESZ, ŻE …? MASZYNY I NARZĘDZIA MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? ZADANIA ZAWODOWE : projektowanie systemów rurociągowych, montowanie instalacji kanalizacyjnych, wodnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, sprawdzanie szczelności i drożności gotowych sieci rurociągowych, obsługa techniczna sieci rurociągowych, rozpoznawanie i usuwanie usterek.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Praca montera systemów rurociągowych ma charakter głównie pracy zespołowej. Jest to praca fizyczna. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY MONTERA SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? Monter systemów rurociągowych wykonuje swoją pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnej przestrzeni.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY MONTERA SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? Możliwości zatrudnienia Monter systemów rurociągowych może pracować w firmach budowlanych, firmach instalacyjnych, sklepach budowlanych, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie montażu systemów rurociągowych. Stanowiska pracy monter rurociągów okrętowych, monter sieci sanitarnych, kanalizacyjnych, monter rurociągów górniczych, monter instalacji grzewczych, monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

6 Czas pracy Monter systemów rurociągowych zwykle pracuje 8 godzin dziennie, zazwyczaj w trybie jednozmianowym. Zarobki Średnia kwota zarobków w tym zawodzie kształtuje się od 2000 zł do 4 000 zł brutto ( www.wynagrodzenia.pl ). Zarobki uzależnione są od miejsca zatrudnienia oraz stanowiska pracy. www.wynagrodzenia.pl Czynniki zagrażające zdrowiu Do czynników szkodliwych w zawodzie montera systemów rurociągowych zaliczamy m. in.: pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych: wiatr, deszcz, śnieg, mróz, upał, możliwość zatrucia gazami spawalniczymi, poparzenia podczas spawania, wibracje, hałas maszyn i urządzeń. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY MONTERA SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? Żabka Klucz pneumatyczny Gwintownica Spawarka Detektor gazu Lutownica Giętarka do rur Wiertarka

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do spawania, czyli do łączenia elementów metalowych przy wykorzystaniu dodatkowego spoiwa, najczęściej w postaci elektrody. Złączenie następuje w wyniku nadtopienia materiału łączonego i elektrody. Spawarka

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY klucz nastawny z regulowaną skokowo szerokością rozstawu szczęk. Żabka

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie z mechanizmem ułatwiającym dokręcanie lub odkręcanie śrub. Klucz pneumatyczny

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służące do nacinania gwintów zewnętrznych rur. Często posiada przestawne ostrza, umożliwiające nacinanie gwintów na rurach o różnych średnicach. Gwintownica

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania okrągłych otworów za pomocą wiertła. Wiertarka

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przenośne urządzenie służące do wykrywania i lokalizacji nieszczelności instalacji gazowych. Detektor gazu

14 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służące do lutowania. Składa się z kolby, służącej, jako uchwyt oraz grota, czyli części mającej bezpośredni styk ze spoiwem - lutem. Lutownica

15 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie, które służy do zaginania rur na wcześniej obrabianej lub odlewanej formie gnącej zwanej matrycą. Giętarka do rur

16 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? W wykonywaniu zawodu montera systemów rurociągowych bardzo przydatne są uzdolnienia manualne oraz techniczne. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: wytrwałość, cierpliwość, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, umiejętność podporządkowania się.

17 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Do wykonywania zawodu montera systemów rurociągowych niezbędna jest sprawność rąk i palców, sprawność kończyn dolnych, dobry wzrok - widzenie stereoskopowe, prawidłowe rozróżnianie barw, sprawność zmysłu węchu, sprawność zmysłu równowagi, koordynacja wzrokowo - ruchowa, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, zdrowy kręgosłup. Do przeciwwskazań w wykonywaniu zawodu montera systemów rurociągowych należą: zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, zręczności palców, dysfunkcja kończyn dolnych, zaburzenia widzenia barw, zaburzenia równowagi, choroby powodujące zaburzenia świadomości, zaburzona percepcja kształtów, dysfunkcja narządu słuchu, której nie można skorygować aparatem słuchowym, choroby układu kostno- stawowego, epilepsja, upośledzenie umysłowe.

18 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Zawód montera systemów rurociągowych mogą wykonywać osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania, schylania się, klękania i swobodnego poruszania się. W zawodzie tym mogą pracować osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, która nie ogranicza zakresu pola widzenia oraz nie zaburza percepcji kształtów. Zawód ten mogą wykonywać osoby słabosłyszące pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technologicznych oraz właściwego stanowiska pracy. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie monter systemów rurociągowych podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

19 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? Studia wyższe, np. Inżynieria materiałowa, Inżynieria naftowa i gazownicza, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo. Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. Zasadnicza szkoła zawodowa - 3 lata Egzamin potwierdzający kwalifikację M.29. Zasadnicza szkoła zawodowa - 3 lata Egzamin potwierdzający kwalifikację M.29. Monter systemów rurociągowych JAK ZOSTAĆ MONTEREM SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH ? GIMNAZJUM

20 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Już w II stuleciu p.n.e. w Grecji i Rzymie stosowano centralne ogrzewanie - hypocaust (ciepło spod spodu), czyli pierwszy znany system ogrzewania podłogowego. Pierwsze urządzenia kanalizacyjne zbudowano już w czasach starożytnych. Najbardziej rozbudowana kanalizacja występowała w starożytnej Grecji i Rzymie. W Polsce pierwsze urządzenia kanalizacyjne pojawiły się w XIV i XV wieku w Kazimierzu nad Wisłą, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Płocku, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Pierwszy projekt planowej kanalizacji opracował angielski inżynier William Lindley w 1843 roku dla miasta Hamburga.

21 „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne”, J. Guzik, „O instalacja sanitarnych najkrócej”, M. Popek, B. Wapińska, „Systemy centralnego ogrzewania i wentylacyjne. Poradnik dla projektantów i instalatorów”, tłumaczenie: S. Broszkiewicz, M. Dobrzyński, K. Gasz, „Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów”, A. Gassner. C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

22 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na pod- stawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w zawodzie „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ) http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl

23 WYWIAD Z MONTEREM SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

24

25

26 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google