Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kogo zwolni prezes? Badanie oczekiwań względem pracowników wspólny projekt badawczy 4business&people i Business Center Club.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kogo zwolni prezes? Badanie oczekiwań względem pracowników wspólny projekt badawczy 4business&people i Business Center Club."— Zapis prezentacji:

1 Kogo zwolni prezes? Badanie oczekiwań względem pracowników wspólny projekt badawczy 4business&people i Business Center Club

2 Przejście ze stylu autorytarnego do angażującego Kompetencje cenione u pracowników20 lat temuterazza 10 lat Kierowanie zespołem w oparciu o inspirowanie, dyskutowanie i angażowanie innych5%95% Kierowanie zespołem w oparciu o wydawanie poleceń i rozliczanie zadań75%5%0% Obszar nie miał wtedy znaczenia 5%0% Nie mam zdania 15%0%5% Dominujący stylautorytarny angażujący Zdecydowana zmiana w ocenie kompetencji zatrudnianych pracowników w ciągu ostatnich 20 lat. Respondenci są przekonani, że za 10 lat podejście angażujące będzie nadal dominujące, a mało istotne będzie takie zachowanie jak Kierowanie zespołem w oparciu o wydawanie poleceń i rozliczanie zadań.

3 Większa równowaga praca - życie prywatne Kompetencje cenione u pracowników20 lat temuterazza 10 lat Umiejętność rozplanowania czasu na obowiązki firmowe i czas wolny20%75% Angażowanie się w sprawy firmowe kosztem czasu wolnego50%25%15% Obszar nie miał wtedy znaczenia25%0%10% Nie mam zdania5%0% Dominujący stylpracarównowaga Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonała się istotna zmiana w podejściu pracowników do pracy. Umiejętność łączenia aspektów życia prywatnego i zawodowego będzie pożądaną kompetencją na rynku pracy. Przedkładanie czasu wolnego nad obowiązki firmowe – to podejście, która nie będzie tolerowane przez kadrę kierowniczą.

4 Przejście z działania ad hoc do procesowego Kompetencje cenione u pracowników20 lat temuterazza 10 lat Umiejętność modyfikowania procesów i przystosowania się do procesów firmy30%53%65% Umiejętność szybkiego reagowania ad hoc i tworzenia swojego procesu działania55%47%30% Obszar nie miał wtedy znaczenia15%0%5% Nie mam zdania0% Dominujący styl reagowanie ad hoc ? modyfikacja procesów Powolne zmiany w obszarze podejścia do działania – styl sprzed 20 lat można określić jako reagowanie ad hoc, a aktualnie statystyki odpowiedzi wskazują, że obecne cenione są obie badane umiejętności. Kierunek zmian pozostanie ten sam w przyszłości, tj. ukierunkowanie na działania procesowe.

5 Przejście z wychowania pracowników na nabór pracowników z konkretnymi kompetencjami Kompetencje cenione u pracowników20 lat temuterazza 10 lat Szeroki wachlarz kompetencji pozwalających na wykonywanie różnych zadań w zależności od potrzeb firmy 35%70%65% Konkretne kompetencje i doświadczenie w branży i na stanowisku pozwalające na szybkie wdrożenie 50%30% Obszar nie miał wtedy znaczenia10%0%5% Nie mam zdania5%0% Dominujący styl konkretne kompetencje różne kompetencje Wzrost wartości pracowników z szerokimi kompetencjami w oczach kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Na liście zdecydowanie najmniej cenionych zachowań za 10 lat znalazło się stwierdzenie, które potwierdza wzrost znaczenia różnorodnych kompetencji i doświadczeń, tj. nie cenione będą Powierzchowne kompetencje zwiększające ryzyko błędów w wykonywaniu różnych zadań.

6 Przejście z podejścia biernego na aktywne Kompetencje cenione u pracowników20 lat temuterazza 10 lat Proponowanie usprawnień w obrębie swoich obowiązków i firmy20%100%95% Wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z procedurami75%0%5% Obszar nie miał wtedy znaczenia5%0% Nie mam zdania0% Dominujący styl wykonywanie poleceń usprawnianie Zdecydowane zmiany – kompetencja usprawniania a nie jak wcześniej wykonywanie poleceń jest pożądanym przez kadrę kierowniczą zasobem. Niekonstruktywna krytyka firmy i metod jej działania – to jedno z zachowań, które nie będzie tolerowane w przyszłości.

7 Większa elastyczność działań Zdecydowana zmiana w ocenie umiejętności dotyczących elastyczności i dostosowywania się do zmiennych warunków nowo zatrudnianych pracowników w ciągu ostatnich 20 lat. Poprzednio prawie równie cenione: efektywność w stabilnych warunkach, jak i umiejętność dostosowywania się do zmian. Aktualnie zdecydowanie najważniejsze są kompetencje: elastyczność, umiejętność współpracy z różnymi osobami oraz efektywne działanie w zmieniających się warunkach pracy. Za 10 lat niezmienne ważna dla kadry zarządzającej będzie elastyczne działanie pracowników.

8 Ponadto: Największa zmiana ostatnich 20 lat dotyczy przejścia ze stylu autorytarnego do angażującego. Inne bardzo ważne i widoczne zmiany ostatnich lat to przejście z wykonywania poleceń na aktywne poszukiwanie usprawnień oraz zmiany w obszarze elastyczności tj. szybkie przystosowanie się do korzystania z nowych narzędzi wykorzystywanych w pracy. Obszar, który można uznać za stabilnie rosnący z perspektywy minionych 20 lat (zmiany choć są widoczne, to następują powoli) to przejście z działania ad hoc do procesowego. W perspektywie kolejnych 10 lat nie przewiduje się spektakularnych zmian w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi. Oczekuje się jedynie umocnienia obserwowanych tendencji. W szczególności zarysuje się wyraźniej znaczenie podejścia procesowego. Zachowania, które będą najmniej cenione u pracowników przez kadrę kierowniczą za 10 lat, to: Przedkładanie czasu wolnego nad obowiązki firmowe. Powierzchowne kompetencje zwiększające ryzyko błędów w wykonywaniu różnych zadań. Niekonstruktywna krytyka firmy i metod jej działania.


Pobierz ppt "Kogo zwolni prezes? Badanie oczekiwań względem pracowników wspólny projekt badawczy 4business&people i Business Center Club."

Podobne prezentacje


Reklamy Google