Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska
OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska

2

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela
art. 63. Nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

4 art. 222 kk Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia

5 Przestępstwo to nie wiąże się z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – nie powoduje zmian anatomicznych ani fizjologicznych organizmu. Naruszenie nietykalności cielesnej nie pozostawia na ciele śladów lub są one jedynie nieznaczne i przemijające ( siniaki, zaczerwienienia, zadrapania ). Typowe działania to: uderzenie, kopnięcie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, oplucie, rzucenie w osobę jakimś przedmiotem, oblanie wodą lub nieczystościami.

6 art. 223 kk Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami
lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

7 art. 224 kk. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 §1kk lub w art. 157 § 1kk, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

8 art. 226 kk Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę
do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

9 Zniewaga - to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby wyrażoną zwykle w postaci epitetu słownego, ale można ją też wyrazić: pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, działaniem lub zaniechaniem. O uznaniu danego zachowania za zniewagę decydują utrwalone zwyczaje społeczne, a nawet środowiskowe. Zniewaga może być dokonana w obecności osoby znieważonej albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.

10 art. 229 kk 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej
lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. 

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNIEWAŻENIE FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO
Do 17 roku życia Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia r. O postępowaniu w sprawach nieletnich Po ukończonym 17 roku życia Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń Sąd Rejonowy Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 1 roku.

12 NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
Po ukończonym 17 roku życia Do 17 roku życia Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia r. O postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń Sąd Rejonowy Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 3 lat.

13 CZYNNA NAPAŚĆ NA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO
Do 17 roku życia Po ukończonym 17 roku życia Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia r. O postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń Sąd Rejonowy Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 10 lat.


Pobierz ppt "Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google