Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia wody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia wody"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia wody
Wybuchowi Naukowcy Publiczne Gimnazjum im Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

2 Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom, a dla wielu stanowi środowisko życia. Kilkadziesiąt lat temu można było spokojnie pić wodę prosto z rzeki. Dzisiaj wypicie takiej wody grozi zatruciem organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Dawniej i dziś

3 Do obecnego zanieczyszczenia wód w główne mierze przyczynił się człowiek. Wzrost liczby ludności, intensywny rozwój rolnictwa i przemysłu, a także wykorzystywanie zbiorników wodnych w celach rekreacyjnych doprowadziły do zanieczyszczenia większości wód powierzchniowych naszej planety. Winny jest człowiek…

4 Źródła zanieczyszczeń wody
Główne źródła zanieczyszczeń wody: Ścieki Wycieki ropy naftowej Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin Nielegalne wysypiska śmieci Źródła zanieczyszczeń wody

5 Ścieki zawierają duże ilości związków organicznych i mineralnych, które zanieczyszczają wody. Powstają one zarówno w naszych domach jak i w zakładach przemysłowych. Stamtąd powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, ale niektóre miasta wciąż nie mają oczyszczalni ścieków, a wiele zakładów celowo usuwało ścieki do rzeki, aby zaoszczędzić. Ścieki

6 Podczas katastrof tankowców lub awarii na platformach wiertniczych do wody wycieka mnóstwo ropy naftowej, która tworzy gęstą kleistą warstwę. Jest ona bardzo niebezpieczna dla organizmów i uniemożliwia dostęp światła do głębszych warstw wody. Na przykład ropa skleja pióra wielu ptakom, które nie mogąc latać są skazane na śmierć. Wycieki ropy naftowej

7 Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin zawierają dużo pierwiastków biogennych takich jak fosfor, azot czy potas. Wraz z deszczem wpływają do rzek i jezior, a stamtąd do mórz i oceanów, stwarzając dogodne warunki do rozwoju mikroorganizmów. W rezultacie powstają zakwity, które znacznie ograniczają dostęp światła do głębszych warstw wody Nawozy sztuczne

8 Nielegalne wysypiska śmieci
Deszcze wypłukują z wysypisk śmieci duże ilości szkodliwych substancji, które przedostają się do wód powierzchniowych i gruntowych Nielegalne wysypiska śmieci

9 W wodach zachodzą nieustannie procesy samooczyszczenia
W wodach zachodzą nieustannie procesy samooczyszczenia. Jednak przy takim tempie zanieczyszczania to za mało. Pomocą dla natury mają być oczyszczalnie ścieków, w których stosuje się kilka metod usuwania zanieczyszczeń. Sposoby ochrony wód

10 1. Oczyszczanie mechaniczne
Polega na stosowaniu grubych sit i krat, które usuwają duże cząstki organiczne i mineralne oraz większych ciał stałych poprzez odcedzanie i filtrowanie wody. 1. Oczyszczanie mechaniczne

11 2.Oczyszczanie biologiczne
Polega na wprowadzeniu do zbiornika bakterii, które rozmnażając się przy udziale tlenu rozkładają substancje organiczne do substancji nieorganicznych 2.Oczyszczanie biologiczne

12 3.Oczyszczanie chemiczne
Polega na utlenianiu i zobojętnianiu ścieków przy użyciu różnych związków chemicznych lub usuwaniu metali ciękich w postaci trudno rozpuszczalnych osadów 3.Oczyszczanie chemiczne

13 Koniec


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia wody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google