Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieża ciśnień Menu: 1. Definicje Definicje 2.Co to jest wieża ciśnień ?Co to jest wieża ciśnień ? 3.Schemat działaniaSchemat działania 4.Rodzaje wieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieża ciśnień Menu: 1. Definicje Definicje 2.Co to jest wieża ciśnień ?Co to jest wieża ciśnień ? 3.Schemat działaniaSchemat działania 4.Rodzaje wieży."— Zapis prezentacji:

1 Wieża ciśnień Menu: 1. Definicje Definicje 2.Co to jest wieża ciśnień ?Co to jest wieża ciśnień ? 3.Schemat działaniaSchemat działania 4.Rodzaje wieży ciśnieńRodzaje wieży ciśnień 5.Dlaczego wieże ciśnień są ciekawe?Dlaczego wieże ciśnień są ciekawe? 6.WykonawcyWykonawcy

2 Definicje Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: p = F/s gdzie: p – ciśnienie (Pa), Fn – składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S – powierzchnia (m²). W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako funkcja stanu. Ciśnienie hydrostatyczne – ciśnienie, jakie panuje na pewnej głębokości w cieczy niebędącej w ruchu, która znajduje się w polu grawitacyjnym. Analogiczne ciśnienie w gazie określane jest mianem ciśnienia aerostatycznego. Jednostką ciśnienia hydrostatycznego jest (w układzie SI) paskal (Pa). Ciśnienie to oblicza się ze wzoru P=dgh gdzie – gęstość cieczy – w układzie SI w kg/m³ – przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) – w układzie SI w m/s² – głębokość zanurzenia w cieczy (od poziomu zerowego) – w układzie SI w metrach (m).

3 Co to jest wieża ciśnień i jak działa? Wieża ciśnień to budowla o charakterze technicznym. W jej górnej części umieszczony jest zbiornik wody. Woda gromadzona w zbiorniku rozprowadzana jest rurami do miejsc docelowych. Zbiornik w wieży umieszczony jest wysoko aby uzyskać odpowiednie ciśnienie rozprowadzanej wody. Do zbiornika woda doprowadzana jest za pomocą pomp. Ze zbiornika w wieży woda może być rozprowadzana do ostatecznych odbiorców poprzez sieć wodociągów bez dodatkowego zasilania, na zasadzie grawitacji (dlatego zbiornik wody musi być umieszczony na wyższym poziomie niż odbiorcy wody). Wieża ciśnień może być wykorzystywana jako: - podstawowe urządzenie do rozprowadzania wody pod odpowiednim ciśnieniem, urządzenie rezerwowe, wykorzystywane w sytuacjach awarii pomp lub braku energii, gdyż woda ze zbiornika w wieży płynie pod wymaganym ciśnieniem na zasadzie grawitacji,

4 Schemat działania wieży ciśnień 1.Stacja pomp 2. Zbiornik wody 3. Użytkownicy

5 Rodzaje wieży ciśnień Klasyfikując wieże według kategorii odbiorców dostarczanej wody można generalnie wyróżnić następujące wieże ciśnień: - wodociągowe - (głównie miejskie, ale też wiejskie) należące do komunalnych sieci wodociągowych doprowadzających wodę przede wszystkim do mieszkań, - zakładowe - zapewniające rozprowadzenie wody w zakładzie przemysłowym, fabryce, gospodarstwie rolnym (ale też np. w kompleksie szpitalnym), - Kolejowe - z których napełniane były parowozy w czasach kolei parowej (ale także zapewniały wodę dla obiektów technicznych i socjalnych stacji kolejowych). wodociągowe - zakładowe - Kolejowe

6 Wodociągowa wieża ciśnień w Działdowie Wieża znajduje się przy ul. Marii Konopnickiej w Działdowie. Góruje nad miastem, praktycznie widoczna z każdego jego zakątka. Wieża obecnie już nieczynna, ma prywatnego gospodarza. Wybudowano ją w latach 1910- 1912 na planie ośmiokąta foremnego. Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych dodatkowo podwyższono. Wieża posiada siedem kondygnacji, konstrukcyjnie wsparta jest na trzech wewnętrznych słupach żeliwnych. Zbiornik na wodę stalowy, o pojemności 150 m3, nitowany, z dnem wklęsłym.

7 Zakładowa wieża ciśnień w Grudziądzu Grudziądz - zakładowa wieża ciśnień z 1906 roku, należąca niegdyś do fabryki maszyn A. Ventzki, została wyremontowana i wykorzystywana jest obecnie jako domek jednorodzinny.

8 Kolejowa wieża ciśnień w Brodnicy Wieża ma około 25 metrów wysokości i jest wykonana z żelbetonu. Na początku roku 2000 zostały wyłamane drzwi wejściowe i odtąd zaczęła się dewastacja wnętrza Wieży. Do lipca 2000 szyby w oknach zostały powybijane, niektóre zaś okna wyjęte wraz z ramą. W lutym roku 2004 nie było już metalowych części: rur, poręczy i prawdopodobnie basenu.

9 Dlaczego wieże ciśnień są ciekawe? Wieże ciśnień są interesujące nie tylko ze względu na ich użytkowy charakter, ale w równym, o ile nie w większym, stopniu ze względu na ich wygląd. Pomimo jednakowej funkcji i zasady działania forma tych budowli jest bardzo zróżnicowana. Starsze wieże są często bardzo efektowne, bogato zdobione i ciekawie zaprojektowane. Dotyczy to w szczególności wież miejskich, które stały zwykle w centralnym lub najwyżej położonym punkcie miasta i miały być dumą mieszkańców. Kształt nowych jest z reguły podporządkowany ich funkcji użytkowej, estetyka nie stanowiła priorytetu przy ich budowie. Jednak niejednokrotnie stosowanie nowoczesnych technologii dodaje im urody. Czasami są projektowane przez wybitnych architektów, jak na przykład zbudowana w 1952 r. wieża w Svaneke na Bornholmie >>, zaprojektowana przez słynnego architekta duńskiego – Jorna Utzona, projektanta opery w Sydney. Jednak i te stare, zabytkowe, i te współczesne wieże ciśnień stanowią bardzo ciekawy, wyróżniający się element otaczającej nas architektury. Niestety większość starszych wież ciśnień przestała spełniać swą pierwotną funkcję. Z powodu braku środków na remonty, jak również braku pomysłu na ich nowe wykorzystanie, wieże te często niszczeją. Warto zwrócić na nie uwagę i docenić ich wartość przyznając im status zabytków techniki. Warto również zastanowić się nad możliwością ich renowacji i wykorzystania na inne cele, np. galerii, restauracji, punktów widokowych, domów mieszkalnych.

10 Wykonawcy: Iwona Wiśniowska Adrianna Knap Dominika Mijal Magdalena Kamińska Angelika Mikołajczyk


Pobierz ppt "Wieża ciśnień Menu: 1. Definicje Definicje 2.Co to jest wieża ciśnień ?Co to jest wieża ciśnień ? 3.Schemat działaniaSchemat działania 4.Rodzaje wieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google