Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Termiczne i nietermiczne źródła światła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Termiczne i nietermiczne źródła światła"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Termiczne i nietermiczne źródła światła

2 1. Energia – zdolność do wykonywania pracy.
2. Zgodnie z zasadą energii – nie może ona zniknąć, ani być wytworzona, tylko może zmienić swoją formę.

3 1000MW – 2,5mln ton węgla 1000MW – 30 ton paliwa jądrowego

4 3. Termiczne źródła światła.
a) Słońce (gwiazdy) – energia pochodzi z zmian prędkości cząsteczek, które są wyhamowywane. Następuje emisja energii w postaci promieniowania. b) Ogień – energia pochodzi z ciągłych zmian energii drgających cząsteczek . 9:40 c) Żarówki – energia pochodzi z oddziaływania swobodnych elektronów z siecią krystaliczną.

5

6 4. Źródła termiczne – świecą na skutek ogrzania ciała do odpowiednio wysokiej temperatury. Emitują promieniowanie o widmie ciągłym. (Rys 1.8/21) 5. Źródła nietermiczne – świecą na skutek emisji energii przez elektrony przy przechodzeniu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. (Rys 1.10/22) Widmo takiego światła jest liniowe.

7 6. Przykłady nietermicznych źródeł światła.
a) Świetlówki – w szklanej rurce znajdują się opary rtęci. Płynący prąd powoduje wzbudzenie atomów, a te wracając do stanu początkowego wysyłając promieniowanie UV, które pada luminofor i pobudza go do emisji światła widzialnego. b) Diody LED – zbudowane z półprzewodników. Płynący prąd pobudza elektrony, a te wracając do stanu podstawowego emitują promieniowanie. Barwa światła zależy od rodzaju półprzewodnika użytego do budowy diody. 7. Zasada działania lasera.

8 Zadanie domowe: Wykonaj notatkę na podstawie prezentacji. Porównaj wydajność zwykłych żarówek, świetlówek i diod LED. Wykonaj doświadczenie 2 strona 23. Opisz co zauważyłeś. Opisz w kilku zdaniach zasadę działania lasera. Podaj pięć zastosowań lasera. Wykorzystaj materiał z strony internetowej:


Pobierz ppt "Temat: Termiczne i nietermiczne źródła światła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google