Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w praktyce polskich samorządów? Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Dr Waldemar Chmielewski

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zrównoważony rozwój w praktyce polskich samorządów? Prawne uwarunkowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Prawne uwarunkowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Planowanie rozwoju lokalnego Planowanie rozwoju lokalnego Miejsce zrównoważonego rozwoju w planowaniu lokalnym Miejsce zrównoważonego rozwoju w planowaniu lokalnym Użyteczne i warte zastosowania instrumenty planistyczne Użyteczne i warte zastosowania instrumenty planistyczne –Wskaźniki planu lokalnego –Wskaźniki a Ocena oddziaływania na środowisko –Lokalne bazy danych

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Zastosowanie pojęcia: zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój = ekorozwój, trwały rozwój: Zrównoważony rozwój = ekorozwój, trwały rozwój: Hasło – wytrych, stosowane w mediach, wystąpieniach i dokumentach różnej rangi (politykach, strategiach, programach, planach...) Symbol politycznej poprawnosci – rozwój inaczej Atrybut wiarygodności – marka Atrybut wiarygodności – marka Cel lub kierunek procesu rozwoju

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Prawne uwarunkowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. KONSTYTUCJA RP, art. 5

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Prawne uwarunkowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju KONSTYTUCJA RP, art. 5 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony środowiska.

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony środowiska. KONSTYTUCJA RP, art. 74 ust. 31

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Definicje zrównoważonego rozwoju i ich źródła: 1980 – raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 1980 – raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 1987 – Nasza wspólna przyszłość raport światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. raport Brundtland), 1987 – Nasza wspólna przyszłość raport światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. raport Brundtland), 1991 – Układ Stowarzyszeniowy ze Wspólnotami Europejskimi w art. 71 stanowi: 1991 – Układ Stowarzyszeniowy ze Wspólnotami Europejskimi w art. 71 stanowi:

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Definicje zrównoważonego rozwoju i ich źródła: 1997 – ustawa o ochronie środowiska wprowadza definicję zrównoważonego rozwoju 1997 – ustawa o ochronie środowiska wprowadza definicję zrównoważonego rozwoju 2001 – Prawo ochrony środowiska definiuje ZR jako: 2001 – Prawo ochrony środowiska definiuje ZR jako:...taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń...taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Definicje zrównoważonego rozwoju i ich źródła: 2003 – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: 2003 – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: –Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez samorząd i administrację publiczną –Zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań 1997 – art. 5 Konstytucji RP wprowadza ochronę środowiska opartą na zrównoważonym rozwoju jako fundamentalną zasadę ustrojową – jako zasadę zbiorczą 1997 – art. 5 Konstytucji RP wprowadza ochronę środowiska opartą na zrównoważonym rozwoju jako fundamentalną zasadę ustrojową – jako zasadę zbiorczą

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Definicje zrównoważonego rozwoju i ich źródła: 2003 – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: 2003 – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: –Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez samorząd i administrację publiczną –Zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań 1997 – art. 5 Konstytucji RP wprowadza ochronę środowiska opartą na zrównoważonym rozwoju jako fundamentalną zasadę ustrojową – jako zasadę zbiorczą 1997 – art. 5 Konstytucji RP wprowadza ochronę środowiska opartą na zrównoważonym rozwoju jako fundamentalną zasadę ustrojową – jako zasadę zbiorczą

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Definicje zrównoważonego rozwoju i ich źródła: ZR oznacza więc: ZR oznacza więc: –Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb i aspiracji –Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność –Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju –Długookresowe podejście do analizowania, planowania i wprowadzania celów rozwoju oraz prognozowania ich skutków

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych.


Pobierz ppt "Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google