Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia"— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia
Inżynieria genetyczna argumenty „za” Inżynieria genetyczna argumenty „przeciw” Badania naukowe- pozwalają podnieść poziom wiedzy o funkcjonowaniu komórki i całego organizmu oraz przebiegu wielu chorób; Medycyna – umożliwia produkcję substancji leczniczych, szczepionek, testowanie nowych leków: Rolnictwo- tworzenie odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych o nowych cechach np. Zwiększona odporność na drobnoustroje chorobotwórcze, większa wydajność plonów; Wpływ organizmów zmodyfikowanych genetycznie na środowisko naturalne, szczególnie na równowagę panującą w ekosystemie. Z wprowadzeniem GMO do ekosystemu wiążą się takie zagrożenia jak: zmniejszenie populacji naturalnie wystękujących gatunków wskutek konkurencji z odmianą zmodyfikowaną genetycznie; uodpornienie się szkodników na toksyczne białko wytwarzane przez odmiany zmodyfikowane; przeniesienie obcego genu do innych, nie zmodyfikowanych organizmów

2 Przemysł- osiągnięcia inżynierii genetycznej stosuje się do produkcji tworzyw biodegradowalnych, dodatków do żywności. Ochrona środowiska- transgenicznych mikroorganizmów oraz roślin używa się do oczyszczania gleby i innych zanieczyszczeń, rośliny transgeniczne odporne na szkodniki umożliwiają ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska Obawy budzi również wpływ produktów zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie na zdrowie człowieka. produkty GMO zawierające organizmy zmodyfikowane genetycznie lub ich fragmenty, mogą zawierać białka, które wcześniej nie były wcześniej spożywane przez człowieka i czy nie mają skutków ubocznych np. uczulenia lub choroby; Obawy etyczne modyfikacja komórek embrionalnych wykorzystywanie do badań dużej liczby zwierząt, niektóre badania mogą powodować ból; produkcja broni biologicznej.

3 Regulacje prawne – Unia Europejska
W Uni Europejskiej dopuszczalne do obrotu są jedynie te organizmy i produkty GMO o których wiadomo że nie powodują negatywnych skutków dla zdrowia ludzi oraz nie mają negatywnego skutku na środowisko. Żywność GMO musi być specjalnie oznakowana, a uprawy GMO muszą być stale badane pod kątem wpływu na środowisko

4 2. Akty prawne regulujące zagadnienia dotyczące GMO oraz żywności genetycznie zmodyfikowanej Przepisy prawne dotyczące GMO oraz żywności genetycznie zmodyfikowanej zostały uregulowane na poziomie Unii Europejskiej przez następujące akty prawne: rozporządzenie nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, rozporządzenie nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie możliwości śledzenia i znakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE, rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka,

5 rozporządzenie Komisji Nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r
rozporządzenie Komisji Nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające system określania i przydzielania niepowtarzalnego identyfikatora dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dyrektywa nr 2001/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG. W Polsce powyższe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 maja 2004 r., czyli od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prawo krajowe nie może uchylać postanowień rozporządzeń unijnych oraz podejmować żadnych działań, które doprowadziłyby do zmiany ich treści. Przepisy dotyczące GMO oraz żywności GM obowiązują zatem w Polsce tak samo jak w innych państwach członkowskich.

6 Inżyniera genetyczna – metody zapobiegania zagrożeniom
Organizmy separuje się od otoczenia; Organizmy modyfikuje się w taki sposób, aby móc je kontrolować; Ogranicza się możliwość rozmnażania; Badanie wszelkich produktów uzyskanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie przez niezależne komisje; Stosowanie specjalnych strategii upraw odmian GMO np. zbiór roślin transgenicznych przed okresem powstania nasion, wysiewanie w innym czasie niż niezmodyfikowanych odpowiedników, aby zapobiec zapyleniu.


Pobierz ppt "Inżynieria genetyczna korzyści i zagrożenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google