Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 01-022 Warszawa ul. Bellottiego 3B tel. 022/636 72 00 fax. 022/636 72 00

3 Elżbieta Kryńska REGIONALNY RYNEK PRACY I JEGO UWARUNKOWANIA

4 Województwo łódzkie powierzchnia 18219 km 2 (5,8% powierzchni kraju) 24 powiaty (3 grodzkie i 21 ziemskich) oraz 177 gmin (18 miejskich, 24 miejsko–wiejskich i 135 wiejskich) ludność 2577,5 tys. (2005) (6,8% ludności kraju) Galeria zdjęć z terenu województwa łódzkiego. Kliknij na wybrany obszar aby je zobaczyć:

5

6

7 Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 i więcej lat w Polsce i w województwie łódzkim (stan w IV kwartale)

8 Pracujący w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2002-2005 (w tys., stan w IV kwartale ) 2002200320042005 Zmiana 2005/2002 w % Polska137221371814058143904,64 Łódzkie10951104113911060,99

9 Struktura pracujących według trzech sektorów gospodarki w województwie łódzkim w 2002 r. i 2004 r.

10 Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie łódzkim w latach (stan w IV kwartale)

11 Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i w województwie łódzkim (stan 31.12.)

12 Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkich miastach w Polsce (stan 31.12.) Miasto 200020012002200320042005 Poznań3,46,37,1 7,06,1 Warszawa3,35,86,36,16,55,6 Kraków6,38,58,4 7,56,9 Wrocław7,210,812,212,912,411,0 Łódź 15,817,818,8 19,218,216,4

13 Z punktu widzenia wysokości stopy bezrobocia daje się wyodrębnić w województwie łódzkim cztery grupy powiatów (2005): I. powiaty o bardzo wysokiej, utrwalonej stopie bezrobocia: zgierski 25,4%), kutnowski (23,2%) i tomaszowski (23%). II. powiaty o wysokiej stopie bezrobocia: radomszczański (21,9%), opoczyński (21,8%), zduńskowolski (20,4%), łódzki wschodni (20,1%). III. powiaty stosunkowo niskim poziomie bezrobocia: skierniewicki (11,3%), wieluński (12,7%), łowicki (13,2%), rawski (13,2%) i wieruszowski (13,4%) oraz miasto Skierniewice (12%). IV. pozostałe powiaty, w których stopa bezrobocia mieści się w przedziale 15-20%.

14 Liczba bezrobotnych w województwie łódzkim

15 Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie łódzkim Wyszczególnienie1999200020012002200320042005 Zmiana 2005/ 1999 w pp. Zarejestrowani bezrobotni100 x w tym: kobiety52,752,350,549,549,4 50,3-2,3 zamieszkali na wsi35,434,133,933,133,0 33,4-2,0 niepełnosprawni2,02,22,52,93,54,14,52,6 z prawem do zasiłku25,521,2 17,216,814,512,3-13,1 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 7,88,69,78,68,47,44,7-3,2

16 Napływy i odpływy z bezrobocia w województwie łódzkim w latach 1999-2005

17 Wolne miejsca pracy zgłoszone w ciągu roku i wolne miejsca pracy w końcu roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim

18 Struktura ofert pracy ukazujących się w łódzkiej prasie lokalnej według wielkich grup zawodów (2006) Nazwa kodu Marzeckwiecieńmaj Od marca do maja Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 5,74,85,2 Specjaliści 16,815,614,915,7 Technicy i inny średni personel 20,018,714,917,5 Pracownicy biurowi 3,73,23,83,6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13,714,614,314,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,71,2 1,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 25,729,029,928,5 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 7,96,87,17,2 Pracownicy przy pracach prostych 5,96,18,57,1

19 Ranking grup zawodów w ramach ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy województwa łódzkiego (2005) Nazwa grupy zawodów Odsetek zgłoszonyc h ofert Gospodarze budynków 9,0786 Sprzedawcy i demonstratorzy 8,1675 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 8,018 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 6,9619 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 6,8462 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 4,2228 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 3,1362 Magazynierzy i pokrewni 2,543 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 2,2778 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1,9418 Murarze i pokrewni 1,8759 Kierowcy samochodów ciężarowych 1,5962 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 1,5174

20 Ranking bezrobotnych reprezentujących określone grupy zawodowe według udziału w liczbie bezrobotnych posiadających zawód (2005) Nazwa grupy zawodów Udział wśród bezrobotnych ogółem % Sprzedawcy i demonstratorzy 8,1842 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 4,9067 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 4,7799 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 2,9077 Pracownicy ds. finansowych i handlowych - niesklasyfikowani 2,7352 Ślusarze i pokrewni 2,7197 Mechanicy pojazdów samochodowych* 2,5782 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 2,3921 Technicy mechanicy 2,2914 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń* 2,2574

21 Wniosek o pokrywaniu się grup zawodów pojawiających się najczęściej wśród bezrobotnych i w zbiorze wolnych miejsc pracy. Dotyczy to np. takich grup zawodów, jak: (1)sprzedawcy i demonstratorzy: 1. miejsce w rankingu bezrobotnych (zawód taki ma 8,2% bezrobotnych) i 2. miejsce w rankingu wolnych miejsc pracy (również 8,2% ofert pracy kierowanych jest do kandydatów mających ten zawód); (2) szwaczki, hafciarki i pokrewni: 2. miejsce w rankingu bezrobotnych (4,9%) i 5. miejsce w rankingu ofert pracy (6,8%); (3) robotnicy przy pracach prostych w przemyśle: 3. miejsce w rankingu bezrobotnych według zawodów (4,8%) i 6. miejsce w rankingu ofert pracy według zawodów (4,2%).

22 UWARUNKOWANIA PODAŻOWE

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 UWARUNKOWANIA POPYTOWE

34

35

36

37

38

39

40

41

42 WNIOSKI – rynek pracy stan obecny Sytuacja na rynku pracy województwa łódzkiego charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem zatrudnienia i wysokim poziomem bezrobocia. Symptomy poprawy: od 2002 r. minimalnie i z wahaniami, ale jednak wzrasta wskaźnik zatrudnienia, a od 2004 r. zmniejsza się stopa bezrobocia. Zespół działań podejmowanych dotychczas dla przezwyciężenia bezrobocia w regionie nie zmniejszył nierównowagi na rynku pracy w skali, której oczekiwaliby mieszkańcy.

43 WNIOSKI - gospodarka Województwo łódzkie nie osiągnęło jeszcze poziomu rozwoju gospodarczego adekwatnego do potencjalnych możliwości i rzeczywistych oczekiwań jego mieszkańców. Występują wyraźne symptomy poprawy koniunktury gospodarczej w regionie. Gospodarka regionu wymaga dalszych działań na rzecz dywersyfikacji jej struktury, a przede wszystkim modernizacji i wprowadzenie na szerszą skalę dziedzin – nośników postępu technicznego.

44 WNIOSKI – zasoby pracy systematycznie zmniejsza się liczba ludności województwa łódzkiego ludność województwa, a zwłaszcza zbiorowość potencjalnych zasobów pracy (ludność w wieku produkcyjnym) jest przeciętnie starsza niż w całej Polsce. starzenie się ludności województwa łódzkiego będzie postępowało w przyszłości, regionowi łódzkiemu zagraża znaczne obniżenie się liczby mieszkańców na skutek ujemnego przyrostu naturalnego i takiegoż salda migracji stałych.

45 WNIOSKI – przyszłość rynku pracy W perspektywie najbliższych 10 lat najprawdopodobniej będzie miał miejsce korzystny rozwój sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim: –powolny, ale systematyczny wzrost popytu na pracę (liczby pracujących i wolnych miejsc pracy); –wzrost zdolności regionalnych zasobów pracy do zatrudnienia; –spadek bezrobocia – powolny do 2010 r., oraz szybki po 2010 r. aż do wystąpienia stanu deficytu siły roboczej.

46 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google