Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: 1. UCZESTNICTWO UCZELNI MEDYCZNYCH W 7PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: 1. UCZESTNICTWO UCZELNI MEDYCZNYCH W 7PR"— Zapis prezentacji:

1 Plan prezentacji: 1. UCZESTNICTWO UCZELNI MEDYCZNYCH W 7PR 2. FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH w świetle reformy nauki: Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym projekt CePT i Wrovasc Programy Ministra 3. HORIZON 2020

2 1. UCZESTNICTWO UCZELNI MEDYCZNYCH W 7PR
Wyniki priorytetu HEALTH w 7PR Wyniki polskich uczelni medycznych

3 Wyniki priorytetu tematycznego HEALTH - uczestnictwo
Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach

4 Wyniki priorytetu tematycznego HEALTH - dofinansowanie
Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach

5 Obszary badawcze polskich uczelni medycznych- wnioskodawcy
WNIOSKODAWCY W POZYTYWNIE OCENIONYCH WNIOSKACH (powyżej progu klasyfikacyjnego): Nazwa organizacji HEALTH KBBE ICT NMP ENV SSH SEC ERC PEOPLE INFRA SME REGPOT INCO Razem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 17 5 1 2 3 31 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 16 27 Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 4 18 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 11 Akademia Medyczna w Gdańsku 6 13 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 9 Pomorski Uniwersytet Medyczny we Szczecinie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Lublinie 80 23 140 Cooperation Ideas People Capacities W TYM KOORDYNATORZY PROJEKTÓW: Slajd przedstawia wynik polskich uczelni medycznych w 7PR. Pod uwagę brane są wnioski, które ocenione zostały powyżej progu klasyfikacyjnego (wnioski na wysokim poziomie). Pierwsza tabela przedstawia liczbę wszystkich zespołów (włączając koordynacje), druga tylko koordynacje. Nazwa organizacji HEALTH KBBE ICT REGPOT Razem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 3 Warszawski Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna w Gdańsku 4 5 13 Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 5

6 Obszary badawcze polskich uczelni medycznych - beneficjenci
POLSKIE UCZELNIE MEDYCZNE W PODPISANYCH KONTRAKTACH: Nazwa organizacji HEALTH KBBE ICT NMP ENV PEOPLE INFRA SIS Razem Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 1 9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 7 Gdański Uniwersytet Medyczny 2 4 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Pomorski Uniwersytet Medyczny we Szczecinie 24 35 Cooperation People Capacities W TYM KOORDYNATORZY PROJEKTÓW: Slajd przestawia liczbę beneficjentów wśród uczelni medycznych - czyli zespołów, które podpisały umowę o grant z KE. Nazwa organizacji HEALTH Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Razem 2 Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 6

7 Przyznane dofinansowanie
Środki przyznane uczelniom medycznym stanowią 2,8% łącznego dofinansowania uzyskanego przez polskich beneficjentów. (ten udział dla uczestnictwa stanowi 3,1%) W tym: Środki przyznane uczelniom medycznym, które koordynują projekty stanowią 2,1% łącznej wartości grantów uzyskanych przez polskich koordynatorów. (ten udział dla uczestnictwa wynosi 1,6%) Dane o finansowaniu odnoszą się do wartości określonych w kontraktach projektowych. Udział dla uczestnictwa = liczba beneficjentów będących uczelniami medycznymi podzielona przez liczbę wszystkich beneficjentów (analogicznie dla koordynatorów) Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 7

8 Szczegółowe obszary tematyczne polskich beneficjentów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi HEALTH: Immunotherapy of human food allergies HIV and Hepatitis co-infection Hearing impairment and degeneration Investigation of the mechanisms of initiation of allergic response, genetic predisposition, biomarkers and identification of targets for therapy. Infection and dysbiosis as the triggers of the development of inflammatory processes in allergies and autoimmune diseases. Patient Safety Research Network Better use of medicines Better understanding of dissemination and implementation strategies. ENVIRONMENT: Quantification of changing surface UV radiation levels and its impact on human health Warszawski Uniwersytet Medyczny HEALTH Novel optical methodologies for detection, diagnosis and monitoring of disease or disease-related processes Better understanding of dissemination and implementation strategies. Financing systems' effect on quality of healthcare. KBBE Effect of diet on mental performance of children Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu HEALTH Childhood and adolescent mental disorders Optimising current therapeutic approaches to schizophrenia Novel therapeutical approach to pregnancy-induced diabetes Better understanding of dissemination and implementation strategies. Adverse Drug Reaction Research NMP Adding Value to Mining at the Nanostructure level Obszary tematyczne przypisane do projektów (w bazie E-CORDA) , których beneficjentami były uczelnie medyczne. Tematy badań określone są przez tzw. ‘activities’ w Programach Pracy dla poszczególnych priorytetów. Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 8

9 Szczegółowe obszary tematyczne polskich beneficjentów
Gdański Uniwersytet Medyczny HEALTH Molecular epidemiological studies in existing well characterized European (and/or other) population cohorts Structuring clinical research in pediatric and adolescent oncology in Europe. ICT Personal Health Systems PEOPLE Marie-Curie Action: "Initial Training Networks" Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu HEALTH Improved or new therapeutic approaches for the treatment of heart failure Mechanisms of diabetic and weight-related co-morbidity in heart failure (SICA) NMP Nano-scale mechanisms of bio/non-bio interactions Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach HEALTH Cellular and molecular mechanisms of the development of chronic kidney disease (CKD) SiS CSO capacity building in research Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego HEALTH Natural course and pathophysiology of rare diseases Obszary tematyczne przypisane do projektów (w bazie E-CORDA) , których beneficjentami były uczelnie medyczne. Tematy badań określone są przez tzw. ‘activities’ w Programach Pracy dla poszczególnych priorytetów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie HEALTH Better understanding of dissemination and implementation strategies Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 9

10 Koordynatorzy projektów, w których uczestniczyły polskie uczelnie medyczne
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE; POLITECNICO DI MILANO; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO; ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA; LABOR S.R.L. 2 x ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN ; ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN; UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT; Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam UNIVERSITY COLLEGE LONDON; THE UNIVERSITY OF MANCHESTER; KING'S COLLEGE LONDON; SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST; UNIVERSITY OF ULSTER 3 x INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM); UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE; UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI; FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY; INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ ST. ANNA KINDERKREBSFORSCHUNG; Medizinische Universitaet Graz; EMERGENTEC BIODEVELOPMENT GMBH; CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN; RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAET BONN UNIVERSIDAD DE GRANADA; FUNDACIO PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA UNIVERSITE DE GENEVE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS Informacja o tym kto koordynował projekty, w których uczestniczyły polskie uczelnie medyczne. Poza Polską, brak jest koordynatorów z UE12. Wśród polskich koordynatorów występują dwie uczelnie medyczne. UNIVERSITY OF LIMERICK UNIVERSITETET I BERGEN Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 10

11 Wyniki liderów europejskich wśród uczelni medycznych
9 organizacji zidentyfikowanych przez KPK jako największe uczelnie, które prowadzą fakultet medyczny. Zazwyczaj są to szkoły o szerokim profilu naukowym (różnorodne fakultety). Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 11

12 Rozkład uczestnictwa w 7PR
Imperial College of Science, Technology and Medicine 100% = 305 zespołów Rozkład dla polskich uczelni medycznych 100% = 35 zespołów Profil lidera pod względem liczby dofinansowanych zespołów (305 zespołów) i profil uczestnictwa dla polskich uczelni medycznych. UWAGA: Imperial College of Science, Technology and Medicine to szkoła o różnych fakultetach, nie tylko fakultecie medycznym. Polskie uczelnie zaś to jednostki o ścisłym profilu medycznym. Należy zwrócić uwagę, iż najwięcej zespołów dofinansowywanych jest w programie PEOPLE: najpierw inwestycja w kadry, potem uczestniczenie w projektach badawczych Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) 12

13 Rozkład uczestnictwa w 7PR
ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN Pozostali liderzy o profilu (ściśle) medycznym: około połowy beneficjentów dofinansowanych w ramach programu HEALTH, około jednej czwartej w ramach programu PEOPLE Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) 13

14 Współpraca z liderami europejskimi
Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN - LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER Medizinische Universitaet Graz MEDIZINISCHE UNIVERSITAET INNSBRUCK MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warszawski Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Pomorski Uniwersytet Medyczny we Szczecinie Analizowane są jedynie DOFINANSOWANE PROJEKTY Jednak cienka linia to jedno wystąpienie we wspólnym projekcie. Linia pogrubiona to 2 wystąpienia. Linia najgrubsza to 4 wystąpienia. Brak połączeń dla 2 polskich organizacji wiąże się z tym, iż obie dofinansowane były tylko jednokrotnie w 7PR. Najczęstszą współpracę (4 wystąpienia we wspólnych projektach) odnotowano między Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Medizinische Universitaet Wien. Dwukrotnie współpracowały ze sobą zespoły z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, a także z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Charite – Universitaetsmedizin Berlin. Z żadnym z europejskich liderów wśród uczelni medycznych nie współpracowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Źródło: Opracowanie KPK na podstawie E-CORDA (wydanie 8.0) – dane po 274 konkursach 14

15 2. FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH w świetle reformy nauki
NAISTOTNIEJSZE ROZWIĄZANIA WPROWADZONE USTAWĄ. 1. Wprowadzenie przejrzystego systemu finansowania nauki -czytelny podział zadań i kompetencji pomiędzy: - Ministra, - Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do kompetencji Ministra pozostają przede wszystkim sprawy dotyczące: planu finansowego dotyczącego budżetu nauki, w tym poziomu finansowania Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowania działalności statutowej jednostek naukowych, finansowania inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, finansowania inwestycji budowlanych, finansowania współpracy międzynarodowej w sferze nauki, finansowanie działalności upowszechniającej naukę, ustanawianie i finansowanie specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki,

16 kontrola wydatkowania środków finansowych na naukę i nadzór nad NCN i NCBiR.
3. Kompetencje w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych z właściwości ministra właściwego do spraw nauki zostały przesunięte do Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 4. Wprowadzono zapis dotyczący minimalnej wysokości środków finansowych przeznaczanych w budżecie na zadania realizowane przez NCN i NCBiR. 5. Do NCN i NCBiR mogą aplikować osoby fizyczne. 6. NCN przeznacza nie mniej niż 20% środków na projekty dla osób rozpoczynających karierę naukową.

17 Kadencyjność członkowstwa – nie więcej niż dwie kadencje.
Do zmienionych zadań ministra została dostosowana nowa struktura organów działających przy Ministrze. Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra są: 1) Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN); Komitet Polityki Naukowej (KPN). Komitety powołuje Minister (nie ma wyborów). W skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wchodzi 30 członków, w tym 20 zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz 10 zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności. Kadencyjność członkowstwa – nie więcej niż dwie kadencje. Rotacyjność składu – co dwa lata zmiana połowy członków

18 ZADANIA Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych:
1) przeprowadzanie, nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych; 2) przedstawianie Ministrowi wniosków w sprawie przyznania poszczególnym jednostkom naukowym kategorii; wskazywanie Ministrowi wiodących pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, które w wyniku oceny, o której mowa w pkt 1, znacznie wyróżniają się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu uwzględnienia przy określaniu wysokości środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w kolejnych latach budżetowych. Na podstawie oceny przeprowadzonej przez KEJN, jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria (decyzja Ministra): A+ - poziom wiodący; A - poziom bardzo dobry; B - poziom zadowalający, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; C - poziom niezadowalający.

19 NARODOWE CENTRUM NAUKI
Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617).

20 Do zadań Centrum należy:
1) finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,

21 c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

22 Centrum przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA KARIERĘ NAUKOWĄ - osoba nieposiadające stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy;

23 z tego 471 021 tys. zł. na finansowanie grantów,
Budżet NCN w 2011 roku – tys. zł, z tego tys. zł. na finansowanie grantów, w 2012 roku – 900 mln zł, z tego tys. zł na finansowanie grantów. 23

24 HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
Panele NCN 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ST — Nauki Ścisłe i Techniczne NZ — Nauki o Życiu 24

25 Panele dotyczące medycyny i innych nauk pokrewnych cz. 1
25

26 Panele dotyczące medycyny i innych nauk pokrewnych cz. 2
26

27 Konkursy (w trakcie oceny), cz. 1
Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (co pół roku). Planowane finansowanie: 276,5 mln zł w tym 78,3 mln. zł. na panele NZ1-NZ7. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora (co pół roku). Planowane finansowanie: 62 mln zł. w tym 17,9 mln na panele NZ1-NZ7. 27

28 Konkursy (w trakcie oceny), cz. 2
Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora (co pół roku). Planowane finansowanie: 113 mln zł w tym 28,5 mln na projekty z paneli NZ1 – NZ7. Maksymalne finansowanie jednego projektu: 1 mln zł. Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych Planowane finansowanie: 50 mln zł w tym 15,5 mln na wszystkie panele NZ. 28

29 Konkursy ogłoszone bądź przygotowywane
Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych. Finansowanie 150 mln zł. (projekty od 1 do 3 mln zł). Zgłoszenia do 30.09 Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich. Szczegółowe warunki konkursu określi Rada. Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Szczegółowe warunki konkursu określi Rada. 29

30 Konkursy ogłoszone 15.03.2011 Pierwsze statystyki
Zgłoszenia według działów (suma: 7826 wniosków) Nauki Ścisłe i Techniczne: 42% (ponad 50% wnioskowanego finansowania) Nauki o Życiu: 32% Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: ok. 25% Zgłoszenia według jednostek Uniwersytet Jagielloński (wraz z CM UJ): 263 Uniwersytet Warszawski: 238 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 215 Akademia Górniczo-Hutnicza: 213 Politechnika Łódzka: 192 30

31 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zadania Centrum: zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy (art. 27 ust. 1 ustawy o NCBR) realizacja programów badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w Krajowym Programie Badań oraz innych zadań Centrum finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. (art. 27 ust. 2) zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich finansowanie lub współfinansowanie

32 Pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez: 1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce; 2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki; inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

33 inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele; wspieranie rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową

34 Krajowe projekty z zakresu medycyny finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
15 projektów badawczych zamawianych na łączną kwotę PLN 139 projektów badawczych rozwojowych na łączną kwotę PLN 8 projektów celowych na łączną kwotę PLN (w tym wkład własny przedsiębiorców wynoszący ,32 PLN 15 projektów w ramach Programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap I i II na łączną kwotę PLN

35 3 przedsięwzięcia w ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce z budżetem części badawczej wynoszącym PLN 16 projektów w ramach Programu LIDER na łączną kwotę PLN 50 projektów w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna” na łączną kwotę PLN 4 projekty w ramach Przedsięwzięcia „IniTech” na łączną kwotę PLN.

36 Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem nowego programu sektorowego w obszarze medycyny innowacyjnej. Intencją Centrum, w zakresie nowego rodzaju programów, jakimi będą programy sektorowe, jest określenie zakresu tematycznego programu oraz reguł udziału (w tym zasad finansowania projektów), w ścisłej konsultacji z reprezentacją świata biznesu (przedsiębiorstw aktywnych w sferze B+R i innowacyjności). Pozwoli to skuteczniej i efektywniej realizować jeden z podstawowych punktów misji NCBiR, czyli zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność B+R i jej finansowanie.

37 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
W dniu 22 września 2011 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęła uchwałę o rozpoczęciu realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych określonego w Krajowym Programie Badań w strategicznym kierunku pt.: Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna. Zgodnie z par. 15 ust. 1 ustawy o NCBiR, Rada Centrum przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

38 Obecnie prowadzone konkursy
Międzynarodowe projekty z zakresu medycyny finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Obecnie prowadzone konkursy ERA-net NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) – ogłoszono 4 międzynarodowe konkursy na projekty badawcze ERA-net EuroNanoMed - ogłoszono 3 międzynarodowe konkursy na projekty badawcze ERA-net PrioMed Child – ogłoszono 1 konkurs ERA-net RUS – ogłoszono 1 konkurs w obszarze Research on serious human health problems JPND (Joint Programming Neurodegenerative Disease) – ogłoszono jeden konkurs Uczestnictwo Polski we wspólnym przedsięwzięciu IMI -JU (Innovative Medicines Initiative) w ramach którego ogłoszono czwarty międzynarodowy konkurs na projekty badawcze. Projekty finansowane są z budżetu Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) Planowane konkursy ERA-net TRANSCAN (Translational Cancer Research) – planowane ogłoszenie I konkursu (15 listopad 2011 r.) ERA-net NEURON II – planowane ogłaszanie kolejnych konkursów ERA-net E-Rare 2 - planowane ogłaszanie kolejnych konkursów

39 Projekt CePT CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH i TECHNOLOGII
Warszawski Uniwersytet Medyczny 39

40 Projekt nr POIG /08 Tytuł projektu: „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny Okres realizacji: Całkowita wartość projektu: PLN Kwota dofinansowania: PLN Warszawski Uniwersytet Medyczny 40

41 Celem projektu jest utworzenie na terenie Warszawy ośrodka badań biomedycznych złożonego z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych, w których prowadzone będą interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do chorób układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia. Prace naukowe obejmą, między innymi, analizę strukturalną i funkcjonalną białek, fizyko-chemięi nanotechnologię biomateriałów, nanomedycynę, inżynierię biomedyczną, biotechnologię molekularną, genomikę, neurobiologię, biochemię, fizjologię, patofizjologię, farmakologię, farmakodynamikę, farmakogenomikę i farmakognozję. Wybudowana infrastruktura służyć będzie realizacji wspólnego programu badawczego w ramach współpracy 10 instytucji naukowych z terenu Warszawy Warszawski Uniwersytet Medyczny

42 Wnioskodawcą Projektu CePT jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
W realizacji przedsięwzięcia bierze ponadto udział 9 instytucji, które współtworzyć będą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Są to: Uniwersytet Warszawski Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Politechnika Warszawska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Warszawski Uniwersytet Medyczny

43 Wizualizacja obiektu Centrum Badań Przedklinicznych WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny 43

44 Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym CePT - Stanowisko do epitaksji z wiązek molekularnych MBE (Molecular Beam Epitaxy) z wyposażeniem UW/04/NANO/1 Warszawski Uniwersytet Medyczny

45 Zaawansowanie prac budowlanych w IMDiK PAN
Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają pomieszczenia do utrzymywania zwierząt w Laboratorium Hodowli Zwierząt Zmodyfikowanych Genetycznie (pomieszczenia wykończone: ułożona glazura, wylane podłogi, odbiór robót). Obecnie trwają również prace nad wykonaniem fundamentu pod rezonans magnetyczny (zdjęcie 3). Warszawski Uniwersytet Medyczny

46 Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek CePT
Stanowisko hodowli zwierząt laboratoryjnych – Szafy z klatkami do hodowli zwierząt – 6 sztuk, medyczny sterylizator parowy z systemem uzdatniania wody, zmiękczacz, kompresor, urządzenie klimatyzacyjne oraz komora laminarna z pionowym przepływem powietrza – klasa II Biohazard (CASFB/MIBMIK/6) Warszawski Uniwersytet Medyczny

47 Prasa tyroidalna; symbol aparatury CePT: IWC/CB/1.4
Przykładowe zdjęcia aparatury zakupionej w ramach realizowanego zadania Aparat do wyznaczania napięcia pow. Sinterface BPA-1P Symbol aparatury CePT: IWC/CB/1.2 Prasa tyroidalna; symbol aparatury CePT: IWC/CB/1.4 Warszawski Uniwersytet Medyczny

48 Medycyny Sercowo-Naczyniowej
Wrovasc Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej 48

49 Dotacja z Działania 1.1.2. PO IG na lata 2009-2013
Wrovasc- Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej jest miejscem powstawania i rozwoju nowych technologii medycznych i metod leczenia. Dotacja z Działania PO IG na lata Kwota dotacji: pln Projekt składa się z 23 Zadań badawczych Kierownik Projektu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz Z-ca Kierownika ds. naukowych: prof. dr hab. Zbigniew Hruby Kierownik Wykonawczy: Małgorzata Krynicka-Duszyńska 49

50 Ośrodki współpracujące:
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Politechnika Wrocławska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 50

51 Zaawansowanie prac… Naczynia limfatyczne przydanki tętnic
Rola układu limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic Naczynia limfatyczne przydanki tętnic IHC przydanka aorty: anty-LYVE-1; x600 51

52 Zaawansowanie prac… Opracowanie i badania biodegradowalnych polimerowych stentów naczyniowych Prototypowy stent SD T03 52

53 Zaawansowanie prac… Wpływ zmian w ścianie naczyń krwionośnych na patogenezę i przebieg chorób nerek. 53

54 Zaawansowanie prac… Badania nad patomechanizmem oraz możliwością leczenia miażdżycy tętnic Zastosowane techniki i metody badawcze Obraz histologiczny ściany naczynia krwionośnego z wybarwionym depozytem wapnia Wycinek ściany naczynia krwionośnego z depozytem wapnia Wyizolowane depozyty wapnia z wycinka ściany naczynia krwionośnego Depozyt wapnia 54

55 2. Programy Ministra Mobilność Plus Ideas Plus Juventus Plus
Narodowy Program Humanistyki w przygotowaniu Index Plus Kreator innowacyjności Patent Plus Rozwój Sportu Akademickiego Diamentowy Grant Mobilność IN

56 MOBILNOŚĆ PLUS Celem programu jest umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

57 Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Uczestnikiem programu może być naukowiec, który spełnia łącznie następujące warunki:  jest zatrudnionym w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania: a) pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365, z późn. zm.1)), albo b) pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

58 c) pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618); uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie, zwanego dalej „wnioskiem”; nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie naukowym związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

59 W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

60 IDEAS PLUS Cel Adresaci programu
Wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w programie POMYSŁY Europejskiej Rady Badań Naukowych (IDEAS European Research Council) w ramach 7 Programu Ramowego. Adresaci programu W ramach programu są finansowane projekty badawcze obejmujące badania naukowe określone w zgłoszeniach uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY (IDEAS) przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC), które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

61 IUVENTUS PLUS Cel Wspieranie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Program ma pomóc młodym naukowcom w dalszym prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym poprzez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyników.

62 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Cel Celem programu jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej w świecie. Program ma za zadanie zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich.

63 Program obejmuje realizację następujących zadań odpowiadających potrzebom rozwojowym polskiej humanistyki: Moduł badawczy – wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, realizowane formie projektów; Moduł wspierający młodych humanistów – wspieranie zespołowych badan naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej; Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie – finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w celu zapewnienia im wysokiej pozycji naukowej oraz szerszej dostępności zarówno dla naukowców polskich jak i naukowców zagranicznych.

64 INDEX PLUS – w przygotowaniu
Celem programu jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia czasopism wydawanych przez jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki podmioty działające na rzecz nauki biblioteki naukowe, niewchodzące w skład jednostek naukowych Program ma pomóc, by czasopisma zyskały charakter międzynarodowy i stały się bardziej dostępne, zarówno dla naukowców polskich jak i naukowców zagranicznych.

65 KREATOR INNOWACYJNOŚCI – w przygotowaniu
Cel: wspieranie działań na rzecz poprawy komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Dofinansowanie projektów mających na celu: 1. Tworzenie i wdrażanie systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii 2. Tworzenie i wdrażanie programów wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym mających na celu tworzenie przedsiębiorstw związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych

66 Program będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3. Działalność informacyjno-promocyjną – działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, promowanie przedsiębiorczości studentów Program będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

67 PATENT PLUS – w przygotowaniu
W ramach programu będą finansowane projekty mające na celu: 1.Przygotowanie zgłoszenia patentowego oraz przeprowadzenie postępowania patentowego, 2. Tworzenie i wdrażanie programów wsparcia patentowania wynalazków poza granicami Polski i ich gospodarczego wykorzystania,

68 3. Przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną w jednostkach naukowych,
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej ochrony własności przemysłowej, 5. Pozyskiwanie partnerów do komercjalizacji wynalazków, w tym udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami.

69 SPORT AKADEMICKI – w przygotowaniu
Celem Narodowego Programu Rozwoju Sportu Akademickiego jest wspieranie rozwoju badań naukowych W ramach programu finansowane będą projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz projekty mające na celu monitorowanie rozwoju sportu akademickiego. Program stanowi realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” porozumienia o współpracy zawartego w dniu 30 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

70 DIAMENTOWY GRANT - w przygotowaniu
W ramach programu będą przyznawane środki finansowe na realizację badań naukowych dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (100 rocznie)

71 MOBILNOŚĆ IN – w przygotowaniu
Program jest skierowany do polskich naukowców oraz osób nie posiadających obywatelstwa polskiego o znaczącym dorobku naukowym, pracujących w zagranicznych ośrodkach naukowych ale zamierzających kontynuować dalszą pracę naukową w polskich jednostkach naukowych Celem programu jest umożliwienie ww. osobom realizację ambitnych zamierzeń obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe w polskich jednostkach naukowych. Środki finansowe przyznawane w ramach programu w trybie konkursowym mają umożliwić także powstanie nowych zespołów badawczych i stworzyć warunki do prowadzenia badań na wysokim poziomie .

72 3. Horizon 2020

73 Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation in the European Union
Budżet na lata – Wieloletnie Ramy Finansowe: 80 mlrd € na naukę i innowacje (7,8% całości budżetu, ↑ 46% w porównaniu do alokacji na lata ) Alokacja na Programy Ramowe w latach Budżety kolejnych Programów Ramowych Źródło: Opracowanie KPK na podstawie bazy E-CORDA (wydanie 8.0) 73

74 Horizon 2020 – filary Horizon 2020 – 3 strategiczne cele
Sprostanie globalnym wyzwaniom (m.in. Zdrowie i zmiany demograficzne) Tworzenie przywództwa przemysłowego i poprawa konkurencyjności Wspieranie doskonałości badań Programy Szczegółowe wdrażane wg schematów finansowania

75 Horizon 2020 – schematy finansowania
Research and innovation grant – projekty różnej wielkości i różnego typu; projekt może obejmować badania podstawowe, stosowane, szkolenia, wsparcie kariery i rozwoju, prace demonstracyjne, pilotażowe, testowanie z zaangażowaniem użytkownika, wsparcie infrastruktury badawczej, ustalanie standardów; ponadnarodowe projekty partnerskie Training and mobility grant – pojedynczy badacz, instytucje finansujące, ponadnarodowe konsorcja; finansowanie szkoleń, mobilności i rozwoju kariery zawodowej naukowców; Akcje Marie Curie Programme co-fund grant – wsparcie dla instytucji zarządzających programami; finansowanie networkingu, koordynacji między różnymi programami w różnych krajach; typy programów mogą obejmować: programy B+R, usługi wspierające innowacje, szkolenia dla naukowców, programy wspierające mobilność i i rozwój kariery, partnerstwa publiczno-publiczne

76 Coordination and support grant – wsparcie działań towarzyszących, zwłaszcza: upowszechnianie wyników badań, zwiększanie świadomości, komunikacja, networking, polityka dialogu, działania wspomagające wzajemne uczenie się, wsparcie ekspertów (np. do oceny, przeglądu) Debt finance and equity investments – kapitał podwyższonego ryzyka Prizes – za dotychczasowe osiągnięcia albo jako zachęta do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanego celu Procurement – kontrakty na zakup towarów i usług uwzględniające zakupy rozwiązań wchodzących na rynek

77 Horizon 2020 – Priorytety Polski
Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy dla budowy zrównoważonej i zharmonizowanej Europejskiej Przestrzeni Badawczej struktura – objęcie finansowaniem całego cyklu innowacyjnego, tj. badania podstawowe - rozwiązania prototypowe - wdrożenia; finansowanie uzależnione od złożoności i etapu realizacji przedsięwzięcia system oceny projektów – redefinicja zasady doskonałości badania podstawowe: doskonałość - dominujące kryterium badania stosowane: wzmocnienie doskonałości przez inne kryteria (wpływ na integrację, efektywność kosztowa, wpływ na rozwój społeczny, potencjał rynkowy) harmonizacja – harmonizacja działań 7. PR, CIP i EIT; równowaga między finansowaniem badań podstawowych a stosowanych; więcej projektów interdyscyplinarnych uproszczenie zasad i procedur – katalog wspólnych procedur administracyjno-finansowych, organizacyjnych i informacyjnych; podejście oparte na zaufaniu (trust-based approach

78 synergia polityki badań i rozwoju z polityką spójności
wymiar finansowy – polityka spójności: reformy strukturalne, podnoszenie doskonałości (”stairway to excellence”), przygotowanie zespołów badawczych do udziału w programach europejskich, bezpośrednie wykorzystanie środków polityki spójności do zwiększenia udziału krajowych zespołów w europejskich programach badawczych wymiar administracyjny – zbliżone zasady aplikowania i realizowania projektów badawczych i innowacyjnych (wspólny katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność VAT) integracja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), eliminacja fragmentacji badań zintegrowany system europejski (Program Ramowy) - interdyscyplinarny i przekrojowy charakter zrównoważony udział dużych i małych zespołów badawczych, doświadczonych i młodych naukowców zintegrowany system badań ponadnarodowych (ERA Instruments) otwarty transgraniczny system współpracy naukowej (internacjonalizacja, integracja w ramach ERA)

79 badania dot. problematyki społecznej w kontekście wielkich wyzwań – wsparcie dla projektów rozwijających innowacje społeczne („laboratorium” projektów) – działalność B+R w sektorze zdrowia (zmiany demograficzne), odpowiednia polityka edukacyjna dla budowy społeczeństwa obywatelskiego zwiększenie udziału przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP wspólnotowy system zamówień publicznych efektywny, tani, dostępny system patentowy (upublicznianie wyników finansowanych ze środków europejskich) otwarty, atrakcyjny i konkurencyjny rynek pracy dla naukowców mobilność międzynarodowa i międzysektorowa (zwiększenie budżetu na program Marie Curie (przeciwdziałanie zjawisku brain drain przez granty reintegracyjne, uatrakcyjnienie oferty dla początkujących naukowców) otwarty dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowej, jej rozwój we wszystkich regionach (wsparcie dla koncepcji inteligentnej specjalizacji regionów)

80 Horizon 2020 – kalendarz wydarzeń do końca 2011 r.
30 listopada – publikacja wniosku KE ws. decyzji dot. Horizon 2020 6 grudnia – pierwsza wymiana poglądów ministrów ds. badań podczas Rady UE ds. Konkurencyjności 12 grudnia – Grupa Robocza ds. Badań – prezentacja wniosku KE, wymiana poglądów


Pobierz ppt "Plan prezentacji: 1. UCZESTNICTWO UCZELNI MEDYCZNYCH W 7PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google