Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY EKOROZWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY EKOROZWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY EKOROZWÓJ

2 Co to jest Ekorozwój ? Ekorozwój to prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie.

3 Działania na rzecz ekorozwoju to:
1.) Trwałe rolnictwo. Zagospodarowanie ziemi stanowi kluczowy element trwałego rozwoju. W warunkach polskich rolnictwo ma szczególne znaczenie ze względu na to, iż bezpośrednio decyduje o zagospodarowaniu 60% obszaru kraju. Dodatkowo rolnictwo ma wpływ min. na bilans wodny kraju, eutrofizację Bałtyku (azotany i amoniak) oraz europejski kwaśny deszcz. Biorąc pod uwagę unikalną, "nienowoczesną" strukturę agrarną Polski tzw. rolnictwo ekologiczne może stanowić alternatywę dla jego ewentualnej intensyfikacji. W ramach rolnictwa niskonakładowego polscy rolnicy mieliby szansę na "zinternalizowanie" korzyści społecznych (bilans wodny, różnorodność biologiczna itp.) dostarczanych dzięki nieintensywnemu gospodarowaniu ziemią.

4 2. Rozwiązanie problemu transportu miejskiego
2. Rozwiązanie problemu transportu miejskiego. Już w tej chwili emisje z sektora transportowego decydują o jakości życia ponad połowy ludności. Przyrost ilości zarejestrowanych samochodów osobowych okazał się o kilka lat szybszy niż w najbardziej śmiałych prognozach z lat 1980-tych. Ani infrastruktura miast nie jest do tego przygotowana, ani jakość środków transportu nie poprawia się wystarczająco szybko.

5 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Energia geotermalna Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatru Biomasa

6 GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

7 Na czym polega idea zrównoważonego rozwoju?
Koncepcję zrównoważonego rozwoju wyjaśnia dość dobrze II Polityka Ekologiczna Państwa: „to takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym”. Chodzi o to, by racje społeczne i ekonomiczne nie były traktowane jako ważniejsze niż ekologiczne.

8 Dlaczego warto inwestować w gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju ?
Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju powoduje, iż realizacja zamierzeń gospodarczych odbywa się w harmonii z prawem oraz w spójności z uwarunkowaniami przyrodniczymi, a jakość życia ludzi nie ulegnie pogorszeniu. Dodatkowo, w przypadku rzeczywistego stosowania tej zasady w odniesieniu do projektów indywidualnych, w efekcie realizowana jest najlepsza opcja zamierzenia inwestycyjnego pod względem technologicznym, ekonomicznym, lokalizacyjnym.

9 Zasada zrównoważonego rozwoju znalazła odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Polska ma niewątpliwie długoletni wkład w ochronę środowiska w Europie. Zasada zrównoważonego rozwoju znalazła miejsce w ustawie zasadniczej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe. W Art. 5 Konstytucji czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności, prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.” Art. 74(1) mówi o obowiązku władz w zapewnieniu obecnemu i przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa ekologicznego.

10 Jaki jest obecnie stosunek polskiej opinii publicznej wobec ekologii i ekologów?
Bardzo różny. Oczywiście, cześć ludzi nadal uważa, iż ekologia jest skrajną postawą, zapominając, iż jest to gałąź wiedzy, a to, czego domagają się ekologiczne organizacje pozarządowe, z reguły związane jest z przestrzeganiem litery prawa, ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody. Coraz większa jest jednak rzesza ludzi popierająca działania na rzecz ochrony środowiska. To z reguły ludzie świadomi faktu, że jakość naszego życia jest ściśle związana z jakością środowiska, w którym żyjemy, którzy dbałość o środowisko wyrażają w codziennych postawach.

11 Jaka jest rola w pełnieniu edukacji w popularyzacji i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju?
Z pewnością edukacja jest istotna we wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Ciężar tej edukacji musi wziąć jednak na siebie, w większej skali niż dotychczas, państwo. Zrzucanie tego zadania na barki organizacji pozarządowych powoduje, że edukacja ta jest postrzegana przez pryzmat zielonej ideologii, a nie konieczności, jaką jest zachowanie środowiska w dobrej jakości dla obecnego i przyszłych pokoleń. Edukacja prowadzona przez agendy rządowe nadałaby jej odpowiednią rangę, co przyczyniłoby się do większego zaangażowania obywateli.

12 KONIEC OPRACOWAŁY: KLAUDIA ŚWIĘTONIOWSKA i ADRIANNA SIERPIŃSKA


Pobierz ppt "LOKALNY EKOROZWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google