Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Joanna Michalak Kierownik projektu"— Zapis prezentacji:

1 mgr Joanna Michalak Kierownik projektu
Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2 Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3 przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez
Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 01 października września 2013 Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

4 Cele projektu zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnych, nauczycieli i młodzieży szkolnej z obszarów leśnych w zakresie znaczenia różnorodności biologicznej i jej ochrony, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu uświadomienie atrakcyjności obszarów chronionych, promocja walorów przyrodniczych podniesienie jakości życia mieszkańców uświadomienie atrakcyjności kompleksów leśnych wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Główne zadanie projektu
wzrost poziomu zrozumienia i akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju wykształcenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego i jego ochrony Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6 Zasięg projektu LKP „Puszcze Szczecińskie” LKP „Bory Lubuskie”
LKP „Sudety Zachodnie” LKP „Lasy Warcińsko-Polanowskie” LKP „Puszcza Notecka” LKP „Lasy Rychtalskie” LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego” LKP „Puszcza Świętokrzyska” LKP „Lasy Birczańskie” LKP „Lasy Janowskie” LKP „Puszcza Kozienicka” LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” LKP „Bory Tucholskie” LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie” LKP „Lasy Mazurskie” LKP „Puszcza Białowieska” LKP „Lasy Warszawskie” Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

7 ETAPY PROJEKTU ETAP I – KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT Data: Miejsce: Restauracja Impresja, Włocławek Czas: Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

8 ETAPY PROJEKTU Konferencja Promująca Projekt
Cele: Rozpowszechnienie informacji na temat projektu, założeń strategicznych Promocja projektu, poinformowanie pracowników LKP i nadleśnictw o planowanych działaniach Zapoznanie uczestników z tematyką projektu Odbiorcy Dyrektorzy RDLP Pracownicy LKP związani z edukacją ekologiczna Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

9 ETAPY PROJEKTU Konferencja Promująca Projekt
Program konferencji promującej program Rejestracja uczestników Powitanie uczestników –MGR SŁAWOMIR SARNOWSKI, Prezes Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Przedstawienie projektu „Lasy dla zrównoważonego rozwoju” – MGR JOANNA MICHALAK, Kierownik projektu Zrównoważony rozwój a gospodarowanie w lasach państwowych - DR INŻ. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Przerwa kawowa LKP- co, jak i dlaczego? – DR INŻ. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu LKP- szansą realizacji edukacji ekologicznej – MGR INŻ. ANETA BROŻEK, Nadleśnictwo Łąck Obiad LKP- Lasy Gostynińsko-Włocławskie – historia, zasoby przyrodnicze – DR WIESŁAW CYZMAN, Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowanie świadomości ekologicznej na terenach LKP- rola organizacji pozarządowych – DR MARIA PALIŃSKA, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Omówienie zadań LKP w projekcie – przygotowanie programu edukacyjnego Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10 ETAPY PROJEKTU ETAP II - Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw Data: stycznia 2012r. Miejsce: „Agrofarma” Gołaszewo Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw
Cele Wypracowanie projektu edukacyjnego charakterystycznego dla każdego LKP, Budowanie zespołów ludzkich, partnerstw, Poprawa komunikacji miedzy różnymi grupami społecznymi Opracowanie projektu szkoleniowo-edukacyjnego dla każdego z Leśnych Kompleksów Promocyjnych Wykształcenie „leśnych” trenerów edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Wzmocnienie oddziaływania leśników na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa Współpraca leśników z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw
godzina I grupa II grupa III grupa DZIEN I Zakwaterowanie uczestników w Agrofarmie w Gołaszewie 19.00 Kolacja DZIEŃ II Śniadanie Powitanie uczestników, wprowadzenie do projektu „Lasy dla zrównoważonego rozwoju” Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie WCEE Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną Kawa Matryca logiczna projektu Matryca logiczna projektu - warsztat Matryca logiczna projektu-warsztat Obiad Opracowanie własnego projektu edukacji ekologicznej w oparciu o matrycę logiczna i zasoby przyrodnicze LKP -warsztat Podsumowanie pierwszego dnia zajęć DZIEŃ III Turystyka na obszarach chronionych – metody aktywnej edukacji ekologicznej Zajęcia terenowe – zwiedzanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko-Włocławskie (wycieczka autokarowa – wyjazd z ośrodka w Gołaszewie, przejazd do Łącka, Zielonych Szkół w Sendeniu, Smólniku i Goreniu, Obiad w Zielonej szkole w Goreniu) Podsumowanie szkolenia, Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

13 ETAPY PROJEKTU ETAP III - Szkolenie dla nauczycieli Terminy i miejsca:
I kwartał 2012, LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie II kwartał 2012, 4 LKP IV kwartał 2012, 5 LKP Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla nauczycieli
CELE: Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych LKP, Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej na terenie LKP, Opracowanie programów edukacyjnych, zajęć dopasowanych do różnych grup wiekowych, Wypracowanie aktywnych metod edukacyjnych przystosowanych do warunków środowiskowych danego LKP, Wdrażanie wypracowanych programów edukacyjnych wśród społeczności lokalnych ODBIORCY: nauczyciele przedszkolni, nauczania zintegrowanego, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele akademiccy Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla nauczycieli
Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16 ETAPY PROJEKTU ETAP IV - Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
Termin: rok szkolny 2012/2013 Miejsce: Leśne Kompleksy Promocyjne Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

17 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
CELE Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju Pomoc uczniom w zrozumieniu idei „rozwoju zrównoważonego” Poznanie działań człowiek, które doprowadzają do pojawienia się zagrożeń w środowisku Poznanie zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych Poznanie zależności między organizmami w poszczególnych ekosystemach Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej obowiązującej w LKP Poznanie systemu ochrony przyrody Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

18 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 8h Rola lasów (historia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Woda – środowisko życia roślin i zwierząt oraz zasób użytkowy człowieka, Kto kogo zjada w lesie? – budujemy łańcuchy pokarmowe, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Warsztaty dla dzieci z przedszkoli 8h Co to jest las? (rodzaje lasów), Kto mieszka w lesie? (zwierzęta leśne), Jakie drzewa spotkamy w lesie? (zajęcia terenowe), Zasady zachowania w lesie (regulamin przedszkolaka), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

19 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej
Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 8h Od źródeł energii do jej wykorzystania (energia – skąd pochodzi i do czego jest potrzebna, elementy oszczędzające energię w domach, biomasa), Gdzie budować? – zrównoważone osiedla i społeczności, Rośliny zielne – domowa apteczka (zajęcia terenowe), Turystyka leśna – szansa czy zagrożenie dla lasów?, Tropy i ślady zwierząt (zajęcia terenowe), Warsztaty dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 8h Po co nam zrównoważony rozwój?, Ekorozwój – gra dydaktyczna, Historia i współczesność – człowiek i lasy na przestrzeni dziejów, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

20 ETAPY PROJEKTU ETAP V - Konferencja podsumowująca projekt
Termin: III kwartał 2013r. Miejsce: Włocławek Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt
Podsumowanie działań prowadzonych w czasie projektu Prezentacja opracowanych projektów edukacyjnych przez LKP Prezentacja wypracowanych przez nauczycieli UCZESTNICY pracownicy LKP i nadleśnictw, nauczyciele Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt
DZIEŃ I Rejestracja uczestników Powitanie uczestników Podsumowanie projektu „Lasy dla zrównoważonego rozwoju” - podsumowanie założonych celów i zadań Zrównoważony rozwój w gospodarce leśnej Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Obiad Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- realizatorzy lokalni Rozwój turystyki na obszarach leśnych Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- realizatorzy lokalni Panel dyskusyjny – Kierownik projektu Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – Kierownik projektu 20.00 Kolacja Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

23 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt
DZIEŃ II Śniadanie Przedstawienie organizacji drugiego dnia konferencji Znaczenie lasów: ekologiczne, produkcyjne i społeczne Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Edukacja leśna Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Obiad Rola projektów społecznych w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa Podsumowanie konferencji, wręczenie tablic „Leśny Kompleks Promocyjny dla zrównoważonego rozwoju” Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

24 PROMOCJA PROJEKTU Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

25 PROMOCJA PROJEKTU www.wcee.org.pl
Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

26 Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Biuro Projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4, Włocławek Kierownik projektu: Joanna Michalak, tel. 54  ; fax. 54  ; kom. 603 622 266,


Pobierz ppt "mgr Joanna Michalak Kierownik projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google