Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 01-022 Warszawa ul. Bellottiego 3B tel. 022/636 72 00 fax. 022/636 72 00

3 Wybrane wyniki badania pracodawców i pracujących

4 Założenia metodologiczne: Liczebności prób badawczych: 1500 firm 3000 pracowników Metody doboru badanych jednostek: firmy – losowo z bazy REGON, w oparciu o wielkość i lokalizację pracownicy – w badanych firmach, dobór przypadkowy Techniki badawcze: obydwa badania zrealizowano techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Narzędziami były kwestionariusze wywiadów opracowane na potrzeby projektu.

5 Aktywność szkoleniowa firm i pracowników AKTYWNOŚĆ DOTYCHCZASOWA

6 Aktywność szkoleniowa przedsiębiorstw (24 miesiące poprzedzające badanie)

7 Rodzaje odbywanych szkoleń

8 Rodzaje odbywanych szkoleń – ze względu na wielkość firmy

9 TEMATYKA SZKOLENIAOGÓŁEM1 - 4950 - 249 250 i więcej BHP 59,058,270,880,3 praktyczne wykonywanie zawodu 32,432,529,730,8 finanse, księgowość 18,115,656,873,0 techniki sprzedaży, obsługa klienta 16,917,211,117,3 szkolenia komputerowe programy specjalistyczne 10,58,740,442,4 dostosowanie do norm unijnych 9,58,623,730,7 rozwój osobisty 6,56,46,811,9 nowe produkty i ich zastosowanie 6,36,43,17,7 Zakresy najczęściej odbywanych szkoleń zewnętrznych

10 TEMATYKA SZKOLENIAOGÓŁEM1 - 4950 - 249 250 i więcej BHP73,974,072,374,4 praktyczne wykonywanie zawodu27,227,424,726,6 techniki sprzedaży, obsługa klienta13,113,49,22,8 obsługa urządzeń biurowych11,411,76,65,4 szkolenia komputerowe programy specjalistyczne 9,38,914,818,1 szkolenia komputerowe podstawowe (Windows, Office) 6,25,911,014,7 technologie produkcji5,86,02,83,7 Zakresy najczęściej odbywanych szkoleń wewnętrznych

11 Aktywność pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji (Czy Pan/i osobiście podejmował/a jakieś działania w celu podniesienia własnych kwalifikacji, umiejętności? Chodzi nam o działania podejmowane na własną rękę, z własnej inicjatywy – w ciągu ostatnich 24 miesięcy)

12

13

14 Formy kształcenia i dokształcania podejmowanego z własnej inicjatywy przez osoby pracujące

15 Zakres kursu/szkolenia:Ogółem Płeć kobiety mężczyźn i praktyczne wykonywanie zawodu 28,230,122,5 języki obce 27,029,220,4 inne 23,2 szkolenia komputerowe - programy specjalistyczne 18,217,121,8 finanse, księgowość 13,415,76,3 szkolenia komputerowe podstawowe: Windows, Office 12,713,410,6 BHP 11,010,712,0 rozwój osobisty (np. autoprezentacja, kreatywne myślenie) 9,810,96,3 dostosowanie do norm unijnych 7,26,88,5 techniki sprzedaży, obsługa klienta 4,54,34,9 zarządzanie zasobami ludzkimi 4,15,01,4 Poziom uczestnictwa pracujących w kursach i szkoleniach podejmowanych "na własną rękę" oraz zakresy tematyczne

16 Źródła finansowania uczestnictwa w wybranych szkoleniach podejmowanych "na własną rękę"

17 Powody braku aktywności w zakresie podnoszenia kwalifikacji z własnej inicjatywy (n=1990)

18 robotnik niewykwalifikowany robotnik wykwalifikowany technik pracownik administracyjno - biurowy specjalista z wyższym wykształceniem kierownik jednostki wewnętrznej lub przedsiębiorstwa brak funduszy50,740,740,934,727,722,2 brak wolnego czasu20,431,729,525,328,642,9 pracodawca zapewnia mi udział w szkoleniach5,316,918,827,738,225,4 nie zastanawiałem/am się nad możliwością dokształcania32,922,514,813,06,715,9 posiadam wystarczające kwalifikacje7,910,922,214,921,427,0 brak odpowiedniej oferty1,33,4 3,26,34,8 inne1,30,82,40,83,2

19 Aktywność szkoleniowa firm oraz pracowników ZAMIERZENIA

20 Plany pracodawców w zakresie szkolenia wewnętrznego i zewnętrznego pracowników na najbliższe 24 miesiące - w zależności od wielkości firmy Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy ze szkoleń i kursów korzystało 65,5% firm

21 Deklaracje dotyczące planów związanych z dokształcaniem pracowników z własnej inicjatywy - na przestrzeni najbliższych 24 miesięcy (n=3000) Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy nie dokształcało się z własnej inicjatywy 66,3% pracowników

22 Zawody i specjalności deficytowe - na podstawie deklaracji pracodawców

23 ZAWODY I SPECJALNOŚCI (GRUPY WIELKIE):OGÓŁEM1 - 4950 - 249 250 i więcej pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy20,921,117,315,7 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy13,614,13,7 robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń13,012,716,327,7 kierowcy i operatorzy pojazdów10,310,55,75,4 pracownicy usług osobistych i ochrony10,110,44,72,0 średni personel techniczny8,78,88,26,5 pracownicy pozostałych specjalności8,58,314,37,6 górnicy i robotnicy budowlani5,6 5,48,4 pozostali specjaliści5,44,914,028,7 specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia4,64,26,931,0 średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony3,73,66,14,8 pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach3,03,11,7 specjaliści szkolnictwa2,92,612,8 specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych2,52,44,714,2 pracownicy obsługi biurowej2,32,15,91,3 operatorzy i monterzy maszyn1,0 2,21,8 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni0,9 1,2 robotnicy pomoc. w górnictwie, przemyśle, budown. i transporcie0,7 2,4 ogrodnicy (zawód szkolny: ogrodnik)0,7 kierownicy dużych i średnich organizacji0,5 2,01,8 kierownicy małych przedsiębiorstw0,4 2,2 robotnicy zaw. precyz., ceramicy, wytw. wyrobów galanteryjnych0,30,22,7 pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów0,1 operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych0,1 3,21,5

24 Przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników

25 Preferowane sposoby poszukiwania pracowników

26 Mobilność pracowników - wybrane aspekty

27 Deklaratywna skłonność do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania (Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a podjąć pracę w innej miejscowości niż ta, w której obecnie Pan/i mieszka?)

28 Deklaratywna skłonność do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania - zróżnicowanie ze względu na obecne zamieszkanie (Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a podjąć pracę w innej miejscowości niż ta, w której obecnie Pan/i mieszka?)

29 Motywy skłaniające do zmiany miejsca zatrudnienia (n=3000) Motywy wskazane przez co najmniej 4% badanych

30 Satysfakcjonująca płaca (średnia arytmetyczna z uzyskanych deklaracji): 2 513 2 513 PLN netto/miesiąc pracy W tym: robotnik niewykwalifikowany1 746 PLN robotnik wykwalifikowany2 079 PLN technik2 300 PLN pracownik administracyjno – biurowy2 558 PLN specjalista z wyższym wykształceniem2 995 PLN kierownik jedn. wewnętrznej lub przedsiębiorstwa3 906 PLN

31 Przedział wynagrodzenia skłaniający do zmiany miejsca zatrudnienia na znajdujące się poza miejscem zamieszkania (n=1594) 53,2% respondentów wymieniło kwotę nie większą niż 2 000 PLN

32 Deklaratywna skłonność pracujących do podjęcia zarobkowego wyjazdu zagranicznego

33 Deklaratywna skłonność pracujących do podjęcia zarobkowego wyjazdu zagranicznego - wg stanowiska

34 Motywy skłaniające do podjęcia zarobkowego wyjazdu zagranicznego (w%, n=757)

35 Preferowany czas trwania zarobkowego wyjazdu zagranicznego (w%, n=757)

36 Dziękuję Państwu za uwagę Przemysław Dębowski ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku www.asm-poland.com.pl ul. Grunwaldzka 5 99-301 Kutno tel. (0 24) 355-77-00


Pobierz ppt "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google