Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eko-innowacje w sektorze transportowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eko-innowacje w sektorze transportowym"— Zapis prezentacji:

1 Eko-innowacje w sektorze transportowym
Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Seminarium……. Warszawa, 28 maja 2009

2 Transport największym konsumentem energii
EU 27: FINAL ENERGY DEMAND BY SECTOR Żródło:4. European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008. W. Suchorzewski,

3 Udział transportu w zużyciu energii w PL
Udział transportu w zużyciu energii rośnie (1995 – 14%, – 21%) ] Struktura nośników energii: transport drogowy - 89% transport kolejowy - 5,6%, transport lotniczy - 5% Prawie całość energii zużywanej przez transport drogowy - ropochodna Niewielka część przewozów kolejowych - napęd spalinowy 95% energii - paliwa płynne Pozostałe 5% - energia elektryczna. W. Suchorzewski,

4 Prognozy ruchu pasażerskiego – mld paskm
 Rok 2009 2010 2020 2025  Autor prognozy JB APT ITS Transport indyw. 335 25-235 Transport zbiorowy 60 90-165 55-57  Razem 395 APT – Alternatywna Polityka Transportowa JB – J.Burnewicz ITS – Instytut Transportu Samochodowego W. Suchorzewski,

5 Prognoza zużycia energii w transporcie - PL DGTREN - 2008
Miara 2000 2005 2010 2020 2030 PL Gpkm 216 244 281 383 492 PL Gtm 130 156 193 268 317 PL ktoe 9085 12087 14891 19578 21647 PL MtCO2 26 34 41 53 57 PL MJ mld 380 506 623 820 906 Żródło: European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008. W. Suchorzewski,

6 Prognozy zużycia energii, struktury nośników i emisji w UE 27
Podstawowe dylematy - struktura nośników dla: transportu drogowego i kolei, produkcji energii elektrycznej (ze względu na jej kluczową rolę w zasilaniu kolei) Trendy i prognozy dla transportu drogowego: udział biopaliw – po okresie wzrostu do roku stabilizacja minimalny udział energii elektrycznej, mimo wiązania nadziei z rozwojem pojazdów o tym napędzie, brak niekonwencjonalnych źródeł energii. Emisja CO2: transport pozostanie najpoważniejszym emitorem i jedynym sektorem, w którym emisja ta będzie wzrastać, głównie ze względu na transport drogowy i lotniczy. Nie zmieni tej tendencji przewidywany wzrost udziału biopaliw, (których produkcja pochłania znaczne ilości energii). W. Suchorzewski,

7 Nośniki energii w transporcie drogowym
Udział - % 2005 2010 2020 2030 Benzyna 38.4 35.2 31.4 29.3 Diesel 58.8 58.9 LPG 1,5 1,8 2,0 2,1 Biopaliwa 1,1 3,9 7,4 9,4 Gaz 0,2 0,3 Elektryczność Żródło: European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008. W. Suchorzewski,

8 Transport w Alternatywnej Polityce Energetycznej 2009
wariant I (KT) - kontynuacja trendów, wariant II (ZRT) - zrównoważonego rozwoju - spowolnienia wzrostu transportochłonności i energochłonności oraz emisji CO2, aby nie przekroczył w latach 2020 i 2030 zakładanych wartości. Prognoza konsumpcji energii – mld MJ (WS) KT ZRT 2005 2020 2030 Pasażerowie 329 493 551 412 383 Ładunki 280 421 478 385 390 Razem 609 914 1029 797 773 W. Suchorzewski,

9 Działania redukujące zużycie energii i emisje
Redukcja/ograniczeniu tempa wzrostu transportochłonności (mobilności) - planowanie przestrzenne i inne działania: przeciwdziałające niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast i redukcji intensywności zagospodarowania, sprzyjające przemieszaniu funkcji i koncentracji funkcji w obszarach dobrze obsłużonych przez transport publiczny. Wpływ na wybór środka transportu przez: politykę motoryzacyjną, podnoszenie standardu transportu publicznego, politykę parkingową, w tym parkingi „P&R” (Parkuj i Jedź) opłaty za korzystanie z dróg publicznych i wjazd do wybranych obszarów, obciążanie użytkownika kosztami zewnętrznymi W. Suchorzewski,

10 Działania redukujące zużycie energii przez transport
Poprawa wykorzystania środków transportu przez: zaawansowane metody zarządzania transportem i ruchem promocję wspólnego użytkowania samochodu osobowego (car-pooling, lift-sharing), wspieranie rozwoju systemów dostaw ładunków (logistyka) rozwój transportu multi/intermodalnego. Postęp technologiczny w zakresie środków transportu, w tym przede wszystkim produkcji środków transportu o zwiększonej efektywności energetycznej oraz zasilanych ze źródeł energii alternatywnych w stosunku do ropy i węgla, W. Suchorzewski,

11 Przykłady innowacyjnych rozwiązań
AFV – pojazdy o alternatywnych źródłach napędu – dostępne – trudności rozpowszechnienia UK – Low Carbon Vehicle Procurement programme: samochody osobowe, dostawcze i autobusy Wsparcie przez państwo – Kanada: ecoAUTO Rebate Program to $2000 rabatu przy kupnie samochodu „efektywnego energetycznie” ITS – Inteligentne Systemy Transportu: Zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, lotniczym, kolejowym Elektroniczne pobieranie opłat Logistyka W. Suchorzewski,

12 2008 Model Year ecoAUTO Eligibility
Jeep Compass 2x4 Rebate: $ L, 4 cylinder Continuously Variable Transmission CFCR = 8.3 L/100 km Honda Civic Hybrid Rebate: $ L, 4 cylinder Continuously Variable Transmission CFCR = 4.5 L/100 km W. Suchorzewski,

13 Obszary tematyczne i ich innowacyjne koncepcje
NICHES - New & Innovative Concepts for Helping European Transport Sustainability Obszary tematyczne i ich innowacyjne koncepcje W. Suchorzewski,

14 WG2 – Innowacyjne rozwiązania logistyczne w miastach
Problemy: zatłoczenie, trudność zaopatrzenia, hałas. Rozwiązania: - zarządzanie czasem i przestrzenią dla dostaw, multi-use-lanes - wewnątrz-miejskie dostawy nocne, - dostawy do domu z użyciem schowków. W. Suchorzewski,

15 Dostawy nocne W. Suchorzewski,

16 Dostawy do schowków - Niemcy
W. Suchorzewski,

17 WG3 – ekologiczne i oszczędzające energię pojazdy
Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – AFV - dostępne. Przeszkody w rozpowszechnieniu: brak stacji paliw, koszty, brak motywacji, informacji oraz akceptacji. Innowacje: decyzje polityczne – warunki dla rozpowszechnienia pojazdów AFVs w sektorze prywatnym zastosowanie biopaliw w pojazdach TP wspólne zakupy pojazdów AFVs. W. Suchorzewski,

18 Pojazdy i stacje paliwowe NG w Szwecji
W. Suchorzewski,

19 Cykl produkcyjny biogazu (CNG)
W. Suchorzewski,

20 Elektroniczne pobieranie opłat
ETC - Electronic Toll Collection EFC - Electronic Fee Collection VES - Violation Enforcement System Największy sukces ITS!!! W Polsce zapowiadane od 1995 roku (Warszawa) i w Polityce Transportowej Państwa na lata ). W opracowaniu studium wykonalności Konsekwencje dla projektów autostrad W. Suchorzewski,

21 Podsumowanie Kontynuacja trendów - uniemożliwiłaby osiągnięcie redukcji zużycia energii i emisji CO2. Konieczne działania mające na celu zwolnienia tempa wzrostu transportochłonności (tkm) i mobilności (paskm) ograniczenie udziału wysoce energochłonnych środków transportu (transport drogowy i lotniczy) poprawę efektywności transportu postęp w technologii transportu (hardware i software) W. Suchorzewski,


Pobierz ppt "Eko-innowacje w sektorze transportowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google