Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”
To tytuł innowacji pedagogicznej, która realizowana jest w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi. Jej działania wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

2 Organizacja sytuacji i zajęć edukacyjnych opiera się na:
stosowaniu metod twórczych, problemowych i praktycznych, stosowaniu metod sprzyjających rozwojowi samodzielności poznawczej realizacji zadań otwartych w małych grupach warsztatach twórczych wyrabiających aktywną postawę wobec zagrożeń środowiskowych. zajęciach terenowych dotyczących określonego tematu według przygotowanych scenariuszy

3 Celami ogólnym i długofalowymi programu jest:
kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą, rozwijanie troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, rozwijanie świadomej aktywności na rzecz ochrony przyrody, dostrzeganie czynników sprzyjających i zagrażających rozwojowi środowiska.

4 Najważniejsze działania w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej to:
Zajęcia edukacyjne realizujące program autorski na dany rok szkolny Ścieżka edukacyjna w przedszkolu Zajęcia terenowe i wycieczki Sprzątanie świata – udział w akcji organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” Organizacja konkursu plastycznego Święto Jabłoni – happening z udziałem rodziców Rajd z EKOskrzatem dla dzieci, laureatów konkursu plastycznego i zgłoszonych grup z przedszkoli Konkursy rodzinne promujące zachowania proekologiczne Wycieczka rodzinna na łono natury

5 Zajęcia edukacyjne realizujące program autorski
Od kilku już lat nasze przedszkole realizuje programy autorskie, których działania wpisane są w cykl roku szkolnego. Były to: „Rok EKOskrzata” rok 2004/2005 „EKOskrzat nad wodą” rok 2005/2006 „EKOskrzat w lesie” rok 2006/2007 „EKOskrzat na łące” rok 2007/2008 „Edukacja leśna z EKOskrzatem” rok 2008/2009 w roku 2009/2010 planujemy realizacje programu „EKOskrzat poznaje zwierzęta” Postacią, która łączy programy w całość jest sympatyczny stworek – EKOskrzat. Każdego roku zapoznaje on dzieci z inną biocenozą. Zajęcia realizowane w ramach takiego programu mają charakter projektu edukacyjnego.

6 Zabawy badawcze, obserwacje i hodowle
Organizacja ich w przedszkolu, to jeden ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Dziecko ma okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań. Natomiast nauczyciel ma za zadanie kierować jego aktywnością tak, aby mogło w pełni rozwijać swoją ciekawość przyrodniczą.

7 Ścieżka edukacyjna w przedszkolu
W ogrodzie przedszkolnym dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW w Łodzi ustawione są cztery edukacyjne tablice magnetyczne. Tablice te są wspaniałymi pomocami dydaktycznymi do realizowanych zajęć plenerowych z dziećmi.

8 Zajęcia terenowe i wycieczki
W ramach programu dzieci mają corocznie możliwość uczestniczenia w wycieczkach autokarowych: Las Łagiewnicki – udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników Leśnictwa Wycieczki do ZOO i ogrodu botanicznego Wycieczki do izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Brzeziny i na ścieżkę edukacyjną w rezerwacie „Gałków”. Zwiedzanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Żródełko” w Załęczańskim Parku Krajobrazowym w czasie wyjazdów na zielone przedszkole do „Nadwarciańskiego Grodu”. Wycieczki autokarowe do alpinarium i arboretum w Rogowie Udział w zajęciach warsztatowych w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego „Ziarno” w Grzybowie

9 Edukacja przyrodnicza - wspólnie z rodzicami
Zawsze jesienią w naszym sadzie odbywa się rodzinny happening „Święto Jabłoni” jest to piknik w którym biorą udział całe rodziny naszych przedszkolaków. Jest on okazją do integracji środowiska rodzinnego, do spędzenia wspólnie czasu na łonie natury a także daje możliwość udziału w zabawach i konkursach zorganizowanych nie tylko dla dzieci. Wycieczki rodzinne są to coroczne wspólne wyprawy całodzienne do ciekawych miejsc w okolicach Łodzi. Na wycieczce zawsze jest czas na zwiedzanie, poznawanie przyrody, chwilę zabawy, wspólny posiłek na trawie a co najważniejsze lepsze poznanie.

10 Rajd z EKOskrzatem W kwietniowym rajdzie, który od kilku już lat rozpoczyna się w parku im A. Mickiewicza a kończy w ogrodzie przedszkolnym bierze udział około 250 dzieci. Przedszkolaki wędrując odnajdują na mapie swoją trasę i realizują na niej różnorodne ekologiczne zadania. Po dotarciu na metę czekają na nich nagrody i słodki poczęstunek

11 Działania twórcze z przyrodą w tle.
Zachęcając dzieci do różnego rodzaju twórczości staramy się podejmować tematy związane z ochroną przyrody i organizować warsztaty plenerowe .

12 Efekt ekologiczny programu
To zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców mieszkających w środowisku miejskim w pobliżu ciekawych przyrodniczo miejsc rekreacyjnych. Zachęcenie do bezpośredniego kontaktu z naturą. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nabycie nawyków jej szanowania. Dostrzeganie zagrożeń w naturalnym środowisku. Poznanie biocenoz omawianych w programie oraz charakterystycznej dla nich fauny i flory.


Pobierz ppt "Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google