Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

English in logistics Transport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "English in logistics Transport."— Zapis prezentacji:

1 English in logistics Transport

2 Means of transport plane train tram bus car truck ship wind power ship

3 TRANSPORT= SHIPPING SEA TRANSPORT LAND TRANSPORT (GROUND TRANSPORT)
AIR TRANSPORT SEA SHIPPING GROUND SHIPPING AIR SHIPPING

4 Types of land transport

5 I) Transport by land/ land transport

6 Transport ciężarowy TRUCKING TRANSPORT

7 Transport kolejowy RAIL TRANSPORT (RAIL SHIPPING)

8 II)Transport by air

9 III) Transport by sea

10 FREIGHT (frait) A charge paid by carriage or transportation of goods by air, land or sea PRZEWÓZ

11 CARGO (KAA’GEU) goods carried by a ship, aircraft, or other vehicle; freight ŁADUNEK

12 Describing transport

13 PRICE (PRAIS)- CENA expensive (ykspensyw)- drogi
affordable (e-fo-dy-bul)- przystępny cheap (czip)- tani reasonable (ri-zy-nybul)- rozsądna

14 SIZE (SAIZ)- WIELKOŚĆ big (byg)- duży
considerable (kon-sy-drybul)- znaczne small (smol)- mały- huge (hjudż)- ogromne

15 USE (JUZ)- WYKORZYSTANIE
convenient (kon-winient)- wygodny restrictive (ry-stryktyw)- restrykcyjny Fast- szybki Slow (sleu)- wolny

16 Compare the two types of transport using the following words

17 Ground transport Sea transport Expensive Land trasnport is more expensive than shipping by sea

18 Compare the two types of transport using the following words

19 land transport Air transport Affordable Land transport is more affordable than air shipping.

20 Trucking transport Sea transport fast Trucking transport is faster than sea transport.

21 Trucking transport Air transport Convenient (kon-wi-nient)– wygodny

22 Sea transport Rail transport cheap

23 Expensive Droższy More expensive

24 cheap tańszy cheaper

25 slow wolniejszy slower

26 Convenient (konwinient)
Wygodniejszy More convenient

27 Affordable Bardziej przystępny More affordable

28 Thank you!

29 Towary mogą być transportowane luzem.
In bulk (yn balk)

30 The goods can be transported in bulk.

31 Transport lądowy jest tańszy od powietrznego.

32 Land transport is cheaper than air transport.

33 Ciężarówki są szybsze niż statki, ale wolniejsze od samolotów.

34 Trucks are faster than ships and slower than planes .

35 Transport jest fizycznym procesem przewożenia towarów i ładunku.

36 Shipping is a physical process of transporting goods and cargo.

37 Thank you! 


Pobierz ppt "English in logistics Transport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google