Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojownicza księżniczka Pracuj ą mi ęś nie ramion, brzucha, po ś ladków i nóg Sta ń w szerokim rozkroku, prawa stopa skierowana w prawo, kostka w jednej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojownicza księżniczka Pracuj ą mi ęś nie ramion, brzucha, po ś ladków i nóg Sta ń w szerokim rozkroku, prawa stopa skierowana w prawo, kostka w jednej."— Zapis prezentacji:

1

2 Wojownicza księżniczka Pracuj ą mi ęś nie ramion, brzucha, po ś ladków i nóg Sta ń w szerokim rozkroku, prawa stopa skierowana w prawo, kostka w jednej linii z kolanem, lewa noga wyprostowana. Skr ęć tu ł ów. Trzymaj ą c w d ł oniach ci ęż arki, unie ś r ę ce na wysoko ść barków i zegnij je w ł okciach. Wydychaj powietrze, przyci ą gaj ą c r ę ce powoli w stron ę ramion. Wdychaj – powoli je rozlu ź niaj ą c. Zrób osiem powtórze ń. Zmie ń nogi.

3

4 Drzewo triumfu Pracuj ą mi ęś nie ramion, brzucha i nóg Sta ń prosto. Stopy razem, ci ęż arki w d ł oniach, ł okcie ugi ę te pod k ą tem 90 stopni. Oprzyj praw ą stop ę na wewn ę trznej stronie lewej nogi tak wysoko jak zdo ł asz, prawe kolano skieruj na zewn ą trz. Utrzymaj tak ą pozycj ę, wydychaj ą c powoli powietrze i prostuj ą c r ę ce za plecami. Wdychaj ą c powietrze, rozlu ź nij r ę ce. Zrób osiem powtórze ń. Zmie ń nog ę i powtórz seri ę.

5

6 Piorunuj ą ce podniesienie Pracuj ą mi ęś nie barków, brzucha i po ś ladków Ukl ę knij z ci ęż arkami w r ę kach. Teraz usi ą d ź na pi ę tach, ś ci ą gaj ą c ł opatki. Wdychaj ą c powoli powietrze, unie ś si ę na kolanach, podnosz ą c r ę ce nad g ł ow ę (patrz zdj ę cie). Wydychaj ą c powietrze, wró ć do pozycji siedz ą cej. Zrób osiem

7

8 Trójk ą tny skr ę t Pracuj ą mi ęś nie barków, ramion, pleców, klatki piersiowej, proste i sko ś ne mi ęś nie brzucha i nóg Sta ń w szerokim rozkroku, lewa stopa wysuni ę ta naprzód, prawa stopa skr ę cona w prawo, ci ęż arki w r ę kach. Napinaj ą c mi ęś nie brzucha, przechyl tu ł ów w praw ą stron ę, oprzyj praw ą r ę k ę na ci ęż arku przy prawej stopie i unie ś lew ą r ę k ę do góry (patrz zdj ę cie). Wydychaj ą c powoli powietrze, wykonaj skr ę t tu ł owia tak, by lewa r ę ka spotka ł a si ę z praw ą. Wdychaj ą c powoli powietrze, wró ć do pozycji wyj ś ciowej. Zrób osiem powtórze ń. Zmie ń strony i powtórz ca łą seri ę.

9

10 Wielkie otwarcie Pracuj ą mi ęś nie barków, ramion, brzucha i nóg. Usi ą d ź prosto, nogi razem, palce stóp skierowane w gór ę. Ł okcie zgi ę te pod k ą tem 90 stopni. Utrzymuj ą c ł okcie przy ciele, wdychaj powoli powietrze, rozsuwaj ą c r ę ce z ci ęż arkami na boki (patrz zdj ę cie). Wró ć do pozycji wyj ś ciowej (na wydechu). Zrób osiem powtórze ń.

11

12 Most zwodzony Pracuj ą mi ęś nie ramion, klatki piersiowej, pleców, po ś ladków i nóg. Po ł ó ż si ę na plecach, nogi równolegle, kolana ugi ę te i ustawione w jednej linii z kostkami, stopy p ł asko, r ę ce z ci ęż arkami wzd ł u ż tu ł owia. Wdychaj ą c powoli powietrze, wci ś nij pi ę ty w pod ł o ż e, unie ś biodra i prze ł ó ż wyci ą gni ę te r ę ce nad g ł ow ą, a ż d ł onie dotkn ą pod ł ogi (patrz zdj ę cie). Wydychaj ą c powietrze, wró ć do pozycji wyj ś ciowej. Zrób osiem powtórze ń.

13

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wojownicza księżniczka Pracuj ą mi ęś nie ramion, brzucha, po ś ladków i nóg Sta ń w szerokim rozkroku, prawa stopa skierowana w prawo, kostka w jednej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google