Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Pracownia Rozwijania Twórczości
Osób Niepełnosprawnych powstała przed 30-ciu laty z inicjatywy grupy studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którzy zaczęli organizować zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych.

3 Pierwszym aktem tworzącym Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest Zarządzenie nr 16 JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 13 grudnia 1989 roku.

4 Przez ponad 30 lat swojej historii Pracownia objęła opieką przeszło 400 osób niepełnosprawnych. Wszystkie ich wytwory to około 50 tysięcy prac, które zarchiwizowane zostały w ok. 540 teczkach.

5

6 PRACA TERAPEUTYCZNA Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych to ośrodek, w którym w zajęciach terapeutycznych od początku istnienia uczestniczyły dzieci i dorośli z niepełnosprawnością umysłową czy fizyczną, także ze środowisk społecznie zagrożonych, jak również pojedyncze osoby z placówek pobytu stałego i osoby unieruchomione w domu z racji niepełnosprawności lub choroby.

7 Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych to instytucja, którą charakteryzuje szczególna atmosfera, wyzwalająca twórczą aktywność niepełnosprawnego, poprzez swobodę w działaniach twórczych, gdzie „nie dotyka się ręki podopiecznego”, gdzie wyraźnie wyczuwa się ducha wzajemnego zaufania pomiędzy podopiecznym a opiekunem: „Ja daję podopiecznemu materiał i swobodę, by mógł pracować i tworzyć. Ufam mu, że to, co powstanie z pracy jego rąk i umysłu, będzie piękne i dobre” (Anna Szary).

8 zajęcia plastyczne (rysunek)

9 Prace podopiecznych Pracowni rysunek

10 Prace podopiecznych Pracowni rysunek

11 zajęcia plastyczne (malowanie na tkaninach)

12 Prace podopiecznych malowane tkaniny

13 Prace podopiecznych PRTON: rysunek na tkaninie „Chusty św. Weroniki”

14 Zajęcia plastyczne: rzeźba

15 Prace podopiecznych: rzeźba

16 zajęcia plastyczne z zakresu grafiki

17 Prace podopiecznych Pracowni: grafika

18 Prace podopiecznych Pracowni: grafika

19 Podtrzymywanie umiejętności szkolnych

20 Zajęcia rytmiczno - muzyczne

21 Zajęcia techniczno - modelarskie

22 Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem komputera

23 Zajęcia gospodarsko - rękodzielnicze

24 Zajęcia teatralne

25 W Pracowni działają cztery grupy teatralne mające na swym koncie wiele występów i nagród zdobytych na przeglądach teatralnych

26

27 PRTON posiada własną drużynę sportową „Sokoły” integrującą podczas gry w koszykówkę osoby niepełnosprawne, wolontariuszy, studentów.

28 Pracownia od lat organizuje wypoczynek letni - turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

29 Prace naszych podopiecznych oglądać można również na licznych wystawach organizowanych w galeriach toruńskich.

30 Wystawa rzeźby i grafiki „Czerń i biel” 8.02.2007

31 I wiele innych…

32 Wystawy zagraniczne Rendsburg 10.11 do 22.12.2007

33 Działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
- PRACA Z RODZINĄ WOLONTARIAT WARSZTAY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PROJEKT DOMU DLA PODOPIECZNYCH OSIEROCONYCH PROJEKT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROJEKT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

34 Integruje środowisko osób niepełnosprawnych z całego Torunia na spotkaniach okolicznościowych: opłatkowych, wielkanocnych, zabawach andrzejkowych, tanecznych oraz wielu innych. Nasi podopieczni mają dzięki temu doskonały kontakt z innymi niepełnosprawnymi z wielu instytucji: ze Szkoły Specjalnej Nr 26, z Zespołu szkół nr 25, z WTZ „Arkadia”, z WTZ „Bratanki”, ze Środowiskowego Domu Samopomocy, z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na ul. Paderewskiego jak również osobami nie związanymi na co dzień z żadnymi instytucjami.

35 PRACA NAUKOWA Zadaniem Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest również prowadzenie badań naukowych dotyczących rozpoznania i budowania obrazu osoby niepełnosprawnej, jako pełnego podmiotu działań pedagogicznych i rewalidacyjnych oraz studia nad myślą i działalnością pedagogiczną Wandy Szuman.

36 PRACA NAUKOWA Od 1989 roku pracownicy Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych wzięli udział w ponad 70 krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sesjach naukowych; Powstało ponad 80 publikacji, w tym 55 artykułów oraz 6 publikacji książkowych z serii „Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”. Nawiązano również kontakty artystyczne i naukowe z badaczami zagranicznymi m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Włoch.

37 I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
Pracownia organizuje liczne konferencje, międzynarodowe sympozja oraz sesje naukowe I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

38 II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
Pracownia organizuje liczne konferencje, międzynarodowe sympozja oraz sesje naukowe II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji”

39 Sesja naukowa poświęcona Wandzie Szuman Toruń, 3. 12
Sesja naukowa poświęcona Wandzie Szuman Toruń, „Wanda Szuman – świadek miłości”

40 Sesja naukowa poświęcona Wandzie Szuman Toruń, 5.12.2008 „BYĆ BLISKO”

41 Podopieczni Pracowni są współautorami książki
Podopieczni Pracowni są współautorami książki. Publikacja ta nosi tytuł „Sałatki poniedziałkowe”.

42 PRACA DYDAKTYCZNA PRTON jest warsztatem naukowo-dydaktycznym Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Od roku akademickiego 1986/87 na bazie doświadczeń PRTON i przy korzystaniu z niej jako laboratorium ćwiczeń, prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych i zaocznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMK, a następnie Instytutu Pedagogiki UMK. Zajęcia te odbyło przeszło 500 studentów.


Pobierz ppt "Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google