Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prezentacje inwestorskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prezentacje inwestorskie"— Zapis prezentacji:

1 prezentacje inwestorskie
Grupa Kapitałowa «АГРОЛИГА»

2 Przygotowanie oferty Private Placement we wrześniu
Szczegóły oferty Przygotowanie oferty Private Placement we wrześniu Emitent ubiega się o środki w wysokości 1 mln EUR z przeznaczeniem na dalsze inwestycje Aplikacja kwotowań na New Connect – 2 miesiące po zakończeniu sprzedaży Agroliga group PLC Emitent 2

3 ZAKUP PIERWSZEJ LINIE DO PRODUKCJI OLEJU
Historia Spółki 2001 2002 2004 2009 2010 ZAŁOŻENIE AGROLIGI PIERWSZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO NABYCIE DRUGIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ROLNEGO MECHNIKOVO I DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI ZAŁOŻENIE DWÓCH SPÓŁEK HOLDINGOWYCH 2002 2004 1992 2001 2009 ZAŁOŻENIE FIRMY „LIGA” UTWORZENIE AGROKOM NOVAJA VOŁOGDA I NABYCIE KOMPLEKSOWEGO MAGAZYNU, PRODUKCJA OLEJU NA W OBCYCH FABRYKACH ZAKUP PIERWSZEJ LINIE DO PRODUKCJI OLEJU 1

4 Struktura Emitenta Spółki zależne www.agroliga.com.ua 1
Berdnik A.N. (50%) Poplavskaya I.Y. (50%) Agroliga Group PLC Grupa firm Agroliga LLC PLC Liga-A Agrokom Novay Vodolaga LLC Agroliga LLC PLC Mechnikovo 100% 80% Cypr Ukraina 95% Spółki zależne 1

5 Kierownictwo www.agroliga.com.ua 1
Berdnik Aleksander Nikołajewicz – Współwłaściciel, CEO (47) w 1984 roku ukończył wydział ekonomiczny Charkowskiego Instytutu Zbiorowego Żywienia i Handlu. W latach 1987 – 1990 pracował w charkowskim Komitecie Obwodowym KPZR na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarczego. W tym okresie zdobył duże doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorstwami, posiada szerokie kontakty z lokalną administracja państwową. W 1990 roku rozpoczyna działalność gospodarczą. Inicjował powstanie poszczególnych firm Grupy Agroliga. Zorganizował i ponad 10 lat prowadził produkcję oleju słonecznikowego we współpracy z obcymi zakładami produkcyjnymi. P. Berdnik jest prezesem Agroliga Group PLC Popławska Irina Juriewna – Współwłaściciel, CFO (51), w 1983 roku ukończyła miejscowy Instytut Inżynieryjno – Ekonomiczny ze specjalnością - „Organizacja przetwarzania informacji ekonomicznych”.W 1986 roku rozpoczyna własną działalność gospodarczą, organizując zakład produkujący odzież W 1992 roku wspólnie z Aleksandrem N. Berdnikiem zakłada Spółkę Komandytową „Berdnik & K”, handlu detalicznego artykułami spożywczymi, W 1994 nastąpiła zmiana profilu działalności Agroligi na działalność rolno-produkcyjną. Prawie cały wypracowany zysk reinwestuje w rozwój firmy. W 1998 roku rozpoczęła przetwórstwo słonecznika i produkcję oleju słonecznikowego. Posiada certyfikat CFA Babieiew Dimitri Igorewicz – Dyrektor Finansowy (34) Ukończył Uniwersytet Charkowski na wydziale ,,Finanse i kontroling,, z wyróżnieniem. W kierował oddziałem firmy «Sery Ukrainy»,. W latach kierował wydziałem finansowym firmy «Welton».w latach prowadził projekty budowlane Posiada Certyfikat SAR. 1

6 Kierunki działalności Firmy
Grupa firm Agroliga – składa się z 5 firm ukraińskich i 1 firmy holdingowej na Cyprze. Firmy należą do sektora rolniczego Grupa firm Agroliga dzierżawi 5,5 tys ha, znajdujące się w charkowskiej obwodzie, w rejonie Dwureczanskim i Nowowodołazskom Główne kierunki działalności: Zakłady produkcji oleju Produkcja zbóż Produkcja mleka 1

7 Agroliga group PLC, Grupa firm agroliga llc Agrokom Nowaja Vologda
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Agroliga group PLC, Grupa firm agroliga llc Spółki Holdingowe Mechnikovo Spółka zajmująca się hodowlą bydła mlecznego oraz prowadząca działalność roślinną Liga A Spółka zajmuje się sprzedażą produktów gotowych oraz eksportem produktów rolnych całej Grupy Agroliga. Agrokom Nowaja Vologda Spółka zajmuje się produkcją oleju słonecznikowego, a także przechowywaniem i składowaniem produkcji rolniczej Agroliga Spółka zajmuje się produkcją roślinną 1

8 Wykorzystanie pozyskanych środków
Produkcja mleka Zakłady olejowe Zakup i modernizacja wyposażenia Zakup wysokomlecznych krów 200 szt Zakup linii produkcyjnej oleju do 8,5 tys t/rocznie Zwiększenie objętości składowania Rozwój infrastruktury, budowa bocznicy Programy celowe Środki własne\emisja % 74,5/25,5 € 1960,5 tyś € 1648,8 tyś Środki własne\emisja % 70/30 1

9 Prognozowany wzrost produkcji
Produkcja Prognozowany wzrost produkcji 1

10 Olejarnia– moce produkcyjne linii produkcyjnych
1 10

11 Prognozowany wzrost przychodów
Przychody i zyski Prognozowany wzrost przychodów 1

12 Wskaźniki Dane prawidlowe , poprzedni slajd poprawic wg tych danych.
Wskazniki EBIT, I rentownosc sprzedazy I moze cos jeszcze tak jak w teaser

13 Wyniki finansowe wg MSR
po wstępnym audycie Baker Tilly Ukraine 2009 2008 2007 tyś EUR Aktywa trwałe Nieruchomości, maszyny, urządzenia 654 444 461 Aktywa biologiczne 244 229 200 Inne aktywa trwałe 126 149 564 Razem aktywa trwałe 1024 822 1225 Kapitał własny 1805 1379 1856 Razem zobowiązania długoterminowe 17 66 125 Razem zobowiązania krótkoterminowe 951 1042 5319 Zobowiązania ogółem 968 1108 5445 Kapitał własny i zobowiązania 2773 2487 7301 1

14 po wstępnym audycie Baker Tilly Ukraine
Wynik finansowy wg MSR po wstępnym audycie Baker Tilly Ukraine 2009 2008 tyś EUR Przychody ze sprzedaży 1895 2132 Koszty sprzedaży 1609 2769 Dochód z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych i produktów rolnych 519 1317 Zysk brutto 804 680 Koszty sprzedaży i dystrybucji 90 87 Koszty administracyjne 198 366 Przychody z dotacji rządowych 186 129 Pozostałe przychody / (koszty) netto 166 58 Zysk operacyjny 536 298 Różnice kursowe netto 5 135 Zysk przed opodatkowaniem 481 111 Podatek dochodowy 47 27 Zysk za roku 528 138 Zysk ogółem za rok, bez podatku 1

15 podstawa dla wykonania prognozy
Założenia do prognoz Kurs Walut wskaźniki źródło 2010 2011 2012 2013 2014 podstawa dla wykonania prognozy FAPRI Ceny surowców  Agroli ga 10,75 poziom inflacji y/y IMF 9,20% 8,90% 7,50% 5,60% 5,00% 1

16 SWOT-ANALIZA Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
STAŁY POPYT NA WYTWARZANE PRODUKTY. WYSOKO WYKFALIFIKOWANA KADRA ZARZĄDZAJACA DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY UPRAWY NA ŻYZNYCH CZARNOZIEMACH BRAK DOSTĘPU DO KOŃCOWYCH ODBIORCÓW NIEWIELKIE ROZMIARY POSIADANYCH GRUNTÓW OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA OD CZYNNIKÓW POGODOWYCH MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA NOWYCH GRUNTÓW ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI NA NOWE RYNKI DUZY POPYT ZEWNĘTRZNY DOSTĘP DO INSYTTUCJI NAUKOWYCH I INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI PRODUKCJI WYSTĘPOWANIE EKSTREMALNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH BRAK EFEKTYWNYCH MECHANIZMÓW RYNKOWYCH WYSTĘPUJE RYZYKO FINANSOWE ZWIĄZANE Z BRAKIEM STABILNOŚCI WYSTĘPOWANIE RYZYKOA POLITYCZNEGO Szanse Zagrożenia 1

17 Strategia Okres 1 Okres 3 Okres 2 Marketing Finanse Personel
Strategia Grupy podzielona jest na 3 okresy, - krótkoterminowy, - średnioterminowy długoterminowy. W podziale na kierunki biznesu Uprawa zbóż: zwiększenie upraw do 10 tys ha. Zakłady Olejowe: wdrożenie technologii rafinacji i butelkowania Produkcja mleka: dotarcie do ostatecznego konsumenta Uprawa zbóż: zwiekszenie objetości elewatorów Zakłady Olejowe: wydajnośc - 16 tys. ton rocznie Zwiększenie objętości składowania Produkcja mleka: 1500 krów, 6500 litrów udoju na jedna krowe rocznie Uprawa zbóż: zwiększenie wydajności 1,2-1,5 razy Zakłady Olejowe: wydajnośc - 10 tyś. ton rocznie Produkcja mleka: 600 krów, 5500 litrów mleka na krowe rocznie Okres 3 Okres 2 Okres 1 Do 2012 Do 2014 Po 2015 Marketing Finanse Personel Wprowadzenie programów motywacyjnych i wdrożenie programów socjalnych Osiągnięcie 5% udziału w rynku oleju w obwodzie Charkowskim Osiągnięcie obrotów 15 mln EUR 1

18 2010 Debiut na rynku NewConnect.
Strategia 2010 Debiut na rynku NewConnect. 2011 Wejście do prestiżowego indeksu NC Lead. 2012 Przygotowanie do wejścia na Rynku Głównym GPW.

19 Strategia Marketing 2012 Osiągnięcie 5 % udziału w charkowskim rynku producentów oleju słonecznikowego. 2014 Osiągnięcie 7 % udziału w charkowskim rynku producentów mleka. 2015 Wejście na rynek rafinowanego, butelkowanego oleju słonecznikowego. 2015 Wejście na rynek przetworów mlecznych przeznaczonych dla końcowego klienta. 1

20 Strategia inwestycje 2012 Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej oleju słonecznikowego 2014 Powiększenia powierzchni magazynowych, elewatorów i zbiorników do przechowywania oleju słonecznikowego. 2015 Zakup Linii rozlewu i butelkowania oleju słonecznikowego 2015 Zakup urządzenia do konfekcjonowania przetworów 1

21 Strategia finanse 2012 Osiągnięcie poziomu rocznych obrotów w wysokości 15 mln. euro. 2014 Osiągnięcie poziomu kapitalizacji Grupy w wysokości 30 mln. euro. 2015 Utrzymanie tempa wzrostu powyżej średniej dla rynku. 1

22 Kolejka na zapisy Sposób zakupu Otrzymanie zaproszenia do zakupu akcji
Posiadanie rachunku maklerskiego w domu maklerskim obsługującym emisję Potwierdzenie chęci nabycia określonej liczby akcji Podpisanie umowy z Emitentem Przekazanie określonej kwoty na rachunek domu maklerskiego Przyznanie akcji o jakie ubiegał się inwestor po wyznaczonej cenie Z 2 slajdow zrobic 1 1

23 Strategia inwestycji przeznaczenie inwestycji
Zakup nowej linii produkcyjnej oleju słonecznikowego ( wartość inwestycji 1 648,8 tyś EUR w tym kapitał własny 1148,8 tyś EUR) Kompleks hodowlany (wartość inwestycji 1 960,5 tyś EUR w tym kapitał własny 1460,5 tyś EUR) Wszystkie działania podejmowana przez zarząd Agroligi pokazują, że są zorientowani na długoterminowe korzyści odrzucając krótkoterminowe zyski. Zarząd Agroligi planuje dokładnie swoje inwestycje dzięki czemu środki pozyskane ze emisji akcji pozwolą na usprawnienie zachodzących zmian, a nie będą warunkiem koniecznym do ich zaistnienia. Nie występuje ryzyko, że właściciele zmienią swojś strategię po pozyskaniu środków. Potwierdzeniem tego może być zapewnienie ze strony zarządu o braku intencji sprzedaży posiadanych akcji wcześniej niż po 12 msc po emisji. Zarząd będzie dążył do rozwoju Spółki rozwijając działalność dzięki czemu będą możliwe kolejne inwestycje, zwiększenie produkcji, udziału w rynku, a w rezultacie wypracowanie zysku dla akcjonariuszy. (Agroliga od kilka lat przeznacza wypracowane zyski na inwestycje. Dzięki przemyślanemu wydatkowaniu środków z kapitału własnego poszerzyli działalność kupując nowa linię produkcyjną) 4

24 Czemu New Connect ? Wytrawni inwestorzy Emisja jest przeprowadzana na warunkach Private Placement. Trafiając tym samym do doświadczonych inwestorów potrafiących rozpoznać dobrze rokujące inwestycje. 1

25 Czemu New Connect ? Warunki New Connect Agroliga jest średnią spółką, która dynamicznie się rozwija. Jej obecna kapitalizacja nie pozwala na wejście na rynek główny na dzień dzisiejszy. Doświadczenie zarządu pozwala jednak być optymistą co do przyszłości… 1

26 Porównanie indeksu NC z sWIG80
Wyniki New Connect Porównanie indeksu NC z sWIG80

27 Porównanie do spółki z głównego parkietu
Przykład Spółki Porównanie do spółki z głównego parkietu Na załączonym wykresie widać wzrost wartości spółki od debiutu do dnia dzisiejszego. Spółka od dnia debiutu do dziś odnotowała wzrost wartości akcji o 150%. Jest to dobry prognostyk dla akcjonariuszy Agroligi. Mamy nadzieje, że wzrost wartości Agroligi będzie identyczny co Kernela, no może pomijając początkowy spadek wartości 

28 Przykład histori IPO Główne działania reklamowe 23 stycznia 2007 г
Publiczna emisja akcji na kwotę US$220 mln na WGPW. Kernel jest 3-cia firma ukraińską , która była kwotowana na giełdach w EU. 2-ga po wielkości IPO firmy ukraińskiej na regulowanym rynku w EU Przyczyny sukcesu emisji: Instytucjonalni i prywatni przedsiebiorcy z Polski Inwestorzy specjalizujacy sie na rynkach (GEMs) Inwestorzy z USA byli wyłaczeni z mozliwosci zakupu akcji Wysoka wycena firmy przez inwestorów –EV/EBITDA (2007/08) wyniósł 6.6х, Emisja akcji była i sprzedaż była zrealizowana w krótkim okresie czasu Popyt był 2.8 większy niz oferta (początkowa transakcja): Struktura oferty umozliwiła spowodować cenowa konkurencję pomiedzy inwestorami z Polski i zagranicy GEMs Ceny była sformułowana i niekorzystnym okresie koniunktory na giełdzie W okresie pierwszych 6 miesiecy kwotowania akcji wzrosły o 45%

29 Dobry slajd tylko uzupelnic
Metoda porównawcza C/Z ( ) C/WK( ) 11,01 3,23 8,19 2,61 14,51 2,42 Średnia 11,24 Agroliga (2010) 6,06 Średnia 2,75 1,48 Dobry slajd tylko uzupelnic

30 Firmy uczestniczące w projekcie
Progress Holding Sp z.o.o. (Polska) – Autoryzowany Doradca WSE tel (4822) Avantaz Cpital Management (Ukraine) – IPOPartner WSE Baker Tilly (Ukraine) – audytor Baker Tilly (Polska) – audytor Inyurpolis ILF (Ukraine) – doradca prawny Magnusson Kancelaria Prawnicza (Polska) – doradca prawny Defense (Ukraine) – PR 1

31 Agroliga Spółka godna zaufania
Dziękujemy za uwagę Prosimy o Kontakt Progress Holding Sp z.o.o. (Polska) – Autoryzowany Doradca WSE tel (4822) 1


Pobierz ppt "prezentacje inwestorskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google