Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia"— Zapis prezentacji:

1 ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia
"DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010 ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia opracowała Małgorzata Korycińska

2 opracowała Małgorzata Korycińska
Tematyka Zaburzenia funkcji poznawczych a trudności w matematyce Zaburzenia uwagi Podobieństwa i różnice (uwaga-dyskalkulia) Metody pomocy opracowała Małgorzata Korycińska

3 opracowała Małgorzata Korycińska
Dyskalkulia zaburzenia zdolności matematycznych czyli predyspozycji potrzebnych do: rozumienia problemów matematycznych, metod i twierdzeń uczenia się ich pamiętania odtwarzania do wiązania ich z innymi problemami, symbolami, metodami i twierdzeniami opracowała Małgorzata Korycińska

4 ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH A TRUDNOŚCI W MATEMATYCE
ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH A TRUDNOŚCI W MATEMATYCE opracowała Małgorzata Korycińska

5 Zaburzenia percepcji wzrokowej
informacje przekazane rysunkiem, grafem, schematem, tabelką, wykresem itp. cyfry i znaki działań, wzory odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych porównywanie figur i ich cech mylenie cyfr i liczb o podobnym kształcie opracowała Małgorzata Korycińska

6 Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni
zapisywanie cyfr przestawianie cyfr odczytywanie liczb mylenie znaków orientacja na kartce papieru trudności ze znalezieniem strony umieszczanie liczb w kolumnach opracowała Małgorzata Korycińska opracowała Małgorzata Korycińska

7 Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni
przeprowadzanie operacji sposobem pisemnym wyobraźnia przestrzenna pojęcia związane z czasem i przestrzenią przeliczanie i porównywanie jednostek czasu opracowała Małgorzata Korycińska

8 Zaburzenia funkcji słuchowych oraz sprawności językowych
zapamiętywanie wykonywanie prostych operacji rachunkowych w pamięci procedury "krok po kroku" rozumienie poleceń i objaśnień nauczyciela rozwiązaniem złożonych zadań tekstowych werbalizowanie swoich myśli skupienie uwagi na bodźcach słuchowych różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu opracowała Małgorzata Korycińska

9 Zaburzenia funkcji motorycznych
nieczytelny zapis, brzydkie pismo nienadążanie z przepisywaniem z tablicy wolne tempo wykonywania obliczeń dłuższy czas pisania sprawdzianów opracowała Małgorzata Korycińska

10 opracowała Małgorzata Korycińska
ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA ZABURZENIA UWAGI opracowała Małgorzata Korycińska

11 opracowała Małgorzata Korycińska
Zaburzenia uwagi zaburzenia przetwarzania informacji w tym szczególnie takich procesów jak: WZBUDZENIE PODTRZYMYWANIE SELEKTYWNOŚĆ PRZERZUTNOŚĆ opracowała Małgorzata Korycińska

12 Zaburzenia uwagi a trudności w matematyce
porządkowanie danych różnieniem co ważniejsze a co mniej ważne planowanie schemat rozwiązywania zadania podtrzymywanie procesów przetwarzania informacji i prowadzenia operacji na materiale liczbowym rozumienie złożonych poleceń opracowała Małgorzata Korycińska

13 Zaburzenia uwagi a trudności w matematyce
mylenie danych liczbowych mylenie się w prostych działaniach arytmetycznych pomijanie ważnych fragmentów zadania nie dokańczanie zadania opracowała Małgorzata Korycińska

14 opracowała Małgorzata Korycińska
ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA RÓŻNICE opracowała Małgorzata Korycińska

15 Zaburzenia uwagi -różnicowanie
rozumienie operacji matematycznych błędy wynikające z nieuwagi trudności nie ograniczają się jedynie do matematyki w obserwacji: trudności z utrzymaniem koncentracji na 1 rzeczy w tym samym czasie pomyłki pomijanie istotnych szczegółów trudności z koncentracją podczas długotrwałej aktywności opracowała Małgorzata Korycińska

16 Zaburzenia uwagi - różnicowanie
błędy w pisowni trudności w czytaniu zapamiętywanie umiejętność uczenia się organizacja wypowiedzi sposób pracy reakcje wykonywanie poleceń opracowała Małgorzata Korycińska

17 Zaburzenia uwagi -różnicowanie
inne umiejętności formułowanie i wypowiadanie oraz dokańczanie wypowiedzi przenoszenie doświadczeń z jednej sytuacji na drugą poczucie czasu opracowała Małgorzata Korycińska

18 Zaburzenia uwagi -różnicowanie
umiejętności praktyczne praktyczne zrozumienie i zaplanowanie czasu na działanie (obowiązki, zdążanie na określona godzinę) chronologia wydarzeń opracowała Małgorzata Korycińska

19 Dyskalkulia - różnicowanie
rozumienie pojęcia liczby znajomość podstawowych określeń języka matematyki odczytywanie i zapis liczb i cyfr wykonywanie operacji matematycznych sposób przyswajania wiedzy matematycznej opracowała Małgorzata Korycińska

20 PODSTAWOWE ZASADY PRACY
ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA PODSTAWOWE ZASADY PRACY opracowała Małgorzata Korycińska

21 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
organizacja miejsca pracy dostosowanie wymagań harmonogram procedury listy/reguły postępowania wydawanie poleceń metody efektywnego uczenia Wydawanie poleceń: Podejdź do dziecka; Zdobądź jego uwagę (dotknij go, spójrz w oczy, zawołaj po imieniu); Wydaj polecenie spokojnie, bez emocji; Polecenie: Jednoznaczne, W 2-3 słowach, Szczegółowe, z nazwaniem kolejnych działań, 1 polecenie na raz, Powtórz polecenie tyle, razy ile założyłeś, Poproś dziecko by powtórzyło polecenie, Dopilnuj jego wykonania (nie odchodź od dziecka aż nie skończy), Efektywne uczenie: ustalenie planu wykonania zadania; materiał podany zwięźle, precyzyjnie, ważne elementy napisane inną czcionką; jedno polecenie na raz; dostosowanie tempa do możliwości dziecka; nauczanie polisensoryczne; korzystanie z pomocy dyktafonu, komputera; podkreślenie ważnych słów, wypisywanie słów-haseł; zaznaczanie czynności którą się wykonało „odhaczanie”; wielokrotne powtarzanie ćwiczeń; chwalenie zaraz po wykonaniu zadania; opracowała Małgorzata Korycińska opracowała Małgorzata Korycińska

22 opracowała Małgorzata Korycińska
Jak pomóc farmakoterapia ćwiczenia koncentracji uwagi ćwiczenia funkcji poznawczych (pamięci, kontroli) biofeedback opracowała Małgorzata Korycińska opracowała Małgorzata Korycińska

23 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią
ogólna zasada budowanie na pozytywach budowanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie szukanie sukcesu poza matematyką dziecko samo nie „wyrośnie” z trudności opracowała Małgorzata Korycińska

24 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią
podejście nauczyciela cierpliwość i wyrozumiałość zrozumienie szczególnie nie należy: traktować ucznia jako chorego, niezdolnego, czy leniwego karać i wyśmiewać w nadziei, że zmobilizuje się do pracy zwalniać z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą opracowała Małgorzata Korycińska

25 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią
działania nauczyciela zadania sposób nauki selekcjonowanie materiału objaśnienia znajomość reguły liczba zadań ocenianie toku rozumowania opracowała Małgorzata Korycińska

26 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią
działania nauczyciela pomoc w odczytywaniu dłuższych poleceń w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie przeczytać pracy ucznia, poprosić go o jej przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości akceptowanie indywidualnego stylu poznawczego ucznia zaakceptowanie, że niektórych treści programowych uczeń nie zdoła opanować, że wiadomości, które nie są systematycznie powtarzane mogą być zapomniane opracowała Małgorzata Korycińska

27 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią
sposób pracy mnemotechniki wydłużanie czasu graficzne obrazowanie nagradzanie opracowała Małgorzata Korycińska

28 opracowała Małgorzata Korycińska
Dziękuję za uwagę Małgorzata Korycińska PPP nr 4 – KRAKÓW-NOWA HUTA opracowała Małgorzata Korycińska


Pobierz ppt "ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google