Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olga Sztatelman Justyna Wojdyła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olga Sztatelman Justyna Wojdyła"— Zapis prezentacji:

1 Olga Sztatelman Justyna Wojdyła
Plantacje leśne Na podstawie artykułu: „Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology”, T.M.Fennigan & J.Gershenzon, Trends in Biotechnology, Vol.20 No.7 July 2002 Olga Sztatelman Justyna Wojdyła

2 Światowe tereny leśne są szacowane na 3. 2 do 3
Światowe tereny leśne są szacowane na 3.2 do 3.9 miliarda hektarów, czyli około 30% powierzchni lądów na Ziemi. Około 80% tych lasów jest już tkniętych ludzką ręką, a jedna trzecia jest w najbliższym czasie zagrożona zagładą.

3 Drewno jest ważnym ekonomicznie produktem o wszechstronnym zastosowaniu.
Dodatkową zaletą tego surowca jest jego odnawialność, w przeciwieństwie do surogatów produkowanych głównie z paliw kopalnych. Drewno jest też surowcem wydajnym energetycznie- jego produkcja wymaga 1/10 lub mniej energii potrzebnej do wytworzenia substytutów.

4 W 2000 roku zostało spalonych jako paliwo 1
W 2000 roku zostało spalonych jako paliwo 1.8 miliarda m3 drewna (wg FAO). Z 1.6 miliarda m3 zużytymi w przemyśle tworzy to liczbę 3.4 miliarda m3 drewna skonsumowanego w 2000 roku, czyli mniej więcej 1 m3 na hektar powierzchni leśnej. Jest to 0,6 m3 na mieszkańca Ziemi na rok (ale np. w USA 2,3m3). Większość produkcji papieru w krajach takich jak Brazylia czy Chile jest przeznaczona na rynki krajów rozwiniętych. Rzeczywiste zużycie jest szacowane na % wyższe.

5 Na poziomie światowym ilość produkowanego przez tartaki drewna różni się od danych oficjalnych o 20%, co oznacza zaniżanie wycinania lasów bądź błąd rachunkowy (gruby). Ponadto w 2000 roku około 60 milionów m3 więcej było drewna importowanego przez wszystkie kraje, niż eksportowanego.

6 Szacuje się, że jeśli w połowie XXI wieku ludzi będzie 10 miliardów, to zapotrzebowanie na drewno będzie 2 miliardy m3 większe od ilości, którą można dostać z lasów istniejących pod koniec XX wieku. A więc aby pokryć zapotrzebowanie na drewno, potrzeba 100 milionów hektarów lasów więcej niż jest obecnie.

7 Ponieważ z naturalnego lasu można otrzymać jedynie 2m3 drewna na hektar na rok, a zapotrzebowanie jest olbrzymie, nie może być ono pokryte tylko przez naturalne lasy. I dlatego obserwujemy ciągły spadek ilości lasów na świecie.

8 Zmiana pokrywy leśnej w latach 1990 - 2000
Państwo/region Lasy w 1990 roku 103 ha Lasy w 2000 roku Zmiana pokrywy leśnej w latach Coroczna zmiana 103 ha Coroczna zmiana % Cała Afryka -5 262 -0,78 Cała Azja -346 -0,07 Cała Oceania -365 -0,18 POLSKA 8 872 9 047 18 0,2 Cała Europa 881 0,08 Cała Północna i Środkowa Ameryka -570 -0,10 Cała Południowa Ameryka -3 711 -0,41 CAŁY ŚWIAT -9 391 -0,22

9 Rozwiązaniem jest po pierwsze ograniczenie zużycia drewna (np
Rozwiązaniem jest po pierwsze ograniczenie zużycia drewna (np. papieru w biurach) oraz… biotechnologia!

10 Współczesne wykorzystanie biotechnologii w odniesieniu do lasu można podzielić na trzy kategorie:
molekularne markery rozmnażanie wegetatywne genetyczne modyfikacje

11 Markery molekularne można zastosować do:
oceny różnorodności genetycznej (międzypopulacyjnej oraz międzyosobniczej), identyfikacji genotypów, lokalizacji genów oddziaływujących na ważne ekonomicznie cechy. W wypadku drzew jest to jednak proces stosunkowo drogi, dlatego stosowany jedynie dla najważniejszych przemysłowo gatunków.

12 Cechami modyfikowanymi są:
odporność na wirusy i owady, tolerancja herbicydów, jakość drewna, np. zawartość ligniny, zawartość drewna tempo wzrostu, zdolność adaptacyjna, redukcja kwitnienia lub sterylność (około jedna trzecia energii rośliny jest zużywana na rozmnażanie).

13 W 2000 roku plantacje leśne zdefiniowano jako lasy, które zostały stworzone przez zasadzenie bądź posianie w procesie zalesiania pierwotnego lub wtórnego. Sadzi się gatunki wprowadzane bądź macierzyste dla danego regionu. Plantacja ma mieć minimalnie 0,5 ha powierzchni, z czego 10% musi być pokryte koronami drzew; całkowita wysokość dorosłych drzew ma wynosić powyżej 5m.

14 Jest wiele rodzajów plantacji, które powstają z różnych powodów i mają różną strukturę. Obok zamieszczono przykład plantacji „szybkiego-drewna” („fast-wood”) monokultury, która charakteryzuje się wysoką produkcją drewna na użytek przemysłowy – nie mniej niż 15m3 na hektar w okresie < 20 lat. 4–letnia plantacja klonów hybryd Eucalyptus w Kongo (drzewa takie jak te są ścinane po 6-7 latach)

15 % całkowitej liczby plantacji Północna i Środkowa Ameryka
Plantacje leśne pokrywały 187 milionów hektarów w 2000 roku. Kraj % całkowitej liczby plantacji Azja 62 Europa 17 Północna i Środkowa Ameryka 9 Południowa Ameryka 6 Afryka 4 Oceania mniej niż 2 Od 1995 roku ich liczba zwiększyła się o 124 miliony hektarów.

16 Połowa z plantacji stworzona została dla celów przemysłowych (48%), 1/4 dla celów nie-przemysłowych (26%), pozostała – na niesprecyzowane cele (28%). Najczęściej hodowane szybko-rosnące, o krótkiej rotacji drzewa to Eucalyptus (20%) i Acacia (10%). Topole, sosny, a także inne gatunki iglaste – o średniej rotacji, są najczęściej wykorzystywane w strefie umiarkowanej.

17 Chociaż wciąż rośnie produktywność plantacji, to drewno z nich otrzymywane stanowi jedynie 12% całkowitego zużycia. Plantacje leśne posiadają też swoich krytyków. Twierdzą oni, że zastępują one naturalne lasy i szkodzą dzikiej przyrodzie, zasobom wody, glebie i społecznościom lokalnym.

18 Alternatywne źródła: Christian Cossalter and Charlie Pye-Smith (2003) Fast-wood forestry. Myths and realities CIFOR W.R.J. Sutton (1999) Does the world need planted forests? New Zealand J. Forest.

19 Właśnie dlatego warto zostać biotechnologiem leśnym!!!
Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Olga Sztatelman Justyna Wojdyła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google