Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia roku"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia 18.08.2010 roku

2 Projekt dofinansowany w ramach środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010
Partner projektu

3 CELE PROJEKTU: Celem nadrzędnym projektu jest usprawnianie działania struktury wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku poprzez wzmacnianie instytucjonalne organizacji oraz budowanie , wdrażanie i funkcjonowanie systemu obsługi wolontariatu w gdańskich organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych . OFERTA MECHANIZM WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE Cele szczegółowe dotyczą : 1. Zwiększania oferty RCWG dla potencjalnych wolontariuszy poprzez inicjowanie współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wdrażanie w ich struktury profilowych programów wolontariackich wypracowanych podczas trwania projektu. 2. Wzmacnianie merytoryczne, kadrowe , techniczne oraz organizacyjne projektodawcy poprzez wprowadzenie standardów szkoleniowych, zaangażowanie etatowych pracowników, doposażenie i modernizacja biura oraz doradztwo zewnętrznego specjalisty od budowania strategii i ewaluacji. 3. Tworzenie efektywnego i sprawnego mechanizmu pośrednictwa wolontariatu między mieszkańcami, wolontariuszami, a organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi dzięki zbudowaniu, wdrożeniu i funkcjonowaniu narzędzi IT, standardów szkoleniowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych oraz poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Informacji Wolontariackiej.

4 ZATRUDNIENI PRACOWNICY:
Koordynator projektu – Agnieszka Buczyńska Moderator sektora pozarządowego – Robert Dukowski Moderator do współpracy z wolontariuszami – Alicja Kaczmarek Moderator do współpracy z instytucjami – Paweł Buczyński Specjalista od stworzenia strategii oraz ewaluator – Alicja Zajączkowska Administrator portalu – rekrutacja w przyszłym roku Osoby pracujące w RCW: Specjalistka od wolontariatu akcyjnego i europejskiego – Agata Chruszcz Stażystka RCW – Katarzyna Syta WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

5 DZIAŁANIA Faza I Lipiec-sierpień Remont
Doposażenie sprzętem technicznym Szkolenia dla kadry: komunikacja interpesonalna, szkolenie z administracji, szkolenia z budowania partnerstw, szkolenia z budowania zespołu Patronat medialny nad projektem Powołanie Komitetu Sterującego Research /biały wywiad/ WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

6 DZIAŁANIA Faza II OFERTA Wrzesień - Marzec
Stworzenie konspektów szkoleń Stworzenie broszur nformacyjnych Nawiązanie współpracy ze 100 organizacjami pozarządowymi i 80 instytucjami samorządowymi. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach. Powstanie roboczej wersji portalu internetowego. Praca nad strategią. Praca nad portalem IT. OFERTA

7 Pilotaż mechanizmu na 50 wolontariuszach.
DZIAŁANIA Faza III Kwiecień - Maj Pilotaż mechanizmu na 50 wolontariuszach. EWALUACJA, POPRAWKI MECHANIZM

8 DZIAŁANIA Faza IV Czerwiec - Grudzień
Wdrażanie i realizacja programau Synergia Uruchomienie portalu internetowego Konsultacje i indywidualne programy wolontariackie dla sektora pozarządowego publicznego. Zrekrutowanie 500 wolontariuszy. Zorganizaowanie 3 spotkań integracyjnych dla wolontariuszy MECHANIZM

9 REZULTAT: PROGRAM SYNERGIA
PORTAL IT WYPRACOWANY MECHANIZM I STANDARTY WSPÓŁPRACY NA LINII INSTYTUCJE – I SEKTOR NGO – III SEKTOR WOLONTARIUSZE RCW STRATEGIA DZIAŁAŃ RCW DO 2013 ROKU MONITORING I JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY

10 MODERATOR OD WOLONTARIUSZY
Alicja Kaczmarek

11 Działania moderatora wolontariuszy
Stworzenie 3 konspektów szkoleń dla wolontariuszy, Stworzenie materiałów szkleniowych, stworzenie broszury informacyjnej dla wolontariuszy,

12 Rekrutacja 50 wolontariuszy do pilotażu systemu,
Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia dla wolontariuszy, Nawiązanie współpracy ze szkołami na terenie Gdańska, Przeprowadzenie rekrutacji 500 wolontariuszy i przeszkolenie ich, Zorganizowanie 3 spotkań integracyjnych dla min 100 wolontariuszy.

13 INFORMACJE DLA POTENCJANYCH WOLONTARIUSZY

14 NAJCZĘŚCIEJ UMIESZCZANE INFORMACJE:
Dlaczego warto pomagać. Co to jest wolontariat. Kto to jest wolontariusz. Jak, gdzie i komu można pomóc. Strona prawna wolontariatu.

15 Strony internetowe

16

17

18 Gazety internetowe

19 Poradniki

20

21

22 Przykładowe informacje, które warto żeby znalazły się w biuletynie RCW
Więcej informacji o profitach wynikających z działań wolontrystycznych, Informacje o możliwościach działań wolontarystycznych na terenie Gdańska, Informajce o inicjatywach, które już się wydarzyły, Profil wolontariusza (dodatkowo w internecie).

23 Robert Dukowski – (kilka słów o sobie)
MODERATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WYKSZTAŁCENIE 2010 – obecnie Podyplomowe Studia z zakresu Oligofrenopedagogiki z podstawami pracy w klasie integracyjnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studia Wyższe Magisterskie, kierunek: Historia, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Trener informatyczny w projektach aktywizacyjnych Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Wolontariusz Współorganizator Centrum Kultury Niezależnej „Rok 1984” w Toruniu członek Zarządu Fundacji Nasza Przestrzeń

24 MODERATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zadania: rekrutowanie i szkolenie przedstawiciela sektora pozarządowego ( 100 podmiotów), moderowanie współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami, budowanie indywidualnych programów wolontariackich dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, stworzenie pakietu informacyjny dla organizacji pozarządowych, pełnienie roli konsultanta i doradcy dla podmiotów z III sektora

25 Szczegółowy opis zadań:
Przygotowanie struktury komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi ( formularz badający potrzeby organizacji w zakresie angażowania wolontariuszy, opracowanie zarysu części portalu www. dla organizacji, monitorowanie współpracy organizacja – wolontariusz, przygotowanie systemu gromadzenia danych o współpracy organizacja-wolontariusz) Opracowanie broszury informacyjnej o programie dla organizacji ( kompleksowe informacje dotyczące angażowania wolontariuszy przez NGO) Opracowanie narzędzi szkoleniowych dla organizacji pozarządowych ( konspekty szkoleń dla koordynatorów, konspekty szkoleń fakultatywnych) Zorganizowanie 2 spotkań informacyjnych dotyczących projektu Odbycie 100 indywidualnych spotkań z organizacjami Zrekrutowanie 100 organizacji pozarządowych do programu ( stworzenie 100 indywidualnych programów wolontariackich dla organizacji) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 100 koordynatorów (5 szkoleń x 20 osób)

26 Analiza dostępnych broszur dotyczących wolontariatu dla ngo

27 Dostępnych jest wiele broszur dotyczących wolontariatu w organizacjach pozarządowych. Można je podzielić na : broszury, w których organizacje starają się przybliżyć swe doświadczenia w angażowaniu wolontariuszy broszury, w których znajdują się informacje dla NGO dotyczące wolontariatu

28 1 BROSZURY, W KTÓRYCH ORGANIZACJE STARAJĄ SIĘ PRZYBLIŻYĆ SWE DOŚWIADCZENIA W ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY Jest kilka interesujących materiałów, w których organizacje dzielą się swoimi doświadczeniami. Najciekawszą z nich jest: „Organizacje pozarządowe. Wolontariat i zatrudnienie nowych pracowników na podstawie doświadczeń Polskiej Akcji Humanitarnej”, pod redakcją Grzegorza Grula Zawiera ona: Wszelkie informacje dotyczące angażowania wolontariuszy w PAH, WNIOSKI Organizacje pozarządowe muszą same wyciągać wnioski z tego rodzaju broszur i odnosić je do specyfiki własnej organizacji.

29 2 BROSZURY, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DLA NGO STRICTE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU Analiza dostępnych broszur doprowadziła do następujących wniosków:

30 1 Instytucje nie udostępniają w formie elektronicznej posiadanych przez siebie materiałów:

31 2 Brak PDF

32 3 Artykuły są źle nazywane
Dostępne broszury są ”nieodnajdywane” przez wyszukiwarki internetowe

33 4 Brak kompleksowych informatorów skierowanych do organizacji pozarządowych ( Najbardziej profesjonalnym wydawnictwem jest „ Wolontariusz – źródłem siły w organizacji” Małgorzaty Ochman i Pawła Jordana.)

34 5 Najczęściej dane znajdujące się w broszurach są nieaktualne ( nie uwzględniają nowelizacji ustawy o OPPi W) 6 W broszurach można zauważyć „chaos informacyjny” 7 Informacje znajdowane w broszurach bardzo często są powielane ( kopiuj/wklej) 8 W dostępnych broszurach nieobecne są „ praktyczne uwagi ” 9 Nie ma lokalnej, kompleksowej broszury uwzględniającej „ specyfikę ” Gdańska i będącej rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby 10 Bardzo rzadko w dostępnych broszurach są wzory dokumentów (umów wolontariackich, wzory referencji, wzory zaświadczeń itd.).

35 „WNIOSKI Z WNIOSKÓW” Nie popełnić błędów dostrzeżonych podczas analizy dostępnych publikacji. Publikacja powinna być odpowiedzią na realne potrzeby środowiska.

36 MODERATOR SEKTORA PUBLICZNEGO
Paweł Buczyński Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku od czerwca Magister socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Początkowo stażysta, następnie funkcja w Zarządzie RCW Gdańsk.

37 Zadania w projekcie Do kompetencji moderatora ds. sektora publicznego należy rekrutowanie i szkolenie przedstawicieli, pracowników instytucji samorządowych, moderowanie współpracy instytucji z wolontariuszami, budowanie indywidualnych programów wolontariackich dostosowanych do ich potrzeb i możliwości . Moderator stworzy również pakiet informacyjny dla instytucji oraz będzie pełnił rolę konsultanta i doradcy dla podmiotów z sektora.

38 Standardy Konspekt szkoleń dla koordynatorów wolontariatu w instytucjach publicznych Formularze przystąpienia do programu Materiały szkoleniowe Druki monitoringowe na portalu www. Zasady współpracy instytucja- RCWG- wolontariusz

39 Broszura Propozycje 1. Słowo wstępu (Koordyntor ,Prezydent Adamowicz)
2. Trochę teorii (Definicja, Badania) 3. Za współpracą z wolontariuszami (strategia miasta , strategie krajowe, korzyści ) 4. Sprawdzone metody zarządzania kapitałem wolontariackim 5.Wolontariusz w instytucji krok po kroku( koordynator, profil , oferta , rekrutacja, motywacja, nagradzanie) 6. Dobre lokalne praktyki współpracy z instytucjami

40 cd. Broszura 7. Wolontariusz robi to za darmo- Czego należy unikać przy współpracy z wolontariuszem 8. Prawo – wolontariusz- instytucja 9. Wolontariat w Gdańskich instytucjach miejskich, regulacje wewnętrzne , kwestie porozumień 10. Dobre praktyki angażowania wolontariuszy w instytucjach Miejskich 11. Nie bój się wolontariusz nie zajmie twojego biurka 11. Program synergia warto się przyłączyć

41 Kampania informacyjna
1. Indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji 2. Artykuł w Heroldzie 3. Prasa lokalna 4 Plakaty i ulotki w urzędach 5. Dwa spotkania informacyjne dla 20 uczestników

42 Co planuję w najbliższym czasie
1.Zorganizować spotkanie z dyrektorami dotyczące, przeszkód możliowości , potrzeb, oraz struktury podpisywania porozumień ubezpieczeń, itp. 2.Uzyskać analizę prawną z Urzędu miasta nt. Współpracy jednostek z wolontariuszami, oraz kto ma prawo podpisywać porozumienia z wolontariuszami. 3.Uzyskać informację na temat wolontariatu na euro- czy synergia będzie potrzebna ? 4.Spotkanie z przedstawicielem MOPS jako wstęp do budowy programu wolontariat w OPS.

43 Rezultaty do wypracowania
1. Uczestnictwo 80 przedstawicieli instytucji publicznych w szkoleniach dla koordynatorów 2. Rekrutacja do programu 80 instytucji publicznych 3. Przeprowadzenie 80 indywidualnych spotkań do budowania progrmów wolontariackich 4. Przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla 40 osób 5.Stworzono broszurę informacyjną dla instytucji 6. Stworzono 80 kpl. Materiałów szkoleniowych na szkolenia koordynatorów. 7. Stworzenie konspektu szkolenia dla koordynatorów

44 Komitet sterujący Struktura KOMITET STERUJĄCY 8 OSÓB
ORAZ PRZEDSTAWICIELE PODKOMITETÓW PODKOMITET I SEKTOR PODKOMITET III SEKTOR PODKOMITET WOLONTARIUSZY

45 Komitet sterujący ZADANIA Monitoring prowadzonych działań
Pomoc przy przeprowadzeniu projektu zgodnie z założeniami Wsparcie merytoryczne Pomoc w rozeznaniu struktur i specyfiki poszczególnych sektorów

46 Komitet sterujący Lp Spotkanie, data ,godzina Temat
Planowana data i godz. 1 godz. 9:30 Wprowadzenie do projektu , mechanizm komitetu sterującego, cele i funkcje ,oczekiwania i możliwości członków komitetu sterującego 2 Wrzesień Sektor pozarządowy, Sektor Publiczny, Wolontariusze – mechanizmy ,potrzeby, specyfika 3 Gdańska Strategia Rozwoju Wolontariatu Październik Konsultacje dotyczące broszur informacyjnych 4 Konspekty szkoleń dla koordynatorów 5 Grudzień Listy kontaktowe, rekrutacja organizacji i instytucji

47 6 Styczeń Portal Internetowy 7 Luty 8 Marzec Przygotowanie do pilotażu 9 Kwiecień Raport ewaluacji śród okresowej ,rekomendacje i wnioski 10 Maj Promocja Synergii, w Gdańsku 11 Czerwiec Rekrutacja wolontariuszy- plan 12 Lipiec Rekrutacja wolontariuszy- monitoring 13 Wrzesień Monitoring, zarządzanie ryzykiem 14 Październik 15 Listopad Podsumowanie

48 Dziękujemy Pytania?


Pobierz ppt "Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google