Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie im. Gen. Władysława Sikorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie im. Gen. Władysława Sikorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie im. Gen. Władysława Sikorskiego
Moja Szkoła Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie im. Gen. Władysława Sikorskiego

2 Początki Naszej Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie została oddana do użytku 1 września 1989r. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły p. Marian Mikołajewski. Placówka rozpoczęła działalność, choć trwały jeszcze prace budowlane i wykończeniowe. Cała kadra przystąpiła do organizowania życia szkoły i adaptacji pomieszczeń.

3 Ważne Daty w Naszej Szkole
1988r. 1990r. 1994r. 1995r. 1996r. Te daty stanowią dla nas ważne wydarzenia.

4 W 1998 roku 15 września 1988r. powołano pierwszy Samorząd Uczniowski, który aktywnie włączył się w działalność integrującą społeczność szkoły. Wkrótce wyłoniono Komitet Rodzicielski i Społeczną Radę Szkoły. Obydwa gremia znacznie przyczyniły się do kształtowania wizerunku i ceremoniału szkoły.

5 Poświęcenie Szkoły 16 października 1990r. Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Jan Mazur dokonał poświęcenia szkoły. Ta doniosła uroczystość była ważnym wydarzeniem środowiskowym i zgromadziła wielu dostojnych gości. Już w tym samym roku podjęto starania o nadanie szkole imienia i sztandaru.

6 Nasz Sztandar 29 stycznia 1994r. Społeczna Rada Szkoły w składzie poszerzonym o przedstawicieli Samorządu Terytorialnego i Kuratorium Oświaty dokonała wyboru patrona szkoły gen. Wł. Sikorskiego. 21 czerwca 1995r. dyr. szkoły p. M. Mikołajewski odebrał z rąk przedstawicieli Rady Rodziców sztandar szkoły, który przekazał absolwentom klas ósmych.

7 Dostajemy najważniejszy Akt
Niezapomnianą datą w historii szkoły jest dzień 26 maja 1996 r. kiedy to szkoła otrzymała akt nadania imienia gen. Wł. Sikorskiego z rąk przedstawiciela Urzędu Rejonowego w Łukowie w obecności delegacji władz wojewódzkich. Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Jan Mazur dokonał poświęcenia sztandaru. Od tej pory dzień 20 maja obchodzony jest jako Święto Szkoły. Na coroczne uroczystości zapraszani są liczni goście, a zwłaszcza przyjaciele szkoły, którzy za aktywne wsparcie szkoły w różnych dziedzinach jej działalności otrzymują okolicznościowe nagrody.

8 Coś o szkole Szkoła jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek oświatowych w Łukowie. Infrastrukturę stanowią 42 izby lekcyjne części dydaktycznej, biblioteka i stołówka, pełno wymiarowa hala portowa, kryta pływalnia i kompleks boisk sportowo - rekreacyjnych.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie im. Gen. Władysława Sikorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google