Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Mgr inż. Ewa Piórecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Mgr inż. Ewa Piórecka"— Zapis prezentacji:

1 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Mgr inż. Ewa Piórecka
INSTALACJE SOLARNE GRZEWCZE DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PROJEKTOWANIE Mgr inż. Ewa Piórecka

2 Projektowanie instalacji solarnych
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Projektowanie instalacji solarnych Stosowanie kolektorów w budownictwie rodzaje systemu rodzaje instalacji Istota projektowania instalacji solarnych Etapy projektowania Wytyczne projektowe Wybór urządzeń Wytyczne producentów Symulacje komputerowe Narzędzia informatyczne Dokumentacja techniczna Dokumenty prawne copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

3 I. Stosowanie instalacji solarnych w budownictwie mieszkaniowym
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Zastosowanie instalacji słonecznych w budynkach mieszkalnych oraz jako źródło energii do podgrzewania basenów przynosi określone efekty ekologiczne oraz znaczne korzyści finansowe. Są również sposoby na otrzymanie środków pieniężnych w postaci dotacji bądź kredytów preferencyjnych na ww. przedsięwzięcia, dzięki czemu możliwy jest szybki zwrot kosztów inwestycji. piTERN copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

4 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Instalacje solarne nie mogą być jedynym źródłem ciepła w budynku. Wymagają one korzystania z dodatkowego źródła dogrzewania w okresie jesienno - zimowym. Najczęściej w tym celu stosuje się istniejące już konwencjonalne źródło ciepła lub grzałkę elektryczną. Zastosowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017 piTERN

5 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
1. Rodzaje systemu Sezonowy Całoroczny Zastosowanie instalacji solarnych Ciepła woda użytkowa c.w.u. Ciepła woda użytkowa, wspomaganie ogrzewania i basen c.w.u. + c.o. + basen Ciepła woda użytkowa c.w.u. Letni basen Basen copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

6 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
2. Rodzaje instalacji Obieg grawitacyjny –Termosyfonowe W obiegu jest woda użytkowa Konieczna jest różnica poziomów między kolektorem a zasobnikiem (dolna krawędź zbiornika ok cm ponad górną krawędzią kolektora) Zastosowanie tylko sezonowe (baseny, domki letniskowe itp.) Obieg wymuszony Bezpośredni – w obiegu jest woda użytkowa Pośredni – w obiegu jest czynnik grzewczy (glikol) Konieczne jest stosowanie pompy obiegowej oraz aparatury regulacyjno – pomiarowej. Zastosowanie sezonowe i całoroczne Zastosowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

7 II. Istota projektowania instalacji solarnych
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych II. Istota projektowania instalacji solarnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym ma swoje uzasadnienie ekologiczno-ekonomiczne. Należy jednak przestrzegać pewnych reguł gdyż tylko w takim przypadku jest ono efektywne i ma sens. copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

8 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
1. Funkcjonowanie solarnych systemów jest uwarunkowane wysokością zapotrzebowania na energie w obiektach, w których są zastosowane. Dlatego należy najpierw zminimalizować straty energii i zmaksymalizować jej zyski, a następnie określić dokładną ilość potrzebnej energii i zastosować odpowiednie rozwiązanie technologiczne. 2 . Odpowiedni dobór urządzeń oraz ich połączenie i regulacja jest podstawą sprawnie działającego systemu. 3. Ze względu na stochastyczne zmiany warunków pogodowych konieczne jest stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu zabezpieczającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

9 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
1. Etapy projektowania Audyt energetyczny Wybór producenta urządzeń Dobór urządzeń wg wytycznych producenta Symulacja komputerowa Dokumentacja techniczna Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

10 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
2. Wytyczne projektowe Zapotrzebowanie na energię Wartości ustalane na podstawie wywiadu z inwestorem: Ilość i temperatura wody użytkowej Współczynnik zapotrzebowania na ciepło budynku oraz stan techniczny i sprawność systemu ogrzewania Pojemność i izolacja gruntowa basenu Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

11 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Kąt nachylenia i kąt azymutu Azymut południowy 0º±15º lub wschód – zachód Kąt nachylenia optymalnie całoroczny 40º- 50º Wiosenno-letni ok 30º Możliwość usytuowania : na dachu- wmontowany w połaci, przyległy, na konstrukcji korygującej kąt nachylenia na ścianie budynku na ziemi w konstrukcjach wsporczych. Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

12 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
3. Wybór urządzeń Wszystkie elementy systemu solarnego muszą być przeznaczone do takich instalacji (wzgl. sanitarne i techniczne) Urządzenia powinny być wysokiej jakości – certyfikowane Cenowo adekwatne do podawanych parametrów Estetyczne, bezpieczne i ergonomiczne Producent zapewnia gwarancje na urządzenia Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

13 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
4. Wymiarowanie instalacji wg wytycznych producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Dobór urządzeń instalacji solarnych wg wytycznych producentów często jest oparty na doświadczeniach i badaniach z realizacji oraz na ogólnych warunkach klimatycznych i uśrednionym potencjale promieniowania dla całego kraju. Dobór taki ma charakter tylko orientacyjny. Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

14 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Stosowane narzędzia doboru urządzeń: Monogramy Tabele wg ilości osób, wielkości zużycia c.w.u. Arkusze kalkulacyjne Proste programy symulacyjne Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

15 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Ciepła woda użytkowa Instalacja solarna zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń powinna pokrywać zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u w skali roku w ok. 60% oraz w ok % w okresie wiosenno-letnim Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

16 Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie zimą (+basen letni)
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie zimą (+basen letni) Instalacja solarna zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń powinna pokrywać zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u i c.o. w skali roku w ok % w zależności od klasy energetycznej budynku i stanu technicznego instalacji grzewczej. Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

17 5. Symulacja komputerowa
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych 5. Symulacja komputerowa Symulacja komputerowa jest najbardziej wiarygodnym sposobem pozwalającym określić możliwe do osiągnięcia efekty zainstalowanego systemu. Między innymi z tego względu, że oparta jest na danych meteorologicznych i szczegółowych danych dotyczących zapotrzebowania oraz na analizie uwzględniającej parametry wszystkich urządzeń wraz z ich połączeniem i regulacją. Wszystkie te czynniki mają decydujący wpływ na sprawne działanie instalacji oraz jakość zainstalowanego systemu. Symulacja komputerowa często pozwala na szybką eliminację ewentualnych błędów oraz na porównanie i rozważenie wielu kombinacji doboru urządzeń. Projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

18 III. Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych III. Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie Programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji solarnych dają możliwość symulacji zaprojektowanego systemu i są niezbędne szczególnie w przypadku dużych inwestycji, gdzie dokładność obliczonych efektów powinna być maksymalnie wysoka. copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

19 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Zalety stosowania programów komputerowych przy projektowaniu instalacji solarnych to m.in. : Zapobiegają popełnieniu błędów w obliczeniach Oszczędność czasu, poprzez wprowadzanie niewielkiej ilości danych i otrzymywanie wielu wyników : zysku, sprawności, pokrycia solarnego itp. Obliczenia oparte na danych meteorologicznych co daje większą dokładność oczekiwanych efektów stosowania systemu Możliwość łatwej i szybkiej zmiany urządzeń oraz wyniki obliczeń podawane są często w formie tabelarycznej, opisowej, graficznej pozwalając na lepszą orientacje wśród możliwych wariantów Szybkie przeprowadzenie analizy ekonomicznej i ekologicznej wybranego systemu. Narzędzia informatyczne copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

20 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Kolektorek 2.0 Właściciel: Bogdan Szymański Dystrybutor: Kolektorek.pl Produkcja: Polska J. polski: Dostępny Get solar Właściciel: Axel Horn Dystrybutor: Dorsystem Produkcja: Niemcy Poly sun Producent: Velasolaris Dystrybutor: B-Angel Produkcja: Szwajcaria T*Sol Właściciel: Valentin Dystrybutor: Valentin Produkcja: Niemcy J. polski: Niedostępny Narzędzia informatyczne Zobacz prezentacje narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

21 IV. Dokumentacja techniczna
projektowanie instalacji solarnych - grzewczych IV. Dokumentacja techniczna Zakres i cel stosowania Część opisowa Stan istniejący Stan planowany Proponowane rozwiązanie Część obliczeniowa Wymiarowanie instalacji Kosztorysy Efekt ekologiczny Część rysunkowa Projekt instalacji Prowadzenie przewodów Rzuty Wymiary Załączniki Uprawnienia Pozwolenia Certyfikaty, atesty Dane techniczne urządzeń Wskazówki użytkowania copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

22 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
Dokumenty prawne projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PN-92/B – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. PN-B – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. PN-EN ISO /2 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory słoneczne PN- EN ISO /2 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory słoneczne. Urządzenia wykonane fabrycznie. PN-76/B – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. PN-B – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017

23 projektowanie instalacji solarnych - grzewczych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017


Pobierz ppt "projektowanie instalacji solarnych - grzewczych Mgr inż. Ewa Piórecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google