Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź LEP-iej przygotowany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź LEP-iej przygotowany"— Zapis prezentacji:

1 Bądź LEP-iej przygotowany
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Bądź LEP-iej przygotowany Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Wrzesień 2010 Zdrowie Publiczne

2 BIOETYKA I PRAWO Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz
Zdrowie Publiczne

3 Pytanie nr 1 Tajemnicą zawodową objęte jest:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 1 Tajemnicą zawodową objęte jest: A. wszystko, co lekarz stwierdzi w badaniu i co dotyczy leczenia oraz rokowania. B. wszystko, o czym lekarz dowie się w związku z wykonywaniem zawodu, a co dotyczy pacjenta lub jego otoczenia. C. wszystko, co pacjent zastrzeże jako poufne. D. wszystko, co mogłoby niekorzystnie odbić się na losach pacjenta w przypadku ujawnienia. E. wszystko, o czym lekarz dowie się w związku z wykonywaniem zawodu, a co dotyczy choroby pacjenta i działań podjętych przez lekarza. Zdrowie Publiczne

4 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 2 Lekarz zatrudniony dodatkowo w jednostce wojskowej przygotowuje pracę doktorską na temat fizjologii wysiłku, w tym celu zamierza przeprowadzić badania na grupie żołnierzy służby zasadniczej. Aby to było możliwe, musi: A. uzyskać zgodę żołnierzy. B. uzyskać zgodę żołnierzy i dowódcy jednostki. C. uzyskać zgodę komisji bioetycznej i dowódcy jednostki. D. uzyskać zgodę komisji bioetycznej i żołnierzy. E. nie jest możliwe takie badanie. Zdrowie Publiczne

5 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 3 Lekarz dentysta po zmianie miejsca zamieszkania uruchomił gabinet w mieście, w którym dotychczas nie był znany. W związku z tym zamówił ulotki z informacją o pracy gabinetu, które zostały rozniesione do skrzynek pocztowych mieszkańców. Osobom, które zgłoszą się do gabinetu na podstawie tej ulotki zagwarantował 10% rabat przy wykonywanych zabiegach, a wszystkim bezpłatny przegląd jamy ustnej. Czy takie postępowanie lekarza było właściwe? A. tego rodzaju postępowanie nosi charakter reklamy, a ta w odniesieniu do praktyki lekarskiej nie jest dozwolona. B. błędem lekarza było, że zamieścił tam także informacje o cenach, pozostałe informacje były pożyteczne dla pacjentów. C. lekarz, który rozpoczyna pracę w nowej miejscowości ma prawo do korzystania z tego sposobu informowania o praktyce. D. prywatna praktyka lekarska podlega prawom wolnego rynku, dlatego mogą byćstosowane i takie metody pozyskiwania pacjentów. E. treść takiej ulotki powinna być uzgodniona z miejscową Izbą Lekarską i od jej akceptacji winno zależeć wykorzystanie jej w praktyce. Zdrowie Publiczne

6 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 4 Pacjent trafił na oddział chirurgiczny szpitala, w którym lekarska obsada oddziału składała się z równorzędnych specjalistów. Pacjent nie chciał, aby operował go lekarz wyznaczony przez ordynatora, a sam ordynator, który tego dnia nie był przewidziany do udziału w operacjach. Pacjent proponował, żeby potraktować go jak prywatnego pacjenta i chciał za operowanie ordynatorowi zapłacić. Jakie powinno być prawidłowe postępowanie? A. ordynator powinien podtrzymać swoją decyzję co do wyznaczonego operatora. B. ponieważ nie był przewidziany do operacji, a pacjent życzył sobie akurat jego udziału – miał prawo to dodatkowe honorarium przyjąć. C. gdyby zgodził się na zmianę operatora, byłoby to postępowanie niekoleżeńskie i nieuzasadnione wobec równych kwalifikacji. D. jeśli pacjent obdarzał go szczególnym zaufaniem i było to możliwe z punktu widzenia organizacji pracy, winien się do tej prośby przychylić, a honorarium przeznaczyć do podziału miedzy zespół operujący. E. jeśli pacjent obdarzał go szczególnym zaufaniem i było to możliwe z punktuwidzenia organizacji pracy, może się do tej prośby przychylić, ale nie powinno to być połączone z dodatkowymi opłatami. Zdrowie Publiczne

7 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 5 Lekarz pracujący w klubie sportowym został przez zawodnikauprawniającego kulturystkę poproszony o przepisanie mu anabolików, które do tej pory kupował u pokątnych handlarzy. Jakie powinno być stanowisko lekarza? A. powinien poinformować zawodnika o niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem anabolików i odmówić ich przepisania. B. powinien porozumieć się z trenerem i wspólnie podjąć decyzję. C. powinien poinformować zawodnika o niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem anabolików, ale jeśli będzie trwał przy swojej prośbie, to ją spełnić. D. powinien odesłać zawodnika do tych osób, u których dotychczas się zaopatrywał. E. powinien poinformować o fakcie Komisję Dyscyplinarną. Zdrowie Publiczne

8 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 6 Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis dotyczący tzw. zgody domniemanej w transplantologii? A. zapis dotyczy zgody relatywnej. B. tak. C. nie. D. zapis dotyczy zgody rodziny. E. zaleca zgodę świadomą. Zdrowie Publiczne

9 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 7 Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapisy dotyczące eksperymentów biomedycznych? A. nie zwiera. B. powołuje się na rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. C. zawiera. D. tylko dotyczące badań na embrionach. E. to nie jest problem etyczny. Zdrowie Publiczne

10 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 8 Kto, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, może nadzorować eksperyment medyczny z udziałem człowieka? A. farmakolog. B. lekarz. C. farmaceuta. D. prawnik. E. administrator medyczny. Zdrowie Publiczne

11 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 9 Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zezwala na odstąpienie od reanimacji w stanach terminalnych? A. tak, ale za zgodą prawnika. B. tak. C. nie. D. tak, ale wyłącznie w chorobach nowotworowych. E. nie ma w Kodeksie stosownego zapisu. Zdrowie Publiczne

12 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 10 W jakich sytuacjach polski Kodeks Etyki Lekarskiej dopuszcza eksperymenty medyczne na ludziach niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody? 1) jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia badań o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do wyrażenia zgody; 2) wyłącznie na żołnierzach zasadniczej służby wojskowej; 3) tylko w stanach terminalnych; 4) tylko na więźniach. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3. B. tylko 2. C. 3,4. D. tylko 4. E. tylko 1. Zdrowie Publiczne

13 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 11 Do szpitala trafiła z poronieniem w toku młoda kobieta pozostająca w trwałym związku z mężczyzną będącym jej konkubentem. Mężczyzna ten zwrócił się do lekarza z prośbą o informację o stanie chorej. A. prawo do takiej informacji przysługuje tylko prawnie poślubionemu małżonkowi. B. o ile lekarz wie, że jest to mężczyzna pozostający z tą kobietą w trwałym związku powinien informacji takiej mu udzielić. C. niezależnie od stosunków rodzinnych czy innych związków, lekarz może udzielić informacji dopiero po uzyskaniu zgody pacjentki. D. informacji można udzielić krewnym w linii prostej i współmałżonkowi, pozostałym osobom tylko po uzyskaniu zgody pacjentki. E. w tym przypadku konkubenta należy traktować jak małżonka i krewnych w linii prostej i informacji udzielić. Zdrowie Publiczne

14 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 12 U pacjenta, którego przywieziono jako ofiarę wypadku, stwierdzono śmierć mózgową. Lekarze chcą narządy zmarłego pobrać do przeszczepu. Aby to było możliwe: A. musi wyrazić zgodę rodzina zmarłego. B. niezbędna jest deklaracja woli wyrażona za życia. C. musi być decyzja sądu opiekuńczego. D. należy sprawdzić, czy zmarły za życia nie zgłaszał sprzeciwu. E. należy uzyskać zgodę lokalnej Komisji Bioetycznej. Zdrowie Publiczne

15 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 13 Jakie kryterium śmierci człowieka jest zapisane w polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej w związku z pobieraniem komórek, tkanek lub narządów ze zwłok, jeżeli mają one być przeszczepione? A. zatrzymanie czynności serca. B. zatrzymanie oddechu. C. martwica tkanek. D. śmierć mózgowa. E. zerowe ciśnienie tętnicze. Zdrowie Publiczne

16 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 14 Jaką formę zgody na pobieranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok zaleca polski Kodeks Etyki Lekarskiej? A. zgodę świadomą. B. zgodę domniemaną. C. zgodę na piśmie. D. zgodę prawnika. E. zgodę rodziny zmarłego. Zdrowie Publiczne

17 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 15 W polskim Kodeksie Etyki Lekarskiej jest zapis dotyczący pobierania tkanki od dziecka. Jakiej tkanki dotyczy ten zapis? A. tkanki nerwowej. B. tkanki mięśniowej. C. tkanki łącznej. D. szpiku kostnego. E. tkanki tłuszczowej. Zdrowie Publiczne

18 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 16 Na jakich kryteriach, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, powinien opierać się lekarz ustalający kolejność pacjentów w przypadkach szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących? A. administracyjnych. B. medycznych. C. biologicznych. D. prawa karnego. E. organizacyjnych. Zdrowie Publiczne

19 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 17 Rehabilitację osoby, która w wyniku używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w celach medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji mogą prowadzić: 1) zakład opieki zdrowotnej; 2) lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską; 3) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 4) osoba posiadająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne; 5) osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 3,5. C. 3,4. D. 2,5. E. 1,5. Zdrowie Publiczne

20 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 18 Zgodnie z zas. bioetyki i prawa medycznego lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: A. 8 godzin. B. 4 godziny, a w razie potrzeby, po osobistym badaniu pacjenta może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-cio godzinne. C. maksymalnie do 10 godzin. D. stosowanie przymusu bezpośredniego nie podlega ograniczeniom czasowym. E. do 24 godzin, a następnie obowiązkowo uwolnić chorego z zastosowanego przymusu bezpośredniego w formie unieruchamiania lub izolacji. Zdrowie Publiczne

21 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 19 Lekarz może wykonać świadczenia zdrowotne bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli: 1) zachodzi potrzeba udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, a pełnoletni pacjent jest nieprzytomny; 2) zachodzi potrzeba udzielenia natychmiastowej pomocy, a nie można skontaktować się z przedstawicielem ustawowym małoletniego pacjenta; 3) kiedy zgodę na udzielenie czynności leczniczych wyrażają zamiast pełnoletniego pacjenta osoby z jego najbliższej rodziny; 4) kiedy pacjent nie wyraża ani zgody, ani sprzeciwu na podjęcie czynności leczniczej; 5) zachodzi konieczność wykonania badania psychiatrycznego wobec osoby, której zachowanie wskazuje, że osoba ta może zagrażać własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,4,5. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,2,5. E. 1,3,5. Zdrowie Publiczne

22 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 20 Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody pacjenta następuje na podstawie decyzji: A. każdego lekarza i dokumentacji medycznej. B. lekarza wyznaczonego do tej czynności po uprzednim osobistym zbadaniu osoby. C. lekarza wyznaczonego do tej czynności po uprzednim osobistym zbadaniu osoby i w miarę możliwości zasięgnięcia opinii drugiego lekarza psychiatry lub psychologa. D. lekarza, wydanej na podstawie opinii rodziny lub innej osoby przedstawiającej wiarygodne informacje o stanie zdrowia pacjenta. E. lekarza na podstawie opinii przedstawionej przez policję. Zdrowie Publiczne

23 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 21 Kto, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, może podejmować decyzję o zaniechaniu reanimacji? A. radca prawny. B. sąd lekarski. C. lekarz. D. pielęgniarka. E. zespół doradczy. Zdrowie Publiczne

24 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 22 Czy, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, lekarz może odstąpić od tajemnicy lekarskiej, jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę? A. nie może. B. w Kodeksie nie ma stosownego zapisu. C. może. D. jedynie w sądzie. E. tajemnica lekarska obowiązuje bezwzględnie. Zdrowie Publiczne

25 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 23 Jakie ryzyko dla chorego jest dopuszczalne, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, w eksperymentach leczniczych? A. minimalne. B. maksymalne. C. proporcjonalne. D. średnie. E. żadne. Zdrowie Publiczne

26 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 24 Czy, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, eksperyment medyczny z udziałem człowieka może być przeprowadzony bez nadzoru lekarza? A. tak. B. tylko pod nadzorem farmakologa. C. w sytuacjach wyjątkowych. D. nie. E. w Kodeksie brak stosownego zapisu. Zdrowie Publiczne

27 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 25 Sprzeciw osoby pełnoletniej i nieubezwłasnowolnionej na pobranie komórek, narządów i tkanek po śmierci (przeszczep ex mortuo), może zostać wyrażony za życia w następującej formie: 1) zgłoszenia sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów; 2) pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem; 3) zgłoszenia sprzeciwu do Centralnego Rejestru Dawców i Biorców; 4) konkludentnej (dorozumianej); 5) oświadczenia ustnego złożonego w obecności dwóch świadków, którzy pisemnie potwierdzą złożenie sprzeciwu. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,5. B. 1,2,4. C. 3,4,5. D. 1,4,5. E. 2,4,5. Zdrowie Publiczne

28 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 26 Lekarz nie ma prawa do wykonania zabiegu przetoczenia krwi u osoby nieprzytomnej będącej Świadkiem Jehowy, jeżeli: 1) chory wyraził pisemny sprzeciw na przetoczenie krwi w momencie, gdy był jeszcze przytomny; 2) lekarz posiada wiedzę, że pacjent jest Świadkiem Jehowy; 3) przy chorym nieprzytomnym znaleziono pisemny, własnoręcznie podpisany i wyraźny sprzeciw na przetoczenie krwi; 4) chory wyraził ustny sprzeciw na przetoczenie krwi w obecności świadków w momencie, gdy był przytomny; 5) najbliższa rodzina chorego nie wyraża zgody na wykonanie przetoczenia krwi. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4. B. 1,2,5. C. 1,3,5. D. 2,3,5. E. 1,4,5. Zdrowie Publiczne

29 Pytanie nr 27 Przymusowe pobranie krwi może nastąpić od:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 27 Przymusowe pobranie krwi może nastąpić od: 1) osoby podejrzewanej; 2) osoby podejrzanej; 3) osoby oskarżonej; 4) osoby skazanej na karę pozbawienia wolności; 5) od każdej osoby z zaburzeniami psychicznymi lub chorej psychicznie. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,5. E. 1,4,5. Zdrowie Publiczne

30 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 28 Lekarz może zmienić lub rozszerzyć zakres zabiegu operacyjnego w trakcie jego trwania, jeżeli: 1) pacjent wyraził przed wykonaniem zabiegu zgodę na ewentualne rozszerzenie lub zmianę zakresu czynności leczniczej; 2) zdaniem lekarza za rozszerzeniem lub zmianą zakresu zabiegu przemawia dobro chorego; 3) pacjent nie został zapytany przed rozpoczęciem zabiegu o zgodę na ewentualne rozszerzenie zabiegu, a odstąpienie od rozszerzenia lub zmiany zakresu zabiegu narażałoby pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia; 4) pacjent wyraził sprzeciw na rozszerzenie lub zmianę zakresu zabiegu przed jego wykonaniem, ale odstąpienie od rozszerzenia pola operacyjnego skutkowałoby śmiercią chorego; 5) zabieg wykonywany jest u pełnoletniego pacjenta, który był nieprzytomny przed rozpoczęciem zabiegu. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,5. B. 2,3,5. C. 1,2,5. D. 3,4,5. E. 1,2,3. Zdrowie Publiczne

31 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 29 W przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swojego uczestnictwa w eksperymencie medycznym: 1) zgody na jej udział w eksperymencie badawczym udziela sąd opiekuńczy; 2) zgody na jej udział w eksperymencie leczniczym udziela jej małżonek lub inna osoba najbliższa; 3) zgody na jej udział w eksperymencie leczniczym udziela sąd opiekuńczy; 4) nie jest w ogóle dopuszczalny eksperyment badawczy; 5) decyzję podejmuje eksperymentator biorąc pod uwagę konieczność rozszerzenia wiedzy medycznej w danej dziedzinie. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,5. B. 2,5. C. 3,4. D. 2,4. E. 1,2. Zdrowie Publiczne

32 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 30 Sąd lekarski orzekający o odpowiedzialności zawodowej lekarza może orzec jako karę: 1) naganę; 2) przepadek przedmiotów służących do popełnienia deliktu zawodowego; 3) grzywnę wpłacaną na rzecz właściwej okręgowej izby lekarskiej; 4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3; 5) ograniczenie wolności na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,4. B. 2,3. C. 3,5. D. 2,5. E. 2,4. Zdrowie Publiczne

33 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 31 Do szpitala trafia 15-letni świadek Jehowy, lekarz stwierdza, że konieczne jest przetoczenie krwi, na co nie zgadzają się rodzice chłopca. On sam natomiast wyraża na to zgodę. Jak ma postąpić lekarz? A. w przypadku braku zgody rodziców lekarzowi nie wolno dokonać tego zabiegu, powinien zastosować inną metodę leczniczą. B. o ile chłopak ukończył lat 14, wystarczy jego zgoda, lekarz więc może działać tak, jak uważa, że jest to korzystne dla chłopca. C. w przypadku różnicy zdań między rodzicami a chłopcem, sprawę rozstrzygnąć powinien sąd opiekuńczy. D. jeśli zgadza się pacjent, lekarz powinien podać krew i zachować to w tajemnicy przed rodzicami. E. lekarz powinien poinformować rodziców za podpisem, że w przypadku zgonu chłopca będą odpowiadać za uniemożliwienie jego prawidłowego leczenia, natomiast nie może naruszyć ich woli. Zdrowie Publiczne

34 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 32 W porozumieniu z rodziną pacjenta w stanie terminalnym, lekarz postanowił nie informować go o faktycznym rokowaniu, ze względu na jego stan psychiczny. Pacjent domyślając się prawdy domaga się od lekarza wyjaśnienia i przedstawienia mu całej prawdy. Jak powinien postąpić lekarz? A. lekarz od początku popełnił błąd, nie informując pacjenta o faktycznym rozpoznaniu i rokowaniu. B. powinien upewnić pacjenta co do prawdziwości informacji, jaką dotychczas posiadał. C. powinien uzgodnić z rodziną pacjenta, jak w tym przypadku postąpić. D. wesprzeć się opinią drugiego lekarza wprowadzonego w sposób dotychczasowego informowania pacjenta. E. wobec stanowczego żądania pacjenta powinien mu przedstawić całą prawdę o rokowaniu i rozpoznaniu. Zdrowie Publiczne

35 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 33 Pacjent, u którego lekarz badaniem serologicznym rozpoznał kiłę, nie chce poddać się leczeniu. Po pewnym czasie do lekarza zgłasza siężona pacjenta, podejrzewająca, na co mąż jest chory i prosi lekarza o udzielenie prawdziwej informacji, bo boi się zakażenia. Jak powinien postąpić lekarz? A. udzielić prawdziwej odpowiedzi. B. porozumieć się z pacjentem co do treści informacji dla żony. C. zgodnie z zasadą tajemnicy zawodowej nie udzielaćżadnej informacji. D. zaproponować, żeby poddała się badaniu serologicznemu. E. wyjaśnić, że tylko mąż może upoważnić lekarza do ujawnienia tajemnic jego dotyczących. Zdrowie Publiczne

36 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 34 Chirurg prowadzi badania retrospektywne dotyczące wybranych metod operacyjnych. W tym celu wzywa pacjentów na badania i prócz wywiadu i badania przedmiotowego wykonuje odpowiedni zestaw badań laboratoryjnych i instrumentalnych, mających wskazać, która z wybranych metod postępowania przynosi lepsze odległe wyniki. Czy musi uzyskać zgodę komisji bioetycznej? A. nie, ponieważ badania te można zakwalifikować jako badania kontrolne. B. tak, o ile w składzie tych badań znajduje się takie, które niesie za sobą ryzyko wyższe od przeciętnego. C. nie, jeśli pacjenci wzywani wyrażą zgodę na badania. D. tak, wszystkie tematy związane z badaniami wykonywanymi wyłącznie dla celów naukowych muszą uzyskać pozytywną opinię komisji. E. nie, o ile dotyczy to badań właściwych dla jednostki chorobowej, która była przyczyną zabiegu operacyjnego. Zdrowie Publiczne

37 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Pytanie nr 35 Jeśli prokurator potwierdzi, że ciąża jest wynikiem gwałtu, polskie prawo dopuszcza jej przerwanie: A. do czasu uzyskania przez płód zdolności do życia poza organizmem matki. B. do 12 tygodnia ciąży. C. do 22 tygodnia ciąży. D. w ciągu 2 tygodni od orzeczenia prokuratora. E. prawo nie zezwala na przerwanie ciąży w takim przypadku. Zdrowie Publiczne

38 Pytanie nr 36 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta. Sprzeciw ten można wnieść do: A. wojewody, który jest organem założycielskim zakładu opieki zdrowotnej. B. komisji lekarskiej, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta w terminie 30 dni od dnia wydania opinii. C. ministra zdrowia. D. dyrektora zakładu opieki zdrowotnej. E. pacjent nie ma prawa do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

39 Pytanie nr 37 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz ma obowiązek: A. udzielać pomocy medycznej wyłącznie podczas wykonywania czynności służbowych. B. udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. C. udzielać pomoc każdemu, jeżeli nawet nie występuje zagrożenie dla jego zdrowia i życia. D. udzielać pomocy wówczas, gdy ustalono zasady odpłatności. E. nie ma regulacji etycznych ani prawnych w zakresie obowiązku udzielania pomocy lekarskiej.

40 Pytanie nr 38 Kodeks Etyki Lekarskiej oraz prawo medyczne pozwalają lekarzowi nie informować pacjenta o jego stanie zdrowia, gdy: A. prosi o to jego rodzina. B. pacjent wyraża takie życzenie. C. otrzymał polecenie od przełożonych. D. diagnoza jest niepomyślna. E. pacjent jest niepełnoletni.

41 Pytanie nr 39 Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej utożsamia ludzki embrion z człowiekiem? A. tak, ale z wyjątkiem zespołów Downa. B. nie utożsamia. C. utożsamia. D. przemilcza problem. E. pozostawia problem otwartym.

42 Pytanie nr 40 Na wykonanie zabiegu operacyjnego pełnoletni i nieubezwłasnowolniony pacjent musi wyrazić zgodę: 1) pisemną; 2) blankietową; 3) świadomą (poinformowaną); 4) konkludentną (dorozumianą); 5) przed wykonaniem planowanego zabiegu. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,5. B. 1,2,4. C. 1,2,3. D. 1,4,5. E. 2,4,5.


Pobierz ppt "Bądź LEP-iej przygotowany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google