Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej."— Zapis prezentacji:

1

2 „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy” J. Korczak  

3 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

4 Dziecko urodzone w 2005 roku od 1 września 2011 r.
ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub

5 Wszystkie dzieci sześcioletnie
1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie ( oraz siedmioletnie) obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

6 „PIĄTKA” WITA SZEŚCIOLATKI

7 „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
Znacząca część możliwości intelektualnych kształtuje się w pierwszych latach życia. Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u dzieci najmłodszych.

8 Dzieci 6-letnie są intelektualnie dojrzałe do nauki w szkole
Dzieci 6-letnie są intelektualnie dojrzałe do nauki w szkole. Dzisiejsza „zerówka”, choć obowiązkowa, nie sprzyja wyrównywaniu szans. Nauczanie 6-latków może być zorganizowane tak, by dzieci mogły się lepiej rozwijać.

9 Nasza szkoła gwarantuje :
rozwijanie umiejętności wyposażanie w wiedzę rozbudzanie zainteresowań indywidualizację, zwiększanie szans edukacyjnych dobrą opiekę wsparcie wychowawcze pomoc pedagogiczną pomoc logopedyczną

10 Dobra opieka dla najmłodszych
Skierowanie sześciolatków z obowiązkowych zerówek do klas pierwszych będzie połączone z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi.

11 Zapewniamy dziecku wychowanie, zabawę i uczenie się w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

12 tematyczne kąciki zabaw biblioteczkę
Wyposażenie sal: telewizor komputer zabawki dydaktyczne tematyczne kąciki zabaw biblioteczkę każde dziecko ma własną zamykaną szafkę, w której będzie mogło zostawić część pomocy szkolnych

13 Sale lekcyjne dostosowane są ,podobnie jak w przedszkolu, do potrzeb dziecka sześcioletniego.

14 Meble mają odpowiednio dobraną wysokość.
Ławki są zgodne z obowiązującymi normami, z możliwością regulacji wysokości (w zależności od wzrostu dziecka). Krzesła są odpowiednio profilowane, bez ostrych krawędzi. Na podłodze w części rekreacyjnej , przeznaczonej na zabawę, tak jak w przedszkolu jest dywan. Na ścianach są przyjazne dekoracje edukacyjne

15 Kolejnym istotnym punktem jest świetlica szkolna, skupiająca dzieci w podobnym wieku. Każde dziecko ma zapewnioną bezpłatną opiekę po lekcjach . Jest to miejsce, gdzie dziecko może miło i pożytecznie spędzić czas.

16 Świetlica czynna jest codziennie od godziny 6.30 do 16.30.

17 W szkole funkcjonuje stołówka
Dzięki temu każde dziecko może korzystać z możliwości zjedzenia obiadu w szkole. Dzieci młodsze spożywają posiłki na oddzielnej przerwie pod nadzorem nauczyciela.

18 Zajęcia dla klas młodszych odbywają się w salach na parterze.
Korytarz jest przeznaczony tylko dla klas I – III Nauczyciele dbają o kolorowy i przyjazny dla dziecka wystrój korytarzy. Ma oddzielne wejście Na przerwach o bezpieczeństwo uczniów dba nauczyciel pełniący dyżur.

19 Drzwi do sali lekcyjnej są wyposażone w okienko z tzw. szkła weneckiego. Rodzic może obserwować pracę dziecka na lekcji nie rozpraszając całej grupy.

20 Opieka medyczna w szkole.
Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną pielęgniarkę, która w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy. Opieka medyczna w szkole.

21 Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego oraz zajęcia komputerowe.

22 Podstawa programowa realizowana w klasie pierwszej
Pakiet edukacyjny dostosowany do możliwości rozwojowych sześciolatków W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor szkoły pozyskał środki na zakupienie dla każdego pierwszoklasisty kompletu podręczników.

23 Metody i formy pracy na miarę ucznia sześcioletniego
Poznawanie liter Wydłużony czas wprowadzania liter (przez 8 miesięcy) Nauka czytania Krótsze teksty Zróżnicowany stopień trudności Nauka pisania Zeszyt z kaligrafią Większa liniatura Metody i formy pracy na miarę ucznia sześcioletniego Nowe wymagania po I klasie są zbliżone do tych, które dotąd były w ostatnim roku przedszkola lub klasy zerowej, ale są znacznie lepiej opracowane.

24 Wykwalifikowana kadra
Wszyscy nauczyciele w naszej szkole posiadają wymagane kwalifikacje. Biorą udział w licznych szkoleniach, aby podnosić jakość swojej pracy. Starają się zindywidualizować nauczanie tak, aby stymulować wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Dbają o to, by przejście od edukacji przedszkolnej do nauczania w szkole było łagodne.

25 Przedszkolaki w szkole
Od wielu lat współpracujemy z przedszkolami, zapraszając grupy. Dzieci zwiedzają szkołę, uczestniczą w zajęciach, spotykają się z pierwszoklasistami. Nauczyciele dbają, aby pierwszy kontakt ze szkołą był dla przedszkolaków radosnym przeżyciem.

26 Oferta dodatkowa szkoły jest dostosowana do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównywania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach

27 Ciekawe lekcje Lekcje odbywają się nie tylko w klasie. Nauczyciele starają się rozwijać wśród dzieci ciekawość poznawania świata. Dlatego też zajęcia prowadzone są w murach zamku.

28 Prowadzone są również lekcje w terenie .

29 Pomoc logopedyczna Terapia pedagogiczna Uczniowie otrzymują pomoc w ramach prowadzonych zajęć indywidualnych, zespołów wyrównywania wiedzy, kółek zainteresowań (ortograficzne, matematyczne)

30 Rozwijanie zainteresowań
Spotkania z ciekawymi ludźmi (z policjantem, pisarzem, leśnikiem, malarzem) Rozwijanie zainteresowań

31 Prowadzone są różne konkursy (wiedzowe i plastyczne)
Organizowane są zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, teatralne, ekologiczne) Szkoła ma scenę, na której wystawiane są różne przedstawienia, inscenizacje. Przedstawienie przygotowane przez klasę II b – „Legenda o bałtyckiej flądrze”

32 Wycieczka na górę Siemierzycką
Wycieczka do Płotowa Wycieczki

33 Rozwijanie sprawności fizycznej
Szkoła odnosi liczne sukcesy sportowe Nauczyciele organizują wyjazdy na basen Bieg „mikołajkowy” Rozwijanie sprawności fizycznej

34 Biblioteka szkolna. Biblioteka posiada ponad książek, a zbiór ten jest stale uzupełniany. Znajdują się tam cztery stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać uczniowie.

35 Szkoła oferuje także wychowanie fizyczne
z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru. W roku 2011 ma się rozpocząć budowa boiska wielofunkcyjnego.

36 Szkoła zabiega o pozyskanie środków na realizację różnorodnych przedsięwzięć.
Nauczyciele napisali dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

37 „Radosna szkoła” Zabiegaliśmy także o włączenie szkoły do europejskiego programu „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” Projekt ministerialny, napisany przez nauczycieli naszej szkoły, dzięki któremu zostało zakupione wyposażenie sal dla „sześciolatków”. W trakcie realizacji mamy otrzymać środki na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci.

38 Nowoczesna sala do nauki języków obcych
Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego, niemieckiego kaszubskiego ukraińskiego (na który uczęszczają dzieci nie tylko z naszej szkoły) Nowoczesna sala do nauki języków obcych

39 Dlaczego warto w tym roku szkolnym zapisać dziecko sześcioletnie do szkoły?
Dzieci sześcioletnie , zamiast powtarzać to, czego uczyły się rok wcześniej, będą kontynuować naukę w sposób dostosowany do wieku. Nastąpi dostosowanie oferty szkoły do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównywania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach.

40 Należy także pamiętać o tym, że w roku 2012 do klas pierwszych trafią obowiązkowo dwa roczniki (wszystkie sześciolatki oraz siedmiolatki). Spowoduje to, że klasy będą bardzo liczne. W kolejnych latach spowoduje to trudniejszy dostęp do wybranej szkoły gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

41 K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Demografia

42 Już czas na podjęcie decyzji!
Nauczanie początkowe zgodnie z nową podstawą programową bardziej przypomina edukację przedszkolną – będzie zindywidualizowane, połączone z zabawą i opieką. Wyposażenie klas będzie przypominać sale przedszkolne – szkoła zadba o bezpieczeństwo sześciolatków oraz o dobrą opiekę nad nimi do momentu odebrania ich przez rodziców. Już czas na podjęcie decyzji!

43 OPRACOWAŁA : Irena Gospodarek
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁA : Irena Gospodarek


Pobierz ppt "„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google