Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?"— Zapis prezentacji:

1 Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?
Anna Truszczyńska Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2 Prezentacja zawiera informację o:
Początkach Biur Karier na świecie i w Polsce Czym jest kariera? Obszarach działalności biur Do kogo adresujemy działania Czym się zajmujemy Partnerach Biur Karier Sylwetkach absolwentów PWSZ w Wałbrzychu

3 Początki Biur Karier Początek XX wieku – powstają pierwsze Biura Karier w Wielkiej Brytanii. Kolejne organizowane są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, kolejno w innych krajach anglojęzycznych (Australii, Kanadzie) oraz w Europie. Obecnie działają w większości krajów europejskich. Po dziś brytyjskie Biura Karier uznawane są za prekursorów i propagatorów idei funkcjonowania biur w Europie i na świecie. Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji Zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych.

4 Biura Karier w Polsce

5 Kariera… Careers Service –nazwa przyjęta dla określenia „Biuro Karier” w języku angielskim Career – poza spektakularnym sukcesem zawodowym oznacza także mozolny, „zwyczajny” rozwój zawodowy. Career record – to opis poszczególnych miejsc pracy, bez względu na zawód i wykształcenie.

6 OSBK – powstało by wspierać rozwój nowych biur,
określić wspólny cel poszczególnych jednostek. DSBK – powstało na mocy dobrowolnego porozumienia 11 biur dolnośląskich uczelni (m.in. PWSZ im AS)

7 Obszary działalności dostarczanie informacji o rynku pracy
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych współpraca z partnerami biur prowadzenie bazy studentów i absolwentów gotowych do podjęcia pracy, praktyk pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych prezentowanie technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji promocja przedsiębiorczości

8 Dla kogo?

9 Działalność szkoleniowa

10 Przykładowe tematy szkoleń
Techniki aktywnego poszukiwania pracy Jak skutecznie szukać pracy Jak skutecznie radzić sobie ze stresem Określ swoją osobowość zawodową Z ekonomią społeczną na Ty Akademickie Dni Coachingu

11 Doradztwo zawodowe

12

13 Działalność zawodowa

14 Sposób na pracę

15 Instytut Społeczno-Prawny
Administracja Politologia BHP Instytut Przyrodniczo-Techniczny Logistyka Architektura Krajobrazu Instytut Turystyki i Rekreacji Turystyka Kosmetologia Instytut Humanistyczny Pedagogika Filologia: polska, angielska, niemiecka, hiszpańska

16 Sylwetka absolwenta Administracji:
Posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedza ekonomiczną. potrafi rozwiązywać problemy zawodowe sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz organizuje i kieruje niewielkimi zespołami potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Praktyka zawodowa realizowana w trakcie studiów trwa 75 godzin tj. min. 3 tygodnie po 6 godz. dziennie.

17 Sylwetka absolwenta Politologii:
Pracują jako: Rzecznicy prasowi instytucji różnego typu Media plannerzy Doradcy personalni Specjaliści do spraw kampanii medialnych Specjaliści badania opinii publicznej Edytorzy Specjaliści odpowiedzialni za kontakty firmowe z innymi instytucjami Pracownicy sztabów wyborczych Pracownicy wydawnictw prasowych Osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, jej pracowników Praktyka zawodowa trwa 75 godz. (min. 3 tygodnie)

18 Studia pozwalają na nabycie wiedzy o środkach, sposobach, metodach i urządzeniach, za pomocą których można wyeliminować różnego rodzaju zagrożenia. Absolwenci posiądą wiedzę o zagrożeniach nieodłącznie związanych z wykonywaniem określonej pracy zawodowej (choroby zawodowe, zatrucia, wypadki), a także znajomość zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych (katastrofy przemysłowe i ekologiczne, bioterroryzm). Miejscami pracy dla przyszłych absolwentów są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady bhp tj. w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach jako inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracownicy instytucji zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy i ochroną środowiska.  Praktyki studenckie obejmuję 160 godzin.

19 Sylwetka absolwenta Logistyki:
-kadra kompetentnych: kierowników działów logistycznych, koordynatorów zaopatrzenia i dystrybucji towarów, specjalistów ds. obsługi klienta, spedytorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w: - Przedsiębiorstwie produkcyjnym - Firmie logistycznej obsługującej przewozy towarów, -Hurtowni i różnego rodzaju przedsiębiorstwach handlowych - Magazynie regionalnym i centrum dystrybucji, Firmie turystycznej, organizacji non profit i szpitalu. Praktyka studencka realizowana w trakcie studiów trwa 120 godz. tj. 20 dni po 6 godz. dziennie.

20 Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią:
wykonywanie czynności technicznych w zespołach projektowych, szczególnie w zakresie prac kreślarskich i wizualizacji komputerowych; - elementów małej architektury w nie zabytkowych zespołach urbanistycznych i wiejskich; wykonywanie obsługi technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie chronionych; pełnienie funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej, wydziałach ochrony środowiska i rolnictwa, zieleni miejskiej, budownictwa, itp. - organizacji ogrodów na balkonach, dachach, tarasach; - właściwego doboru elementów małej architektury - nawierzchnie, altany, trejaże, grille, tarasy, murki oporowe, schody terenowe, ogrodzenia i płoty, ogrody skalne, piaskownice, ścieżki z kamienia oraz innych prac związanych z kompleksowym urządzaniem terenów zieleni; - organizacji elementów wodnych - oczka wodne, kaskady, strumyki, baseny; - przeprowadzania systemów nawodnienia - oszczędność czasu i wody; opracowywania dekoracji florystycznej wystaw sklepowych oraz imprez okolicznościowych (śluby, konferencje); Praktyka zawodowa realizowana w trakcie studiów trwa 8 tygodni, tj. 40 dni i obejmuje 240 godz.

21 Sylwetka absolwenta Turystyki
Studia przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie działań: - Organizacja i obsługa imprez turystyki wypoczynkowej Obsługa turystów uczestniczących w widowiskach i imprezach sportowych Projektowanie tras i imprez turystycznych Planowanie i obsługa imprez rekreacyjnych Animacja czasu wolego i rekreacji Przygotowany do pracy w sektorach przemysłu turystycznego: Hotele i Ośrodki Turystyczne Pośrednicy i Agenci Turystyczni Marketing Turystyczny Administracja Turystyczna Specjalności: Turystyka uzdrowiskowa, geoturystyka, turystyka historyczna i archeologiczna, przewodnictwo i pilotaż, animacja czasu wolnego i rekreacji. Praktyka w czasie studiów trwa 160 godzin.

22 Sylwetka absolwenta Kosmetologii
Kosmetolog to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę przede wszystkim z podstaw nauk biologicznych i biochemicznych, farmaceutycznych i medycznych. Posiada manualne umiejętności wykonania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej oraz leczniczej. Umie zdiagnozować wady, defekty i choroby skóry oraz skierować klienta do odpowiedniego lekarza specjalisty. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych , salonach piękności, ośrodkach uzdrowiskowych, SPA, laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych, dystrybucją kosmetyków, kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci, firmach zajmujących się półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków oraz w redakcjach czasopism prowadzących działy porad kosmetycznych. Praktyki zawodowe w czasie studiów trwają 320 godzin.

23 Sylwetka absolwenta Pedagogiki
-pedagogika resocjalizacyjna: przygotowuje specjalistę do pracy w placówkach oświatowo-resocjalizacyjnych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i działalności opiekuńczo-wychowawczej. -terapia pedagogiczna: wyposaża w kompetencje diagnozowania możliwości rozwojowych wychowanków, prowadzenia zajęć terapeutycznych i warsztatowych. - pedagogika z gimnastyką korekcyjo-kompensacyjną dobywa wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z wychowankami u których występują wady postawy i zachodzi konieczność ich korygowania. Praktyka w czasie trwania studiów trwa 160 godz. i odbywana jest w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

24 Sylwetka absolwenta filologii: język polski
Redaktor - edytor Język mediów i komunikacji społecznej Pracownicy instytucji wydawniczych: -Pracownicy sektora nowych mediów komunikacji społecznej: Przygotowywanie redagowanie i powielanie tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych, informacyjnych i reklamowych. Dziennikarstwo prasowe Radiowe Telewizyjne Rzecznictwo prasowe stanowisko redaktorów oraz operatorów Deskop Publishing w redakcjach czasopism, wydawnictwach itp., Badanie opinii publicznej Doradztwo personalne Praktyka obejmuje 160 godz.

25 Sylwetka absolwenta filologii: język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski*
Specjalizacje translatorskie (tłumaczeniowe): Tłumaczenia tekstów literackich, użytkowych, specjalistycznych( prawniczych, medycznych, ekonomicznych itp.) * Od przyszłego roku akademickiego 20011/2012

26 Badanie losów absolwentów
Celem wprowadzenia programu jest zwiększenie efektywności kształcenia

27 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pwsz.com.pl

28 Zapraszamy do współpracy
Anna Truszczyńska Biuro Karier PWSZ im AS w Wałbrzychu Tel. (74)


Pobierz ppt "Czyli jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google