Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody wyboru zawodu Cele zajęć:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody wyboru zawodu Cele zajęć:"— Zapis prezentacji:

1 Metody wyboru zawodu Cele zajęć:
Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami doradztwa zawodowego. Omówienie metod wyboru zawodu. Omówienie czynników trafnego wyboru zawodu. Przedstawienie zawodów zanikających, deficytowych na przykładzie kilku wybranych. Zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji.

2 Podstawowe pojęcia Orientacja zawodowa. Poradnictwo zawodowe.
Doradztwo zawodowe. Zawód.

3 Orientacja zawodowa Jest to długofalowy proces obejmujący całokształt zabiegów wychowawczych, mających pomóc młodzieży w samodzielnym, właściwym i uzasadnionym wyborze zawodu i kierunku kształcenia.

4 Poradnictwo zawodowe Jest to działalność dotycząca udzielania porad w zakresie wyboru zawodu, przygotowania zawodowego, doboru miejsca i stanowiska pracy, doskonalenia zawodowego, zmiany kwalifikacji. Różnica między orientacją zawodową i poradnictwem polega na tym, że inicjatywa uczestniczenia w poradzie powinna wyjść od osoby zainteresowanej.

5 Doradztwo zawodowe Jest to pomoc polegająca na udzielaniu porady zawodowej na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy.

6 Zawód – jest to układ czynności:
Wyodrębnionych na skutek społecznego podziału pracy; Powtarzanych systematycznie; Wymagających specjalnego przygotowania; Określających pozycję społeczną pracownika; Będących źródłem dochodów.

7 Metody wyboru zawodu Metody intuicyjne: Metody systematyczne.
„Technika wideo” „Spieniężanie hobby” Metody systematyczne.

8 Metody systematyczne uwzględniają:
Indywidualne potrzeby i predyspozycje: Cechy osobowości i temperamentu; Poziom zdolności umysłowych; Obszary zainteresowań; System motywacyjny danej osoby. B. Aktualną sytuację na rynku pracy, dostępne możliwości.

9 Czynniki trafnego wyboru zawodu
I. Poznaj siebie II. Poznaj zawody III. Poznaj ścieżki edukacji

10 I. Poznaj siebie Zainteresowania; Uzdolnienia; Temperament;
Umiejętności; Osobowość; Stan zdrowia; Wiedza szkolna.

11 II. Poznaj zawody Informacje o zawodach; Środowisko pracy;
Zadania i czynności; Narzędzia pracy; Stanowisko pracy; Możliwości zatrudnienia; Zarobki.

12 Zawody zanikające Szewstwo i krawiectwo naprawkowe;
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego; Tapicerstwo; Kaflarstwo; Zduństwo; Witrażownictwo; Usługi zegarmistrzowskie.

13 Zawody rzadkie Aktuariusz.
Jest to zawód rzadki, ale i nie zanikający, lecz poszukiwany. Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, to zawody deficytowe.

14 Zawody przyszłości Specjalista interaktywnej obsługi klienta (Bankowość), Pośrednik internetowy (Technologie informacyjne), Inżynier kliniczny (Ochrona zdrowia), Specjalista ds. kultury firmy (Kultura, środki masowego przekazu), Specjalista klonowania (Biotechnologia), Teletutor (Edukacja).

15 III. Poznaj ścieżki edukacji
System szkolny; Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych; Możliwości przekwalifikowania; Możliwości podnoszenia kwalifikacji.

16 Prognozy na przyszłość
Młodzi ludzie będą częściej zmieniać pracę niż ich rodzice. Pracodawcy będą szukać ludzi wszechstronnie wykształconych Sam dyplom może nie wystarczyć. Ważne będą dodatkowe kursy, uprawnienia, specjalizacje, praktyczna znajomość języków obcych i obsługi programów komputerowych, umiejętność szybkiego przekwalifikowywania się zawodowego i adaptacji do nowych warunków pracy.

17 Doradcy zawodowi udzielają Indywidualnych porad:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży Łódź, al. Wyszyńskiego 86, tel , 2. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP) Łódź, ul. Kopcińskiego 29, tel , wew. 101, 104

18 Alicja w krainie czarów - fragment
-Czy nie mógłby Pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? -To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś dojść – odparł Kot-Dziwak. Właściwie wszystko mi jedno. W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz. Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alicja w formie wyjaśnienia. Ach, skoro tak – na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dostatecznie długo. (Lewis Carroll)


Pobierz ppt "Metody wyboru zawodu Cele zajęć:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google