Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobraz i jego elementy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobraz i jego elementy"— Zapis prezentacji:

1 Krajobraz i jego elementy
Stopina WiktoriaW 50497 Domanska Olena w 49068

2 Krajobraz termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura,geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.

3 Typy krajobrazów Wydy krajobrazu

4 Krajobrazy nizinne Niziny zajmują ponad 70% powierzchni nas zego kraju. Nie tworzą one jednak jednolitego krajobrazu na całym obszarze swojego występowania. 

5 Główne cechy krajobrazu nizinnego to:
płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu, małe wysokości względne i bezwzględne, wolno płynące rzeki, często szerokie, duży udział terenów rolniczych, zwłaszcza pól uprawnych, występowanie lasów liściastych, iglastych i mieszanych, dobrze rozwinięta sieć osadnicza, liczne miasta i wsie.

6 Krajobrazy wyżynne Główne cechy krajobrazu wyżynnego to:
pofałdowana powierzchnia terenu, charakterystyczne formy terenu – skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie, zróżnicowane pokrycie terenu.

7 Krajobrazy górskie Główne cechy krajobrazu górskiego to:
silnie pofałdowana powierzchnia terenu, duże wysokości bezwzględne, wąskie, kręte, szybko płynące rzeki, piętrowy układ roślinności, słabe zaludnienie.

8 Krajobrazy rolnicze – wiejskie
Główne cechy krajobrazu rolniczego (wiejskiego) to: duże otwarte przestrzenie płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu, sezonowa zmienność pokrycia terenu, niska i rozproszona zabudowa, słabe zaludnienie.

9 Krajobrazy miejskie Krajobraz miejski występuje na terenie miast i oczywiście nie jest wszędzie taki sam. Nawet w obrębie jednego miasta dostrzec można spore różnice w otaczającym nas krajobrazie.

10 Główne cechy krajobrazu miejskiego to:
silne przekształcenie krajobrazu naturalnego, gęsta, zwarta i wysoka zabudowa, gęsta sieć ulic, duże natężenie ruchu (ludzi, pojazdów), przeważnie płaska powierzchnia terenu, zmniejszona przezroczystość powietrza.

11 Krajobrazy przemysłowe
Krajobraz przemysłowy może być przykładem największej ingerencji człowieka w ukształtowanie powierzchni Ziemi. Odnosi się to przede wszystkim do tzw. odkrywkowego pozyskiwania surowców mineralnych.

12 Główne cechy krajobrazu przemysłowego:
silne przekształcenie krajobrazu naturalnego, charakterystyczne budowle i urządzenia przemysłowe, dymiące kominy, zanieczyszczenie powietrza oraz wód i gleb

13 Można zrobicz wniosek że krajobraz może być przyrodniczy czy zrobiony przez człowieka. jak napszyklad krajobraz przemysłowy czy miejski. Dzięki pięknym krajobrazam, przyciągają się turyści, co bardzo dobrze wpływa na rozwój turystyki.

14 Elementy krajobrazu (Przykładowe )

15

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Krajobraz i jego elementy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google