Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia"— Zapis prezentacji:

1 Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia
1. Miłość Boga

2 Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (Oz 11,4)

3 My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

4 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54,10)

5 (Jr 31,3) Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

6 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
(1Kor 13,13)

7 Bóg kocha Ciebie właśnie dziś!

8 Grzech oddziela cię od miłości Bożej

9 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.

10 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6,23)

11 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

12 Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? (Rz 6,16

13 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. (Ps 51,6)

14 Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,

15 Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu
3. Mój Zbawiciel

16 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? I powątpiewali o Nim. (Mk 6, 3)

17 Wszedł znów do pretorium
i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? (J 19,9)

18 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk 24, 27)

19 Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? (Mt 8,27)

20 Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
(Mt 14,28-29) A On rzekł: Przyjdź!

21 Kim jesteś Panie ?

22 Kim jesteś Panie ?

23 Kim jesteś Panie Dla MNIE ???

24 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 J 2,2)

25 (1P 2,24) On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

26 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1P 1,18-19)

27 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (J 15,15)

28 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 19,19)

29 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
(Mt 28,20)

30 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

31 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne”. (J 3,16)

32 Jeżeli więc ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. (Rz 10,9)

33 Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6)

34


Pobierz ppt "Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google