Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza lokalna w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza lokalna w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Władza lokalna w Polsce

2 Samorząd terytorialny
Samorządem terytorialnym nazywamy organizację składającą się z członków danej grupy społecznej, która decyduje o sprawach dla siebie istotnych za pośrednictwem wybranych przez siebie w wyborach reprezentantów.

3 Podział samorządów terytorialnych

4 Samorząd gminny Samorząd gminny składa się z mieszkańców danej gminy. Ma wykonywać zadania publiczne we własnym imieniu, ponieważ posiada osobowość prawną i może odpowiadać przed sądem. Gmina wykonuje zadania własne oraz te, które zostały jej powierzone przez administracje rządową. Samorząd gminny posiada trzy władze: referendum gminne, radę gminy oraz jej zarząd.

5 Samorząd powiatowy Samorząd powiatowy ma za zadanie uzupełnianie tych działań gminnych, których samorząd gminny nie wykonał bądź też do których wykonania nie ma odpowiednich środków. Trzeba jednak pamiętać, że zadania samorządu powiatowego nie mogą naruszać zakresu działań gminy.

6 Samorząd województwa Samorząd wojewódzki ma za zadanie nadzorować wszystkie samorządy terytorialne, zarówno gminny, jak i powiatowy. Na jego czele stoi wojewoda powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Działania samorządu województwa nie mogą naruszać działań pozostałych samorządów terytorialnych.


Pobierz ppt "Władza lokalna w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google