Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO
Edmund Wach BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

2 Wartość opałowa drewna o wilgotności:
CO TO JEST GRANULAT? GRANULAT DRZEWNY (z ang. pellet) jest to paliwo z przetworzonych odpadów drzewnych takich jak: trociny, wióry, zrębki, prasowane pod wysokim ciśnieniem. Granulat ma średnicę mm i długość do kilku centymetrów. Paliwo to charakteryzuje się niska zawartością wilgoci (8-12%), popiołów (0,5%) i substancji szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartością opałową. Wartość opałowa drewna o wilgotności: 0% 10 % 15 % 20% 30% 40% 50 % 19,00 MJ/ kg 16,86 MJ/ kg 15,8 MJ/ kg 14,7 MJ/ kg 12,65 10,42 8,28 MJ/ kg

3 Ciepło spalania i wartość opałowa drewna
W= mw /(mw+ms)

4 DLACZEGO GRANULAT DRZEWNY?
Rodzaje drewna opałowego: zrębki szczapy trociny wióry kora granulat Granulat jest: suchy jednorodny łatwy w transporcie, magazynowaniu dystrybucja w workach lub luzem ekologiczny (redukcja emisji CO2 o około 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym litrze oleju opałowego idealne paliwo do wykorzystania w instalacjach indywidualnych i systemach ciepłowniczych

5 Schemat kotła na granulat drzewny
Przyłącze do napełniania silosu z cysterny Silos na granulat Podajnik granulatu do palnika Rura podajnika paliwa Palnik na granulat Komora spalania kotła Komin

6

7 Dane techniczno ekonomiczne konwersji kotłów
Moc kotła kW 1000 300 100 25 Wytworzona energia GJ/r 6000 1800 600 Minimalna wielkość zbiorników 15 10 1,7 Zużycie granulatu t/r 370 111 37 6,1 Koszty paliwa zł/r 38 850 12 950 2 135 Oszczędności Koszty inwestycji 40 000 8 000 Czas zwrotu SPBT lata 2,8 3,08 3,12 3,74

8 Charakterystyka technologii produkcji
suszenie mielenie granulowanie odsiew drobnych frakcji pakowanie/ magazynowanie

9 SCHEMAT INSTALACJI DO PRODUKCJI GRANULATU

10 INSTALACJA DO PRODUKCJI GRANULATU c.d.

11 Porównanie norm dotyczących granulatu w Krajach Europejskich i Stanach Zjednoczonych

12 Propozycja normy europejskiej

13 Wskaźniki emisji

14 Typowe parametry urządzeń
Suszarnia – 1 MW/ tonę odparowanej wody*h Młyn – 15 kW/ tonę mielonego materiału*h Granulator – 60 kW/ tonę granulatu*h

15 Zużycie energii w procesie produkcji
Energochłonność: Trociny suche 80 ÷130 kWh/t – 1,5 ÷ 2,5 % en. el. 8 ÷ 13 % en. cieplnej Trociny mokre 10 ÷ 25 % Zrębki mokre 18 ÷ 35 %

16 Czynniki rozwoju rynku
Udział biomasy w ogólnej ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w Unii Europejskiej wynosi około 64% a w wytwarzaniu energii elektrycznej około 86%. W Białej Księdze o rozwoju OŹE z 1997 r. zakłada się wzrost energii z biomasy z 1900 PJ w 1997 do 5600 PJ w 2010. Poszukuje się nowych technologii takich jak spalanie zrębków drzewnych, pyłu drzewnego, bel słomy współspalanie węgla i drewna, gazyfikacja pyrolityczna drewna, słomy zbóż i innych roślin. Produkcja granulatu drzewnego sprzyja rozwojowi wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, głównie ze względu na łatwość magazynowania, dystrybucji i automatyzacji spalania. Granulat drzewny stał się paliwem konkurencyjnym głównie dla oleju opałowego, węgla i koksu.

17 Produkcja i zużycie granulatu w wybranych krajach europejskich

18 Ceny oleju opałowego i granulatu drzewnego w krajach europejskich
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 0,105 Austria Dania Finlandia Francja Niemcy Włochy Norwegia Hiszpania Szwecja Polska Kraj Przedział cen granulatu w Polsce w Europie Euro/ kWh

19 Porównanie cen nośników energii w Polsce
Cena [zł/t] Wartość opałowa [GJ/t] Cena jednostki energii [zł/GJ] Granulat 350 18 19,5 Olej 1 600 41 39,0 Węgiel 450 28 16,0

20 Produkcja i zapotrzebowanie na granulat w Niemczech

21 Charakterystyka rynku granulatu
Obecna sytuacja rynkowa może być scharakteryzowana w następujący sposób: granulat drzewny jest bardzo obiecującą opcją na rynku paliw odnawialnych, konsumenci wykazują duże zainteresowanie nowym paliwem, stopień rozwoju rynku granulatu zależy od cen innych paliw, polityki ekologicznej państwa i ludzkich zachowań.

22 Charakterystyka rynku granulatu c.d.
Właściciele lasów i zakłady przetwórstwa są zainteresowani w osiągnięciu dużych zysków ze sprzedaży surowca. Wytwórcy granulatu chcą wytwarzać granulat z jak największym zyskiem Producenci i sprzedawcy granulatu chcą sprzedać jak największą ilość za możliwie stabilną cenę. Producenci i sprzedawcy granulatu chcą uniknąć rozbieżności pomiędzy podażą i popytem. Użytkownicy chcą mieć pewność dostaw granulatu po stabilnej i racjonalnej cenie. Użytkownicy oczekują niskich kosztów inwestycji w kotłownie. Producenci kotłów spalających granulat oczekują konkurencyjnych cen granulatu w stosunku do innych paliw i cen na swoje produkty pokrywających koszty wytwarzania. Dostawcy paliw kopalnych i kotłów na te paliwa boją się utraty rynków. Ekolodzy (organizacje i instytucje proekologiczne, samorządy, politycy) są zainteresowani rozwojem OŹE poprzez rozwój rynku granulatu.

23 Wnioski Rozwój rynku granulatu przyczynia się do większego wykorzystania biomasy stałej w ogrzewnictwie, a tym samym wzrostu udziału OŹE w ogólnym bilansie energii. Następuje ciągły postęp w technologii produkcji i wykorzystania granulatu oraz poprawia się jego jakość. Umiędzynarodowienie rynku granulatu sprzyja jego stabilizacji i czyni go bardziej odpornym na wahania koniunktury w poszczególnych krajach. Polska może skorzystać na handlu granulatem i wnieść swój wkład do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Pobierz ppt "POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google