Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE Programy komputerowe doboru instalacji solarnych grzewczych mgr inż. Ewa Piórecka

2 Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie
Programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji solarnych dają możliwość symulacji zaprojektowanego systemu i są niezbędne szczególnie w przypadku dużych inwestycji, gdzie dokładność obliczonych efektów powinna być maksymalnie wysoka. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

3 Symulacja komputerowa
Symulacja komputerowa jest najbardziej wiarygodnym sposobem pozwalającym określić możliwe do osiągnięcia efekty zainstalowanego systemu. Daje możliwość szybkiej eliminacji ewentualnych błędów oraz porównania i rozważenia wielu kombinacji doboru urządzeń. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

4 Symulacja projektowanych instalacji solarnych oparta jest na danych meteorologicznych i szczegółowych danych dotyczących zapotrzebowania na energię, a także, na analizie uwzględniającej parametry wszystkich urządzeń wraz z ich połączeniem i regulacją. Wszystkie powyższe czynniki mają decydujący wpływ na sprawne działanie instalacji oraz jakość zainstalowanego systemu. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

5 Zalety stosowania programów komputerowych przy projektowaniu instalacji solarnych to m.in.
Zapobiegają popełnieniu błędów w obliczeniach; Oszczędność czasu, poprzez wprowadzanie niewielkiej ilości danych i otrzymywanie wielu wyników : zysku, sprawności, pokrycia solarnego itp.; Obliczenia oparte na danych meteorologicznych co daje większą dokładność oczekiwanych efektów stosowania systemu; Możliwość łatwej i szybkiej zmiany urządzeń, które wprowadza się uprzednio do bazy podając określone parametry; Wyniki obliczeń podawane są często w formie tabelarycznej, opisowej, graficznej, raportu zbiorczego, pozwalając na lepszą orientacje wśród możliwych wariantów Szybkie przeprowadzenie analizy ekonomicznej i ekologicznej wybranego systemu. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

6 Przykładowe programy doboru instalacji solarnych
Kolektorek 2.0 Właściciel: Bogdan Szymański Dystrybutor: Kolektorek.pl Produkcja: Polska J. polski: Dostępny Get solar Właściciel: Dipl.-Ing. (FH)Axel Horn Dystrybutor: Dorsystem Produkcja: Niemcy Poly sun Producent: Vela Solaris Dystrybutor: B-Angel Produkcja: Szwajcaria T*Sol Właściciel: Dr.Valentin EnergieSoftwareGmbH Dystrybutor: - Produkcja: Niemcy J. polski: Niedostępny piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

7 Kolektorek 2.0. Pozwala prawidłowo i szybko dobierać instalacje solarne oraz szacować okres zwrotu kosztów inwestycji; Jest bardzo łatwy w obsłudze; Posiada przyjazny graficzny interfejs; Wyniki obliczeń podawane są w formie tabelarycznej; Posiada funkcję generowania raportu; Narzędzia informatyczne piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

8 Typy systemów możliwych do doboru
Ciepła woda użytkowa 1 zasobnik (+basen) 2 zasobniki (+basen) Kolektorek 2.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

9 Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie
1 zasobnik (+basen) 2 zasobniki (+basen) Kolektorek 2.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

10 Charakterystyka instalacji
Kolektorek 2.0. Lokalizacja Zapotrzebowanie na energię Ilość i orientacja kolektorów Długość i średnica przewodów rurowych Wysokość statyczna Opcja cyrkulacji Współczynnik wielkości zasobnika Układ połączenia kolektorów piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

11 Dodawanie i dobór elementów
Pompa obiegowa Sterownik solarny Armatura Izolacja Kolektorek 2.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

12 Dodawanie i dobór elementów
Kolektor Zasobnik Naczynie wzbiorcze Zestawy solarne Kolektorek 2.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

13 Wyniki obliczeń Kolektorek 2.0.
Szacowany roczny zysk energetyczny na m2 kolektora; Dla każdego miesiąca: Ilość energii możliwa do uzyskania Średnia sprawność kolektorów Sprawność instalacji Pokrycie solarne Niedobór/nadmiar energii Zysk/straty z instalacji Okres zwrotu inwestycji Kolektorek 2.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

14 Dostępność programu www
Właścicielem programu jest Bogdan Szymański; Program objęty patronatem Instytutu Energetyki Odnawialnej. Pobierz program Kolektorek 2.0. Kontakt www piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

15 Get Solar Jest to narzędzie do wymiarowania instalacji solarnych termicznych; Posiada wbudowanego „Asystenta” doboru, który automatycznie dobiera zasobnik oraz kolektory z bazy na podstawie wprowadzonych danych; Wyniki obliczeń podawane są w formie tabelarycznej, graficznej oraz raportu; Narzędzia informatyczne piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

16 Typy systemów możliwych do doboru
Ciepła woda użytkowa (+basen) Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie Ciepła woda i drugi odbiornik Dwa zasobniki GetSolar piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

17 Typy systemów możliwych do doboru
Kaskada Zasobnik typu kombi (+basen) Zasobnik grzewczy i zasobnik C.W.U. Zasobnik grzewczy i moduł świeżej wody GetSolar piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

18 Dodawanie i dobór elementów
Program posiada wbudowanego asystenta, który usprawnia proces doboru instalacji; Wykonuje symulację opartą na danych meteorologicznych programu WetSyn; GetSolar piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

19 Wyniki obliczeń GetSolar Stopień pokrycia zapotrzebowania; Sprawność;
Zysk z systemu solarnego; Chwilowa moc kolektora; Ekobilans Temperatura kolektora; Temperatura w zasobnikach; GetSolar piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

20 Dostępność programu www
Właścicielem programu jest niemiecka firma Axel Horn; Dystrybucja w Polsce- firma Dorsystem; Pobierz program GetSolar Kontakt www Zobacz prezentację o GetSolar piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

21 Poly Sun profesjonalne narzędzie informatyczne do projektowania instalacji; bardzo rozbudowany program, pozwalający projektować instalacje nie tylko solarne, ale także wykorzystujące inne źródła energii, w wielu kombinacjach; zawiera 3 poziomy zaawansowania dla użytkownika - Light, Professional, Designer – różniące się ilością otrzymywanych wyników, ilością i możliwością modyfikacji danych oraz funkcjami graficznymi; posiada wbudowanego asystenta oraz bardzo przyjazny interfejs; Narzędzia informatyczne piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

22 Typy systemów możliwych do doboru
Typy instalacji możliwych do doboru podzielone są w zależności od rodzaju konsumpcji oraz od wykorzystywanego źródła energii. Możliwy jest także dobór systemów złożonych, wykorzystujących różne kombinacje poszczególnych źródeł energii (kilkadziesiąt wariantów). PolySun 4.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

23 ogrzewanie pomieszczeń
Typy instalacji rodzaj konsumpcji ciepła woda użytkowa ogrzewanie pomieszczeń basen proces grzewczy chłodzenie źródło energii kolektory słoneczne pompa ciepła boiler energia geotermalna kolektor gruntowy fotowoltaika PolySun 4.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

24 Wyniki obliczeń PolySun 4.0.
Wyniki obliczeń podawane są w formie tabelarycznej i graficznej, a także możliwe jest wygenerowanie raportu zbiorczego w formie pliku PDF . Program umożliwia uzyskanie szerokiej gamy danych, dla dziennych, miesięcznych i rocznych uzysków. m.in. : Rezultat ogólny; Rezultat ekonomiczny; Rezultaty dla elementów systemu; PolySun 4.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

25 Rezultat ogólny PolySun 4.0.
Stopień pokrycia zapotrzebowania w ciągu roku; Ilość energii solarnej dostarczonej do zasobnika c.w.u.; Ilość energii użytecznej z zasobnika; Ilość energii wykorzystanej przez pompę; Straty energii; Zapotrzebowanie na energię; Zysk z systemu solarnego; Deficyt energii; PolySun 4.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

26 Rezultat ekonomiczny PolySun 4.0. Ilość zaoszczędzonego paliwa;
Ilość redukcji emisji CO2; Ilość zaoszczędzonej energii; Oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia paliwa; Cena energii solarnej j/kWh; Czas amortyzacji; Ostateczne szacunki kosztów/oszczędności wynikające z zastosowania systemu; PolySun 4.0. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

27 Dostępność programu Właścicielem programu jest firma VelaSolaris;
Dystrybucja w Polsce- firma B - Angel; Pobierz program PolySun 4.0. Kontakt piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

28 T*SOL profesjonalny program do projektowania grzewczych instalacji solarnych; program dostępny jest w 3 wersjach :Professional, Ekspert oraz Express – różniące się ilością otrzymywanych wyników, możliwością tworzenia i porównywania wariantów oraz funkcjami graficznymi; wszystkie wersje posiadają wbudowanego asystenta oraz bardzo przyjazny interfejs; Jest bardzo prosty w obsłudze – intuicyjny; Narzędzia informatyczne piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

29 Typy systemów możliwych do doboru
Systemy podzielone są w zależności od: rozmiarów (duże, małe); producentów; rodzaju konsumpcji; także systemy termosyfonowe; T*SOL piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

30 T*SOL piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl
Rodzaj systemu Ciepła woda użytkowa Ciepła woda użytkowa i wspomaganie C.O. Ciepła woda użytkowa, wspomaganie C.O. oraz basen Ciepła woda użytkowa i basen Basen T*SOL piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

31 Wyniki obliczeń Program umożliwia tworzenie wielu wariantów oraz ich porównanie. Można uzyskać bardzo dużą ilość danych, wybrane z nich przedstawiane są w formie graficznej oraz tabelarycznej. Dostępna jest także funkcja raportu zbiorczego w formie pliku PDF. T*SOL piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

32 Wyniki obliczeń w skali: Roku, Miesiąca, Tygodnia;
Program umożliwia wykonanie analizy ekologicznej i ekonomicznej. T*SOL piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

33 Dostępność programu www
Właścicielem programu jest niemiecka firma Dr. Valentin EnergieSofrware GmbH. Pobierz program T*SOL www piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

34 Podsumowanie Programy komputerowe jako narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie instalacji solarnych mają wiele zalet, nie tylko ze względu na wygodę użytkownika, ale także, na to, że w wielu przypadkach są niezbędne, dla otrzymania wysokiej dokładności wyników obliczeń oczekiwanych efektów. piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

35 Pomimo niewielkiej ilości wprowadzanych danych oraz prostego układu i niemalże intuicyjnego ich użytkowania, należy pamiętać, że programy te oparte są na wielu, często bardzo skomplikowanych algorytmach, oraz danych meteorologicznych zbieranych przez wiele lat w różnych stacjach badawczych. Podsumowanie piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

36 Takie programy w zdecydowany sposób ułatwiają ustalenia inwestycyjne z potencjalnymi klientami, poprzez szybką i dokładną analizę proponowanych rozwiązań, a także ich natychmiastowe porównanie symulacyjne. Dotyczy to nie tylko dużych inwestycji, ale także indywidualnych odbiorców (pytanie ile jest mieszkańców i ewentualnie w jakim rejonie Pan(i) mieszka nie może być podstawą do projektowania systemów, a tym bardziej sugerowania okresu zwrotu inwestycji). Podsumowanie piątek, 24 marca 2017 copyright© instalacje-solarne.com.pl

37 copyright© instalacje-solarne.com.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ copyright© instalacje-solarne.com.pl piątek, 24 marca 2017


Pobierz ppt "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google