Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwór."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwór

2 Nowotwór to grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu.

3 Rodzaje nowotworów  Nowotwór łagodny  Nowotwór złośliwy  Nowotwór anaplastyczny  Mięsak  Rak  Potworniak  Nowotwór miejscowo-złośliwy

4 Nowotwór łagodny Inaczej niezłośliwy. Nowotwór utworzony z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów, a po należytym jego usunięciu nie powstaje wznowa (ponowny rozrost nowotworu w tym samym miejscu) - jest całkowicie wyleczalny. Jego szkodliwy wpływ na ustrój może być spowodowany wydzielaniem hormonu, krwawieniami, czy też zamknięciem światła naczynia, uciskiem nerwu albo umiejscowieniem w ważnym dla życia narządzie np. sercu, rdzeniu kręgowym. .

5 Nowotwór złośliwy Nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, atypią i brakiem torebki, czym m.in. różni się od nowotworu niezłośliwego. Rozprzestrzenia się poprzez naciekanie (wrastanie między komórki) pobliskich tkanek, co upośledza ich funkcję. Naciekając naczynia limfatyczne i krwionośne, przedostaje się do ich światła. W efekcie komórki są w stanie zawędrować wraz z krwią lub chłonką w odległe miejsce organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi - przerzut. Uniemożliwia to efektywną terapię poprzez resekcję guza pierwotnego, z racji iż ogniska wtórne powodują nawroty choroby i pogorszenie stanu chorego, co doprowadza do śmierci.

6 Nowotwór anaplastyczny
Typ nowotworu całkowicie niezróżnicowanego, o bardzo wysokiej złośliwości. Rak, w którym proces zmian genetycznych i związanych z nim przemian fenotypowych komórek jest tak głęboki, że nie można określić nabłonka, z którego powstał.

7 Mięsak Jest to ogólna nazwa dla wszystkich nowotworów złośliwych pochodzenia nienabłonkowego. Mięsaki mogą być wywoływane przez wirusy, np.: HIV, substancje chemiczne, np. pochodne benzenu, smoły pogazowej, smoły powęglowej itp., urazy mechaniczne i termiczne. Mięsaki u ludzi występują znacznie rzadziej niż raki, odwrotnie jest np. u psów. Szacuje się, że ok. 1% wszystkich nowotworów złośliwych stanowią mięsaki. Wykrycie rozpoczyna się stwierdzeniem guza przez pacjenta. Rokowanie jest zawsze poważne, przebieg zły. Nowotwór rośnie szybko i wyniszcza organizm, wcześnie daje przerzuty i ma dużą skłonność do wznowy. Leczenie najczęściej operacyjne, a chemioterapia i radioterapia są mało skuteczne.

8 Rak Nazwa grupy chorób nowotworowych będących nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej. Nazwa ta odnosi się do guzów powstających z nabłonków pochodzenia ekto- lub endodermalnego oraz z nabłonka narządów moczowo-płciowych. Nie są nazywane rakami nowotwory złośliwe wywodzące się z "nabłonków" pochodzenia mezodermalnego, np. śródbłonka, międzybłonka, błony maziowej.

9 Potworniak Nowotwór wywodzący się z wielopotencjalnych komórek zarodkowych, w którym dochodzi do ich rozrostu i różnicowania się w linie zawierające cechy wszystkich listków zarodkowych, a mianowicie ektodermy, endodermy i mezodermy. Czasami spotyka się w nich także utkanie "czwartego" listka zarodkowego, a mianowicie komórki trofoblastu (komórki łożyska). Guzy te nie mają jednorodnej budowy histologicznej, stanowią mieszaninę bezładnie przemieszanych, rozmaitych tkanek.

10 Nowotwór miejscowo-złośliwy
Nowotwór o miejscowej złośliwości; charakteryzuje się co najmniej jedną z trzech cech: albo dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, albo zdolnością naciekania i niszczenia otoczenia lub zdolnością wszczepiania. Nowotwory półzłośliwe zasadniczo nie dają przerzutów, ale dają nawroty po zabiegach operacyjnych, nawet uznawanych za radykalne. Dlatego też nowotwory półzłośliwe wymagają starannego podejścia chirurgicznego z uwzględnieniem szerokich granic wycięcia. Obraz mikroskopowy może być typowy dla nowotworu złośliwego

11 Objawy choroby nowotworowej
Wszelkie zmiany w procedurze wypróżnień i oddawania moczu. Niedająca się zaleczyć zmiana skórna. Niezwykłe krwawienie lub inna wydzielina. Zgrubienie tkanki lub guz w obrębie piersi lub gdziekolwiek. Niestrawność lub trudności z połykaniem. Wyraźna zmiana w obrębie pieprzyka lub brodawki. Męczący kaszel lub przewlekła grypa.

12 Prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe ze względu na grupę krwi
Grupa Krwi Choroba nowotworowa A Rak sutka Nowotwory ginekologiczne Rak płuc Rak żołądka Rak wątroby Rak mózgu i układu nerwowego Rak trzustki Białaczka B Rak pęcherzyka żółciowego Nowotwory kości Ziarnica złośliwa AB Rak pęcherza Rak przełyku Czerniak

13 Typowe badania diagnostyczne
Badanie Cel Samodzielne badanie piersi Wykrycie raka sutka Badanie kliniczne piersi Mammografia Test na krew w stolcu Wykrycie raka okrężnicy i odbytnicy Badanie krwi na PSA Wykrycie raka prostaty Cytologia Wykrycie raka szyjki macicy Badanie ginekologiczne

14 Szczególnie często spotykaną chorobą nowotworową jest rak skóry
Szczególnie często spotykaną chorobą nowotworową jest rak skóry. Skóra zbudowana jest z dwóch warstw i jest bardzo aktywnym narządem. Rak skóry powstaje z określonych typów komórek. Organizm może mieć genetyczne predyspozycje do zachorowania na raka skóry, bądź choroba może być następstwem zadziałania jakiegoś czynnika środowiska.

15 Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka skóry należy przede wszystkim unikać słońca. Powoduje ono oparzenia słoneczne, które inicjują zmiany skórne. Prowadzi to do rozwoju chorób nowotworowych. Zachorowalność na ten nowotwór wynosi 1:74. Osoba, która posiada naturalnie jasną skórę jest obciążona wyższym ryzykiem rozwoju czerniaka, niż u osób o ciemnej karnacji.

16 Czy kremy przeciwsłoneczne chronią człowieka przed zachorowaniem na raka skóry?
Przeciwsłoneczne kremy ochronne z filtrem pochłaniającym promieniowanie ultrafioletowe, chroniąc przed ich wnikaniem w skórę, powinny zapobiegać powstawaniu uszkodzeń prowadzących do rozwoju raka. Efekt jest jednak odwrotny. Ludzie stosując krem ochronny, przebywają znacznie dłużej na słońcu. Powoduje to, że nasza skóra jest bardziej narażona na rozwój tej choroby.

17 Najczęstsze nienowotworowe zmiany skórne
Spośród zbadanych 1215 pobranych próbek tkanek ponad 80 % stanowiły zmiany łagodne, które obejmowały:  znamiona;  brodawki łojotokowe;  włókna twarde skóry i guzy utworzone z histiocytów;  torbiele;  tłuszczaki;  włókniaki starcze, brodawki miękkie skóry;

18 Prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów zależy od:
 lokalizacji nowotworu  Wielkości guza  Różnicowania

19 Leczenie raka skóry Najważniejszym celem leczenia raka jest usunięcie całej tkanki nowotworowej. Złotą metodą zwalczającą nowotwór jest stosowanie metody chirurgii mikrograficznej, czyli chirurgiczne wycięcie.

20 Sposoby leczenia  Chemioterapia  Radioterapia  Leczenie chirurgiczne  Immunoterapia  Hipertermia miejscowa

21 chemioterapia Chemioterapia jest sposobem leczenia raka. Dzięki tej metodzie można niszczyć komórki nowotworowe w całym ciele, gdziekolwiek by się one nie znajdowały. W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju można dzięki chemioterapii: wyleczyć chorobę nowotworową, powstrzymać jej rozwój i rozprzestrzenianie , spowolnić postęp choroby lub podnieść jakość życia i złagodzić symptomy choroby.

22 Radioterapia Wysokie dawki promieniowania mogą zabijać komórki lub powstrzymać je od wzrostu i podziału. Radioterapia jest przydatnym narzędziem leczenia nowotworu ponieważ komórki nowotworowe rosną i dzielą się szybciej niż normalne komórki w otaczającej je tkance zdrowej. Ponadto, komórki zdrowe regenerują się po napromienianiu znacznie szybciej niż komórki nowotworowe. Lekarze ostrożnie dawkują intensywność leczenia oraz ograniczają ilość zdrowej tkanki poddanej napromienianiu, tak aby niszczące działanie promieni dotknęło wyłącznie nowotwór.

23 Hipertermia miejscowa
Hipertermia jest metodą leczenia raka, w której tkanka jest poddawana działaniu wysokiej temperatury (do 42,°C, 113°F), by uszkodzić i zniszczyć komórki rakowe Hipertermia prawie zawsze jest stosowana razem z innymi formami leczenia raka, takimi jak radio- i chemioterapia Szereg metod hipertermii jest obecnie poddawana badaniom klinicznym, łącznie z hipertermią miejscową, regionalną/częściową i całego ciała Wiele prób klinicznych przeprowadza się po to, by ocenić skuteczność hipertermii

24 Produkty pomagające w zwalczaniu chorób nowotworowych
 orzech ziemny- A, AB  soja- A, AB  bób- 0, A, B, AB  pieczarka – 0, A, B, AB  szarłat spożywczy- A, AB  ślimak- A, AB  chlebowiec- 0, A, B, AB

25 Dziękuję za uwagę ! Żochowska Joanna


Pobierz ppt "Nowotwór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google