Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybuch powstania styczniowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybuch powstania styczniowego"— Zapis prezentacji:

1 Wybuch powstania styczniowego
Opracowanie: Agata Bandurska

2 Cel prezentacji Celem niniejszej prezentacji jest przekazanie wiedzy na temat wybuchu powstania oraz przebiegu walk partyzanckich w 1863 roku.

3 Kilka słów o prezentacji
Moment wybuchu powstania Branka Rząd Narodowy i jego Manifest Walki partyzanckie Stosunek sił walczących Koncentracja wojsk Ważniejsze miejsca bitew i potyczek Wybitni dowódcy powstania

4 Kilka słów o prezentacji
Moment wybuchu powstania Branka Rząd Narodowy i jego Manifest Walki partyzanckie Stosunek sił walczących Koncentracja wojsk Ważniejsze miejsca bitew i potyczek Wybitni dowódcy powstania

5 Branka Nadzwyczajny, przymusowy pobór do wojska carskiego według wcześniej sporządzonych list przez policje

6 Wybuch powstania

7 Manifest Rządu Narodowego
Komitet Centralny ogłosił się Rządem Narodowym Stanął na czele powstania Wezwał do walki z caratem Wydał dekrety: O uwłaszczeniu chłopów i nadaniu ziemi bezrolnym

8 Kilka słów o prezentacji
Moment wybuchu powstania Branka Rząd Narodowy i jego Manifest Walki partyzanckie Stosunek sił walczących Koncentracja wojsk Ważniejsze miejsca bitew i potyczek 3. Wybitni dowódcy powstania

9 Stosunek sił walczących

10 Lokalizacja wojsk Koncentracja wojsk rosyjskich w większych miastach
Koncentracja wojsk polskich głównie na: Podlasiu Lubelszczyźnie Między Wisłą a Pilicą Między Pilicą a Wartą

11 Ważne miejsca bitew i potyczek
Pod Miechowem Pod Węgrowem Pod Małogoszczą Pod Pieskową Skałą Pod Grochowiskami Podlasie Między Wisła a Pilicą

12 Kilka słów o prezentacji
Moment wybuchu powstania Branka Rząd Narodowy i jego Manifest Walki partyzanckie Stosunek sił walczących Koncentracja wojsk Ważniejsze miejsca bitew i potyczek 3. Wybitni dowódcy powstania

13 Wybitni dowódcy powstania Walery Wróblewski
1836–1908 w powstaniu związany z „czerwonymi” naczelnik wojenny województwa grodzieńskiego

14 Zygmunt Padlewski 1835-1863 1862 mianowany naczelnikiem Warszawy
opracował plan strategiczny powstania walczył na terenie Puszczy Kurpiowskiej, zwyciężył pod Myszyńcem poniósł klęskę pod Radzanowem w drodze do Płocka aresztowany i rozstrzelany przez Rosjan

15 Józef Hauke- Bosak 1834–1871 generał
w powstaniu dowodził korpusem i był naczelnikiem wojennym woj. Krakowskiego i sandomierskiego walczył w rejonie Gór Świętokrzyskich

16 Marian Langiewicz 1827–1887 generał
w powstaniu naczelnik sił zbrojnych woj. sandomierskiego i krakowskiego dowodził pod Małogoszczą związany z obozem „białych” 10–18 III 1863 dyktator zwyciężył pod Grochowiskami,Skałą więziony przez Austriaków

17 Romuald Traugutt 1826–1864 oficer armii rosyjskiej 1845–1862
w powstaniu związany z „białymi” dowódca oddziału na Polesiu pełnomocnik Rządu Narodowego na Galicję generał X 1863–IV 1864 dyktator realizował program „czerwonych” odtworzył centralne władze powstańcze, zreorganizował siły zbrojne stracony na stokach warszawskiej Cytadeli

18 Podsumowanie Stoczono około 1200 potyczek
Największe nasilenie ruchu partyzanckiego nastąpiło wiosna i latem 1863 roku Poparcie powstania przez ochotników z innych zaborów i z zagranicy Był to największy zryw społeczeństwa polskiego

19 Bibliografia Rafał Korbal, Polskie powstania narodowe, Poznań 1999. S.Strumph Wojtkiewicz, Powstanie Styczniowe,Warszawa 1980

20 Dziękuje za uwagę Agata Bandurska


Pobierz ppt "Wybuch powstania styczniowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google