Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół Program eTwinning Warszawa 10 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół Program eTwinning Warszawa 10 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół Program eTwinning Warszawa 10 listopada 2010 r.

2 Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 Kto może wziąć udział w programie? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

4 Kraje współpracy Austria Grecja Estonia Portugalia Szwecja Litwa Finlandia Luksemburg Cypr Belgia Rumunia Bułgaria Słowacja Hiszpania Francja Malta W. Brytania Irlandia Węgry Czechy Niemcy Holandia Słowenia Włochy Łotwa Dania Norwegia Islandia Turcja Chorwacja Macedonia

5 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning 1.Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; 2.Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3. Temat projektu związany z podstawami programowymi przedmiotów nauczanych w szkole.

6 Zalety projektów eTwinning: entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, pedagogiczne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej (pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki), bezpieczny Internet, tworzenie zespołów nauczycieli: nauczyciel języka obcego, nauczyciel innego przedmiotu, informatyk.

7 Zalety projektów eTwinning (ciąg dalszy): eTwinning jest dla wszystkich! brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych - bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu; jedna szkoła - kilka projektów; jeden nauczyciel - kilka projektów; Każdy nauczyciel w szkole czy w przedszkolu może posiadać własne, indywidualne konto. Rejestracja placówki nie zobowiązuje do podjęcia współpracy

8 Elastyczność eTwinningu -czas trwania projektu – nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia; -tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów; -ilość partnerów w projekcie – współpraca z jedną szkołą partnerską lub więcej; -działania podczas projektu mogą ewoluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów); -możliwości wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych.

9 Korzyści dla nauczyciela zmiana metod pracy - wykorzystanie nowych technologii zapewniony stały rozwój zawodowy zwiększenie umiejętności stosowania ICT Łatwiej i pewniej wykonywana praca wykorzystanie sprzętu w klasie – oszczędność czasu. świetne lekarstwo na syndrom wypalenia zawodowego Wzrasta status nauczyciela - zainteresowanie rodziców, dyrekcji, innych nauczycieli Poznanie systemów edukacyjnych innych państw Wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych przydatny przy zdobywaniu stopni awansu zawodowego (materiały)

10 Nauczyciel, który realizuje projekty eTwinning ma większe szanse na to, aby ten awans zawodowy otrzymać łatwiej. Teraz kiedy robię kolejny stopień w awansie zawodowym niczego się nie obawiam. Wiem, że nie będę miał z tym żadnych problemów - eTwinning daje ogromne korzyści

11 Korzyści z udziału w programie Dla uczniów: –zwiększenie kompetencji językowych –pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich –nagroda w postaci oceny –podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii punkty dodawane do oceny z zachowania (za zaangażowanie we współprace europejską) łatwiejsze dostanie się do wymarzonej szkoły

12 Korzyści z udziału w programie Dla szkoły: Wzbogacenie oferty edukacyjnej Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania - wprowadzenie nowej metody pracy Nowa forma promocji szkoły Łatwiej o nabór - nie likwiduje się klas/ nie ogranicza etatów nauczycieli Zaangażowanie we współpracę europejską Lepiej wykwalifikowana kadra Zainteresowanie mediów

13 Różnorodność projektów eTwinning Krótki tygodniowy- projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania- Dzień Języków Projekt trzymiesięczny, podczas którego dzieci nauczą się podstawowych zwrotów/ piosenek w języku obcym; Projekt całoroczny z elementami matematyki, sztuki, muzyki, który stanowi część programu nauczania;

14 Pomysły na projekt Krajowy portal www.etwinning.plwww.etwinning.pl - Publikacje eTwinning - PDF - Ciekawe projekty Europejski portal- www.etwining.net – Inspiracjewww.etwining.net - galeria projektów - gotowe zestawy projektów - moduły eTwinning - publikacje Przeglądając profile nauczycieli poprzez Pulpit nauczyciela

15 Polski portal www.etwinning.pl

16 Działy portalu: eTwinning: Rejestracja krok po kroku Nasi przedstawiciele W mediach Dla prasy Publikacje Logo Aktualności Konkursy: Konkursy polskie Konkursy europejskie Odznaka Jakości eTwinning Ciekawe projekty Wywiady Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Szkolenia wirtualne Seminaria kontaktowe Rady dla nauczycieli: Narzędzia online Porady metodyczne Dobre rady Statystyki Archiwum

17 Rejestracja krok po kroku

18 Doskonalenie nauczycieli Na poziomie europejskim: Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, Moduły edukacyjne, Grupy dyskusyjne. Na poziomie ogólnopolskim: Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, Kurs eLearning dla nauczycieli Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? prowadzony na platformie Moodle, Seminaria kontaktowe, e-Czwartki.

19 Kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie eTwinning? Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni. Szkolenie przebiega na platformie http://moodle.etwinning.pl, gdzie umieszczane są wszystkie materiały; wykorzystywane są różne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Uczestnictwo przygotowuje do pracy nad własnym projektem. http://moodle.etwinning.pl Dla: każdy nauczyciel dowolnego przedmiotu Zalety szkolenia: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

20 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej. 2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie. http://moodle.etwinning.pl

21 Certyfikaty

22 Jak się zgłosić? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.etwinning.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli/Kurs internetowy. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.www.etwinning.pl Najbliższa edycja kursu rozpocznie w lutym 2011 roku.

23 e- C zwartki Cotygodniowe bezpłatne warsztaty - w każdy czwartek Dla nauczycieli początkujących w eTwinning Rejestracja nauczycieli i szkół Narzędzia eTwinning: wyszukiwanie szkoły partnerskiej,TwinSpace, TwinBlog, KOJ, EOJ Certyfikaty Zgłoszenia: -formularz zgłoszeniowy (Aktualności) -etwinning@frse.org.pletwinning@frse.org.pl -Tel. 022 46 31 400

24 Publikacje

25 Publikacje 2009/2010 -Cele projektu -Jakie placówki wzięły udział -Język projektu -Przebieg prac -Osiągnięte rezultaty i korzyści -Użycie ICT -Nagrody -Dokumentacja elektroniczna eTwinning w Polsce - to już 5 lat Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2010

26 Publikacje – przewodnik eTwinning Rejestracja szkoły i nauczyciela Pulpit nauczyciela Szukanie szkoły/przedszkola do współpracy i rejestracja projektu TwinSpace Dziennik projektu Odznaka Jakości

27 Nasi przedstawiciele Koordynatorzy regionalni Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy kursu dla nauczycieli

28 Odznaki eTwinning Odznaki eTwinning Odznaka eTwinning – Odznaka partnerstwa – dostępna w formie PDF po rejestracji partnerstwa Krajowa Odznaka Jakości – Quality Label – przyznawana dwa razy do roku (marzec, wrzesień) po złożeniu aplikacji dostępnej na Pulpicie. Projekt oceniany jest według następujących kryteriów: Wykorzystania technologii ICT w projekcie Rezultatów i korzyści projektu Integracji międzyprzedmiotowej Wymiaru europejskiego Innowacyjności i kreatywności Trwałości projektu Europejska Odznaka Jakości – Jeśli dwie szkoły z tego samego projektu otrzymają Krajowe Odznaki Jakości automatycznie otrzymują EQL

29

30

31 Ciekawe projekty Możliwości grupowania: według przedmiotów według poziomu szkoły

32 Elektroniczny biuletyn eTwinning Aktualne wiadomości na temat ostatnich wydarzeń wysyłane, co tydzień Informacje dotyczące wydarzeń krajowych i europejskich 11.000 odbiorców Szybka i efektywna metoda komunikacji Subskrypcja poprzez stronę

33 Forum

34 Helpdesk udziela informacji na temat programu eTwinning udziela pomocy : -rejestracja szkoły i nauczyciela -rejestracji projektu tel.: (022) 46 31 400 e-mail: helpdesk@etwinning.pl Skype: etwinning_polskahelpdesk@etwinning.pl

35 Konkursy eTwinning: polskie europejskie

36 Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2010/2011 Konkurs Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011; Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece; Konkurs językowy eTwinning – dla nauczycieli języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego; Konkurs Dyrektorzy szkół w eTwinning;

37 Konkurs Dyrektorzy szkół w eTwinning Dla dyrektorów szkół i przedszkoli Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu eTwinning z zakresu zarządzania szkołą lub realizacji planu wychowawczego szkoły w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Oceniane będą wyniki projektów realizowanych w latach 2009/2010 i 2010/2011.

38 Konkurs eTwinning Dyrektorzy szkół w eTwinning Do konkursu mogą zgłaszać się placówki, które mają zarejestrowane partnerstwo w Programie eTwinning Dyrektor otrzymał Krajową Odznakę Jakości za dany projekt (do 31 marca 2011 można zgłaszać projekty do Krajowej Odznaki Jakości).

39 Kryteria oceny projektów eTwinning zastosowanych metod w realizacji zadań projektowych integracja z programem nauczania metod współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość, współtworzenie wyników) wykorzystanie technologii ICT kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw) korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności ) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe) rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj) osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały

40 Konkurs dla dyrektorów – pomysły na projekty Wykorzystanie ICT w pracy dyrektora Współpraca z samorządem szkolnym Problemy wychowawcze Zajęcia pozalekcyjne Współpraca z rodzicami Rozwiązywanie problemów występujących w szkole - przeciwdziałanie przemocy

41 Harmonogram konkursu Dyrektorzy szkół w eTwinning Ogłoszenie konkursu - 15 października 2010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu - 12 kwietnia 2011 r. Zakończenie prac Komisji Konkursowej - 19 maja 2011 r. Ogłoszenie wyników konkursu - 20 maja 2011 r. Zakończenie konkursu - 10 czerwca 2011 r.

42 Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

43 Nagrody w roku 2010: 2 tablice interaktywne SMART Board TM ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. wyjazd laureatów na doroczną, europejską konferencję eTwinning do Budapesztu w 2011 r. ( ufundowane przez FRSE) oprogramowanie edukacyjne firmy Zibi S.A., nagrody finansowe ufundowane przez MSWiA, udział w warsztatach dla nauczycieli podczas Festiwalu filmowego we Wrocławiu ( ufundowane przez Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY ) nagrody rzeczowe FRSE: kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, pamięć USB, kamera internetowa.

44 Wsparcie nauczycieli ze strony dyrektora szkoły umożliwienie wyjazdu nauczycielowi (szkolenia) - zorganizowanie zastępstw nagradzanie finansowe nauczycieli zaangażowanych w eTwinning wyposażenie klasy w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji multimedialnych (ekran, rolety, rzutnik, komputer) wsparcie ze strony obsługi szkoły

45 Konkurs y europejski e eTwinning

46 Zasady uczestnictwa w Konkursie Europejskim Aby być uprawnionym do udziału w konkursie Nagrody eTwinning należy spełnić następujące warunki: Zdobyć Krajową Odznakę Jakości Otrzymać Europejską Odznakę Jakości Zgłosić się do konkursu

47 Nagrody w Konkursie Europejskim Finaliści konkursu wezmą udział w dorocznej Konferencji eTwinning w Budapeszcie w terminie 31.03-2.04.2011r.

48 Konkurs Europejski Więcej informacji: www.etwinning.net

49 Przyrost szkół w programie eTwinning

50 Liczba szkół i przedszkoli w województwach

51 Osiągnięcia polskiego eTwinningu Liczba zarejestrowanych szkół – 8603 Liczba projektów – 5782 Liczba nauczycieli – 11642 Nagrody w konkursach europejskich Liczne KOJ i EOJ

52 Dziękuję za uwagę Ewa Raińska-Nowak ewa.nowak@frse.org.pl www.etwinning.pl tel: +48 22 46 31 226

53 Uznanie dla nauczyciela Nigdy nie zająłem się eTwinning dla jakichś konkretnych korzyści, czy gratyfikacj, ale one przyszły same. Uznanie przychodzi samo, kiedy ludzie dostrzegają sukcesy.


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół Program eTwinning Warszawa 10 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google