Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEP w roku 90-lecia Konferencja prasowa nr 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEP w roku 90-lecia Konferencja prasowa nr 3"— Zapis prezentacji:

1 SEP w roku 90-lecia Konferencja prasowa nr 3
ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ 14 sierpnia – Dzień Energetyka

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
                                                                                                                     

3 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Konferencja prasowa nr 3 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Centrum Prasowe PAP Warszawa, 14 sierpnia 2009 r.

4 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wstęp: Powszechność i dostępność energii jest czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Źródła energetyczne zmieniają swój charakter. Po epoce drewna, po wyczerpaniu większości tego surowca, źródłem energii stał się węgiel, jednak jego znaczenie z przyczyn ekologicznych ulega stałemu ograniczeniu. Obecnie podstawowymi surowcami do uzyskiwania energii są ropa naftowa i gaz, a także energia jądrowa. Stopniowo rośnie znaczenie tzw. źródeł odnawialnych: energii wiatru, słońca i bioenergii.

5 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Zakres działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zgodnie ze statutem, obejmuje szeroko rozumianą elektrykę, w tym elektroenergetykę. Swoje cele SEP realizuje przede wszystkim przez formułowanie wniosków, postulatów dotyczących elektryki, publiczne wyrażanie opinii oraz organizowanie kongresów, konferencji itp.

6 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Stowarzyszenie wydaje opinie dot. projektów rządowych z zakresu elektryki, m.in.: Zgłosiło uwagi do projektu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we wrześniu 2007 r., Zaopiniowało opracowanie Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki: „Polityka energetyczna Polski – Strategia do 2030 roku'' oraz „Tezy do dyskusji nad Polityką energetyczną Polski do roku 2030” ( ), Zaopiniowało nowelizację „Planu Informatyzacji Państwa” ( ).

7 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ SEP organizuje liczne imprezy naukowo-techniczne poświęcone sprawom rozwoju elektroenergetyki w Polsce, w tym także pozyskiwanej z rozszczepienia atomu. Stowarzyszenie zorganizowało m.in.: Seminarium „Energetyka jądrowa dla Polski”, Warszawa, , EPS 2003, Międzynarodową Konferencję „Strategia Elektroenergetyki w XXI wieku” (‘Electric Power Supply Strategy in the 21st Century’), Warszawa, , NPPP 2006, Międzynarodową Konferencję „Elektrownie Jądrowe dla Polski” (‘Nuclear Power Plants for Poland’), Warszawa, , Konferencję „Energetyka atomowa w Polsce”, Warszawa,

8 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ SEP organizuje cykl konferencji towarzyszących targom energetyki ENEX w Kielcach pod wspólnym tytułem REJ – Renesans Energetyki Jądrowej: „Odnawialne źródła energii – stan aktualny i perspektywy rozwoju” , , „Energetyka jądrowa dla Polski”, , „Renesans Energetyki Jądrowej” , , „Ekologiczne aspekty eksploatacji elektrowni jądrowej" , „Dlaczego energetyka jądrowa?”,

9 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Działalność na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce wspomaga: SEREN POLSKA Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej, którego współzałożycielem jest SEP. Wśród celów statutowych SEREN POLSKA znajdujemy: pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energetyce i jej wpływie na człowieka i środowisko, informowanie o zaletach energii jądrowej szczególnie ze względu na bezpieczeństwo ludności, ochronę środowiska i korzyści z jej wykorzystania, integrowanie osób, które popierają użytkowanie energii jądrowej w celach pokojowych.

10 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Tematy przewodnie dzisiejszej konferencji: Koszt 1 MWh z atomu, Ekologia a energetyka jądrowa, Energetyka jądrowa dla Polski. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania referatów, które rozszerzą i uporządkują wiedzę o energetyce jądrowej oraz usuną panujące jeszcze nieprawdziwe osądy. Pragnę podkreślić, że nasze Stowarzyszenie w żaden sposób nie umniejsza roli innych źródeł energii, które w najbliższych dziesięcioleciach będą wzajemnie się uzupełniać.

11 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Podsumowując dzisiejszą konferencję można przedstawić pewne wnioski, zbieżne z uchwałą konferencji „Ekologiczne aspekty eksploatacji elektrowni jądrowej” podjętą 4 marca 2008 r. w Kielcach:

12 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski: W obecnej sytuacji energetycznej kraju (w tym perspektywa silnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w najbliższych latach) celem uniknięcia w bliskiej przyszłości szkodliwych dla kraju ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, należy NIEZWŁOCZNIE przystąpić do wdrażania w kraju programu rozwoju elektrowni jądrowych, tak aby zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” możliwe było uruchomienie pierszej elektrowni jądrowej w roku 2021,

13 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: W pokryciu wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną, energetykę węglową, wobec znanych ograniczeń jej rozwoju, musi wesprzeć energetyka jądrowa. Przewidywany rozwój energetyki odnawialnej nie będzie w stanie sprostać tym wyzwaniom ,

14 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: Elektrownie jądrowe wśród dużych źródeł energii elektrycznej są obok hydroelektrowni najbardziej przyjazne środowisku, gdyż pozwalają ochronić środowisko przed emisją szkodliwych dla zdrowia i środowisko zanieczyszczeń w postaci tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów, metali ciężkich itd. Jednocześnie brak emisji CO2 ułatwia wypełnienie zobowiązań Protokółów z Kioto i Traktatu Akcesyjnego,

15 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: W wyniku wzrostu cen paliw konwencjonalnych, elektrownie jądrowe będą w warunkach polskich najtańszym źródłem energii elektrycznej. Już w najbliższej przyszłości należy się spodziewać wprowadzenia płatnych zezwoleń na emisję CO2 co w istotny sposób zwiększy jeszcze koszt produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych i zwiększy konkurencyjność energetyki jądrowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać dalszego wzrostu konkurencyjności energetyki jądrowej (gdy do obliczeń porównawczych będzie wliczać się tzw. koszty zewnętrzne),

16 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: Reaktory wodne pracujące na świecie z powodzeniem od 50 lat, zebrały ogromne doświadczenia eksploatacyjne i jak wykazało doświadczenie należą do jednych z najbezpieczniejszych urządzeń technicznych używanych przez człowieka,

17 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: Elektrownie jądrowe, które w porównaniu z innymi opcjami energetycznymi charakteryzuje najwyższy stopień bezpieczeństwa energetycznego, zapewniają niezakłóconą produkcję energii elektrycznej w różnych sytuacjach. Gwarancją tego jest łatwość pozyskania paliwa jądrowego (otwarty rynek surowców uranowych, największe zasoby surowców w stabilnych politycznie krajach o gospodarce rynkowej, jak Kanada czy też Australia) oraz łatwość tworzenia wieloletnich zapasów paliwa w elektrowniach,

18 ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ENERGETYKA JĄDROWA TAŃSZA NIŻ MYŚLISZ Wnioski cd.: Pilnie potrzebne jest podjęcie strategicznej decyzji prze władze kraju o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”.

19 Elementem spinającym Historię i Teraźniejszość z Przyszłością są obchody jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jubileusz został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Komitet honorowy 90-lecia tworzą prezydenci miast, w których przed 90 laty powstawało Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zasadniczym elementem tego Jubileuszu będzie Kongres Elektryki Polskiej

20 Główne cele Kongresu Elektryki Polskiej:
Hasło Kongresu  Elektryka polska – tradycja, teraźniejszość i przyszłość Główne cele Kongresu Elektryki Polskiej: określenie diagnozy stanu polskiej elektryki na początku XXI wieku, w 90 roku istnienia SEP, określenie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla życia i rozwoju społeczeństwa jako całości, a także poszczególnych obywateli, gałęzi nauki i gospodarki, uczczenie pamięci poprzedników, elektryków, którzy przyczynili się do rozwoju tej dziedziny techniki w Polsce i na świecie.

21 Kongresowi towarzyszyć będzie Wystawa:
Obrady Kongresu obejmą siedem bloków tematycznych: elektroenergetykę, elektrotechnikę, elektronikę i automatykę, telekomunikację, informatykę, historię elektryki, panele i spotkania dyskusyjne. Kongresowi towarzyszyć będzie Wystawa: „Wyzwania inwestycyjne dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego w Polsce”

22 Dziękujemy Państwu za uwagę.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: Dziękujemy Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "SEP w roku 90-lecia Konferencja prasowa nr 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google